• Sonuç bulunamadı

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Ofis Masaüstü Bilgisayarları dx5150 Küçük Kasa modeli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Donanım Başvuru Kılavuzu HP Ofis Masaüstü Bilgisayarları dx5150 Küçük Kasa modeli"

Copied!
52
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)Donanım Başvuru Kılavuzu HP Ofis Masaüstü Bilgisayarları dx5150 Küçük Kasa modeli Belge Parça Numarası: 374056-142. Şubat 2005. Bu kılavuzda, bu bilgisayar modelinin yükseltilmesiyle ilgili temel bilgiler yer almaktadır..

(2) © Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Microsoft ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın ticari markalarıdır. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu belge, telif haklarıyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü Hewlett-Packard Company’nin önceden yazılı onayı olmadıkça fotokopiyle çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka dillere çevrilemez.. Å. UYARI: Bu tarzda yazılmış metinler, talimatlara uymadığınız takdirde bedensel zarar görebileceğinizi veya ölüme sebep olunabileceğini belirtir.. Ä. DİKKAT:. Donanım Başvuru Kılavuzu HP Ofis Masaüstü Bilgisayarları dx5150 Küçük Kasa modeli İlk Basım (Aralık 2004) İkinci Baskı (Şubat 2005) Belge Parça Numarası: 374056-142.

(3) İçindekiler 1 Ürün Özellikleri 1 2% 3  454 3" * 45 -" * 456 1 7 * 45 8))"+ 7 459 3 :8* 459 1 ;7 459. 2 Donanım Yükseltmeleri 1 < 

(4) 3  54 =3 54  > * " 3 ?0 ? 5 > 59 $@++. 59 $$A!1$A-+$@++. 59 $@++2 5B $$A!1$A-+$@++.  5C D *7? 54 D *7? 54 1#$) * 2 54B 1#7  54B 1#? 54E 1#$) *  5  2 +> 5B. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. iii.

(5) İçindekiler. A Özellikler B Pil Değiştirme C Güvenlik Kilidi Hazırlıkları D 7 &54. Ç Elektrostatik Deşarj > 3 ?54 %2( ?54. D Bilgisayar Çalıştırma Yönergeleri, Düzenli Bakım ve Sevkiyat Hazırlığı  ?*2( $  $54 F% $ 1#3 $5 7 $5  $5 D $56 * ) $56. Dizin. iv. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(6) 1 Ürün Özellikleri Standart Yapılandırma Özellikleri " G949707(  

(7) ) ) *

(8)     0 $ # ,  H,  0 I #%0* #%(  

(9) .    .  * . dx5150 Küçük Kasa Yapılandırması. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 1–1.

(10) Ürün Özellikleri. Ön Panel Bileşenleri 1#%  ( ) * (

(11) . Ön Panel Bileşenleri 1. Optik Sürücüler (CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-R/RW veya CD-RW/DVD Combo Sürücü). 7. Optik Disk Sürücüsü Çıkarma Düğmeleri. 2. Optik Disk Sürücüsü Etkinlik Işıkları. 8. Güç Düğmesi. 3. Disket Sürücüsü (isteğe bağlı). 9. Güç Açık Işığı. 4. Disket Sürücü Çalışma Işığı (isteğe bağlı). -. Sabit Disk Sürücüsü Etkinlik Işığı. 5. Disket Çıkartma Düğmesi (isteğe bağlı). q. Kulaklık Jakı. 6. USB (Evrensel Seri Veriyolu) Bağlantı Noktaları. w. Mikrofon Konektörü. 1–2. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(12) Ürün Özellikleri. Arka Panel Bileşenleri. Arka Panel Bileşenleri 1. Güç Kablosu Konektörü. 8. l Paralel Konektör. 2. Voltaj Seçme Anahtarı. 9. c Monitör Konektörü. 3. b PS/2 Fare Konektörü. -. Y. 4. a PS/2 Klavye Konektörü. q. j Hat Giriş Ses Konektörü. 5. o Evrensel Seri Veriyolu (USB). w. g. 6. m. Seri Konektör. =. 7. n. RJ-45 Ağ Konektörü. c Dijital Video Arabirim (DVI–D) Monitör Konektörü. Kulaklık/Hat Çıkış Konektörü. Mikrofon Konektörü. ✎ Konektörlerin düzeni ve sayısı modele göre farklılık gösterebilir. Bir PCI grafik kartı takılı olduğunda, karttaki ve sistem kartındaki konektörler aynı anda kullanılabilir. Bazı ayarların her iki konektörü de kullanmak için F10 kurulumunda değiştirilmesi gerekebilir. Boot Order (Önyükleme Sırası) hakkında daha fazla bilgi için, Documentation CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu'na bakın. DVI–D konektörü yalnızca panel monitörlerle çalışır.. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 1–3.

(13) Ürün Özellikleri. Standart Klavye Bileşenleri. 1 İşlev Tuşları. Kullanılan yazılım uygulamasına bağlı olan özel işlevleri gerçekleştirir.. 2 Düzenleme Tuşları. Aşağıdakileri kapsar: 

(14) ve

(15) . 3 Durum Işıkları. Bilgisayarınızın ve klavye ayarlarınızın durumunu gösterir   ve  . 4 Sayı Tuşları. Hesap makinesinin tuş takımı gibi çalışır.. 5 Ok Tuşları. Belgeyi incelemek veya Web sitelerinde gezinmek için kullanılır. Bu tuşlar fare yerine klavyeyi kullanarak sola, sağa, yukarı ve aşağı hareket etmenizi sağlar.. 6 Ctrl Tuşları. Başka tuşlarla birlikte kullanılır; işlevi kullandığınız uygulamaya göre değişir.. 7 Uygulama Tuşu*. Microsoft Office uygulamasındaki açılan menüleri açmak üzere kullanılır (farenin sağ düğmesi gibi). Diğer yazılım uygulamalarında başka işlevler de yerine getirebilir.. 8 Windows Logo Tuşları*. Microsoft Windows Başlat menüsünü açmak için kullanılır. Başka işlevleri yerine getirmek üzere diğer tuşlarla birlikte kullanılır.. 9 Alt Tuşları. Başka tuşlarla birlikte kullanılır; işlevi kullandığınız uygulamaya göre değişir.. *Belirli coğrafi bölgelerde kullanılabilen tuşlar.. 1–4. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(16) Ürün Özellikleri. İsteğe Bağlı HP Modüler Klavye   

(17) "+ 7 

(18) * 

(19)  0 $# &$.  "+ 77#7 .

(20) . Özel Fare İşlevleri 2 0) . ) * ) 

(21) ) . Seri Numarası Konumu 

(22)  

(23) %) 

(24)  

(25)  2 "* /   ) 

(26) . Seri Numarası Konumu. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 1–5.

(27) 2 Donanım Yükseltmeleri Servis Verilebilir Özellikler 

(28)   * *(  / % 

(29) ( 0 

(30) 0) 0 / 0

(31) 0 . Uyarılar ve Önlemler 2 % (#

(32)   ( (  

(33) * . Å. UYARI: Elektrik şoku ve/veya sıcak yüzeyler nedeniyle yaralanma riskini azaltmak için güç kablosunu elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun ve dokunmadan önce dahili sistem bileşenlerinin soğumasını bekleyin.. Å. UYARI: Elektrik çarpması, yangın veya donatıya zarar verme riskini en aza indirmek için, telekomünikasyon/telefon konektörlerini ağ arabirim denetleyicisi (NIC) yuvalarına takmayın.. Ä. DİKKAT: Statik elektrik, bilgisayarın veya isteğe bağlı donatının elektrikli bileşenlerine zarar verebilir. Bu yordamlara başlamadan önce, topraklanmış bir metal nesneye bir süre dokunarak statik elektriğin boşalmasını sağlayın. Daha fazla bilgi için, bkz: Ek Ç, “Elektrostatik Deşarj“.. Ä. DİKKAT: Bilgisayar kapağını çıkarmadan önce, bilgisayarı kapattığınızdan ve güç kablosunu fişten çektiğinizden emin olun.. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–1.

(34) Donanım Yükseltmeleri. Bilgisayar Erişim Panelini ve Ön Çerçeveyi Çıkartma  * % 0 0 J 4 8*  

(35)  

(36) *  %/ # % D0

(37) % 1

(38)  02/ # 

(39) ) . Güç Kablosunu çıkarma. Ä. 2–2. DİKKAT: Bilgisayar erişim panelini çıkarmadan önce bilgisayarın kapatıldığından ve güç kablosunun elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(40) Donanım Yükseltmeleri. 6   

(41) * 1  * % 

(42)  ) 2  %0. ✎ $/ %0 0 

(43)  

(44)   > * % 0#

(45) )

(46) ) . Bilgisayar Erişim Panelini Çıkarma. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–3.

(47) Donanım Yükseltmeleri.  

(48)   

(49) 

(50) 

(51)  

(52) 

(53) 1 

(54) 

(55)  

(56) 

(57) 

(58)  2. Ön Çerçeveyi Çıkarma.   0   * 

(59) * )%. ✎ > * %  ) * *) )

(60) -

(61)  0  * %  0  

(62) ✎ 300   00  )  00  0)  0 (00  )0 . 2–4. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(63) Donanım Yükseltmeleri. Ek Bellek Takma  0 /   * 

(64) H$$A!1$A-+I0  * 

(65)  H$@++KI

(66)  . DIMM’ler 1  

(67) 0 ( $@++H(  I

(68) 

(69)   (# * 

(70) $@++ + 

(71) )  0  %0  % *CD.H4!D

(72) L I 

(73) 

(74)  . ✎ 7

(75) 

(76)  *   *

(77)  DDR-SDRAM DIMM’ler 1  )0*

(78)  0 

(79) $$A!1$A-+ $@++K  $@++K*) (  J ■. >  4C% . ■. -

(80) "&6+ . ■. 9$$A!1$A-+$@++K. $$A!1$A-+$@++. *) (  / % J ■. &-1#6H&'M6I ) . ■. NO>$>&1"$

(81)   0 . -# 

(82) *) (   J ■. 4C+

(83) 9B+

(84) 94+

(85) 4D

(86) >&&

(87) L . ■. 0 $@++.. ■. PCG4B$$A%*$@++.QG1$A-+ %*$@++. . ✎ $$@++. 

(88) * Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–5.

(89) Donanım Yükseltmeleri. DIMM Yuvaları 1 $@++. * (   /%0  0* ■.  / (# P++4. 8 

(90) 

(91) / % # 

(92) $@++

(93) ) 

(94) 

(95) ) P++6-   0* . ✎   0*/  * $@++ 

(96)  1 BB+ 

(97) $@++. 666 +  # 

(98) $@++*  /* /  0* ■. 2–6. ?  $@++K )**  2 # $@++

(99)  $@++ 

(100) 

(101) *P++4P++  $($@++ 

(102)  $@++ / 0  H /P++4P++ P++6 P++I$@++ -    * 0* . www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(103) Donanım Yükseltmeleri. 1  /   ( $@++ 2P++4 P++ P++6P++ *P++4P++6

(104) -. 0* P++P++ 

(105) . 0*. DIMM Yuva Konumları Öğe. Donanım Başvuru Kılavuzu. Açıklaması. Yuva Rengi. 1. DIMM yuvası XMM1, Kanal A. Siyah. 2. DIMM yuvası XMM2, Kanal B. Siyah. 3. DIMM yuvası XMM3, Kanal A. Mavi. 4. DIMM yuvası XMM4, Kanal B. Mavi. www.hp.com. 2–7.

(106) Donanım Yükseltmeleri. DDR-SDRAM DIMM’lerini Takma. Ä. DİKKAT: Modül soketlerinizin altın metal kontakları vardır. Belleği yükseltirken, altın metal bağlantı noktaları olan bellek modülleri kullanmanız uyumlu olmayan metallerin temasından kaynaklanan korozyon ve/veya oksitlenmeyi önlemek açısından önemlidir.. Ä. DİKKAT: Statik elektrik, bilgisayarın elektronik bileşenlerine veya isteğe bağlı kartlarına zarar verebilir. Bu yordamlara başlamadan önce, topraklanmış bir metal nesneye bir süre dokunarak statik elektriğin boşalmasını sağlayın. Daha fazla bilgi için bkz: Ek Ç, “Elektrostatik Deşarj“.. Ä. DİKKAT: Bellek modülünü tutarken, temas yüzeylerine dokunmamaya dikkat edin. Aksi takdirde, modül hasar görebilir.. 4 8*  

(107)  

(108) *  %/ # % D0

(109) % 0/ # 

(110) ) 6 > * % (00 0R > * " 3 ?0 ?R

(111) *  

(112) . Å. 2–8. UYARI: Sıcak yüzeylerden yaralanma riskini en aza indirmek için dokunmadan önce sistemin dahili bileşenlerinin soğumasını bekleyin.. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(113) Donanım Yükseltmeleri. 9 /  01

(114)  2. DIMM Takma. ✎  #

(115) 

(116) +    

(117)  **  ✎ P++4(# *

(118) $@++ # 

(119) $@++ P++ 

(120) $@++ ( $($@++/%  / $@++. -   0  0* . B + *) #*    0  )  * * )  + %  ) 3 E / 

(121)  0 9.B.   C 300 

(122)  * %  ) * R  2 +>R

(123) *  %%0)  ) 

(124) )  # Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–9.

(125) Donanım Yükseltmeleri. Genişletme Kartını Çıkarma veya Takma  ( "&@ *  )/ %

(126) "&@ )0#HS S 0I 

(127) "&@>G% *

(128) . ✎ *

(129) "&@

(130) "&@>G%G4 G GC G4B *

(131)   D * 0 J 4  *  #)%/ # % D0

(132) % 0/ # 

(133) ) 6   * % #*    * % 0R > * "  3 ?0 ?R

(134) * 9 D * ) 

(135)  . 2–10. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(136) Donanım Yükseltmeleri. B 2%)  0. Genişletme Yuvası Mandal Tutma Vidasını Çıkarma. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–11.

(137) Donanım Yükseltmeleri. E 2%) 001 C 2%) ) % 0 )0 %)02. Genişleme Yuvası Kapağını Çıkarma. 2–12. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(138) Donanım Yükseltmeleri. S D *  */  /    0/ #*  *17    * 0 )/ 0

(139) 2. ✎ D *  )

(140) * 0 . . Genişletme Kartı’nı Takma. ✎ ! 

(141) 

(142)  

(143)  

(144)   " 

(145) 

(146) 

(147)   

(148) 

(149) 

(150) . Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–13.

(151) Donanım Yükseltmeleri. 4 D * 

(152) 0  * *) )  . Genişletme Kartlarını ve Yuva Kapaklarını Sabitleme. 44 

(153) (R 2 +>R 0 . Genişletme Kartını Çıkarma D *0 0 J 4  *  #)%/ # % D0

(154) % 0/ # 

(155) ) # $ "  

(156) 

(157) 

(158) %$ " & '  (  (

(159) %   . 2–14. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(160) Donanım Yükseltmeleri. 2%)  0%) 0 9 7/ # ( 0 . ( )D * 00 0 0 1 )  0 2

(161)  *0 7 )

(162) *  . Standart Genişletme Yuvasından Genişletme Kartı Çıkarma. B 7 ( # 

(163) L*  E > *  ) *  0 % 0 *%) C D * *%

(164) 0 %)  *) . Ä. DİKKAT: İşletim sırasında iç bileşenlerin düzgün soğutulabilmesi için, bilgisayarın arkasındaki tüm genişletme kartı yuvalarında ya bir genişletme kartı, ya da bir yuva kapağı olmalıdır.. S 

(165) (R 2 +>R 0 Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–15.

(166) Donanım Yükseltmeleri. Sürücü Değiştirme veya Yükseltme  0* % 0 

(167) # 0 # $       "  

(168) 

(169) ) 

(170)  

(171) 

(172)    *+ " . Ä. DİKKAT: Sabit disk sürücünüzü çıkarmadan önce sabit disk sürücüsündeki kişisel dosyalarınızı CD gibi harici bir depolama aygıtına yedeklediğinizden emin olun. Aksi durumda, verileriniz kaybolacaktır. Birincil sabit disk sürücüsünü değiştirdikten sonra, Restore Plus! CD’sini çalıştırıp, önceden hazırlanmış HP dosyalarını bilgisayarınıza yükleyin.. Sürücü Konumlarını Belirleme. Sürücü Konumları. 2–16. 1. İsteğe bağlı sürücüler için iki adet 5,25 inç, yarım yükseklikte yuva. 2. İki tane standart 3,5 inç genişliğinde, üçte bir yükseklikte bölme (1.44 MB’lık disket sürücü gösterilmiştir). 3. Sabit disk sürücüleri için iki adet dahili 3,5 inç genişliğinde, üçte bir yükseklikte yuva. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(173) Donanım Yükseltmeleri. Sürücünün Çıkarılması. ✎ ? (# #    

(174) (#  

(175) #

(176)   4 8*  

(177)  

(178) *  %/ # %D0

(179)  % 0/ # 

(180) )  > * % (00 0R > * " 3 ?0 ?R

(181) * 6 1#0 

(182) *)  * ( ) 

(183) 0. Optik Disk Sürücüsü Kablolarını Çıkarma. ✎ ' G  #% #*

(184) 

(185) 

(186) . Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–17.

(187) Donanım Yükseltmeleri. Disket Sürücüsü Kablolarını Çıkarma. Sabit Disk Sürücüsünün Güç 1 ve Veri 2 Kablolarını Sökme. 2–18. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(188) Donanım Yükseltmeleri. 1# # 0

(189) 

(190) 

(191) ? ) # . )   0) 1# 0 0 2. Sürücüleri Çıkarma. 9 > #/   (H  *I  02 # 0 

(192) . Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–19.

(193) Donanım Yükseltmeleri. Sürücüyü Değiştirme. Ä■. DİKKAT: Bilgisayarın veya sürücünün hasar görmesini veya iş kaybını önlemek için: Sabit disk sürücüsü takıyor veya çıkarıyorsanız, işletim sistemini doğru şekilde kapatın, ardından bilgisayarı kapatın. Bilgisayar açıkken veya bekleme modundayken sabit disk sürücüsünü çıkarmayın.. ■. Sürücüyü tutmadan önce statik elektriği deşarj ettiğinizden emin olun. Sürücüyü tutarken konektöre dokunmaktan kaçının. Elektrostatik deşarjın yol açabileceği hasarı önleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Ek Ç, “Elektrostatik Deşarj“.. ■ ■ ■. Sürücüyü dikkatli şekilde tutun, düşürmeyin. Sürücüyü takarken aşırı güç uygulamayın. Sabit disk sürücüsünü sıvıların, aşırı sıcaklıkların veya ekran veya hoparlör gibi manyetik alanı olan ürünlerin etkisinde bırakmayın.. ✎ 

(194)  # * *L H1--I

(195) 

(196) #

(197)   

(198) 

(199)  # 

(200)  0 

(201) JR1--1

(202) 1# 2% T !9. ✎ ? (# #    

(203) (#  

(204) #

(205)  . 2–20. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(206) Donanım Yükseltmeleri. 4 > # 0 ) (  # H/  * I # . )(  #  % ( (00   

(207) . ✎ 7( 00  %    ( B!6  (  +6  1 

(208) # 0 * +  )# 0 / 1# ) ) . 1# #  

(209) * % # #   .  /  . Sürücüleri Kaydırarak Sürücü Kafesine Yerleştirme. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–21.

(210) Donanım Yükseltmeleri. 6 D0 

(211) * ( ) 

(212) # 

(213) ). Optik Disk Sürücüsü Kablolarını Yerlerine Takma. ✎ ' G  #% ##

(214) 

(215) 

(216) . 2–22. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(217) Donanım Yükseltmeleri. Disket Sürücüsü Kablolarını Yerlerine Takma. Sabit Disk Sürücüsünün Güç 1 ve Veri 2 Kablolarını Yeniden Takma. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–23.

(218) Donanım Yükseltmeleri. 2 

(219) 

(220) # 0 

(221)  . ✎ 1  

(222) 

(223) # 

(224) #% 0 (# 

(225) #(

(226) ) . Sabit Sürücü Konektör Konumu. 9 

(227) (R 2 +>R 0 B  0  

(228) 

(229) 

(230)

(231)    ✎   

(232)   

(233) 

(234) 

(235) !  " "  

(236) #$

(237)  "   " " #$

(238)   %  

(239) 

(240) 

(241) 

(242) 

(243)  %  

(244) #. 2–24. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(245) Donanım Yükseltmeleri. SATA Sabit Sürücüsünü Yapılandırma 1--

(246) #  #  &% 1% #% *  4  0 

(247) *+ #,    

(248) 0   00 &%1%K F10 *

(249)   " 

(250) 

(251) 

(252) "   ✎ F10 " 

(253)  

(254) F10  

(255) 

(256) 

(257) " 6 

(258) 

(259) 

(260) H* ?  I0)  0 *>*

(261)  H1/F&/ %"&@-I0)  0 *>*

(262) 9 

(263) ! H2* 21--I0)  0 *>*

(264) B ! H1--$$*I "

(265) 

(266) H@$> $ # IHA-@$I# 

(267) 

(268) HA-@$$ # I0)  0 * E &+F1. &%1%.0 0 F10.

(269) A-@$ #  0 A-@$ *  %  4  0 

(270) *+ #,    

(271) 0  A-@$ #% 0   CtrlUS *F4*

(272) A-@$ *( $/

(273)  0 http://www.hp.com.tr 

(274)   G949 # A-@$ 

(275) . Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–25.

(276) Donanım Yükseltmeleri. Bilgisayarı Yeniden Monte Etme , -

(277)  "  

(278)  

(279) 1  " 

(280)    2      

(281) . Ön Çerçeveyi Yerine Takma. 2–26. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(282) Donanım Yükseltmeleri. 2 * %   )*   )17

(283)  )     /  )  

(284) 2. Yan Erişim Panelini Yerine Takma. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 2–27.

(285) Donanım Yükseltmeleri. 6 D0

(286) 

(287)  1

(288)  % 2. Güç Kablosunu Yeniden Takma. 0

(289)  

(290) 

(291) ). Å. UYARI: Elektrik şoku, yangın veya donanımın hasar görme riskini azaltmak için ağ arabirim denetleyicisi (NIC) bağlantı noktalarına telekomünikasyon veya telefon konektörleri takmayın.. 9 -0V% ) 

(292) 

(293) 0. 2–28. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(294) A Özellikler. HP dx5150 Küçük Kasa Küçük Kasa Boyutları Yükseklik Genişlik Derinlik Yaklaşık Ağırlık. 14,5 inç 6,88 inç 16,5 inç. 36,8 cm 17,5 cm 42,0 cm. 23,8 lb. 10,82 kg. 50° – 95°F -22° – 140°F. 10° – 35°C -30° – 60°C. %0 – 90 %5 – 95. %10 – 90 %5 – 95. 10.000 ft 30.000 ft. 3.048 m 9.144 m. Sıcaklık Aralığı Çalışırken Devre dışı Bağıl Nem (yoğunlaşmayan) Çalışırken Devre dışı Maksimum Yükseklik (basınçsız) Çalışırken Devre dışı. ✎. Çalışma sıcaklığı, doğrudan güneş ışığına maruz kalınmadığında deniz seviyesinin üstünde 3.000 metreye (10.000 ft) kadar her 300 metre için 1,0°C azalır. Maksimum değişiklik oranı 10°C/s’dir. Üst sınır, yüklenmiş seçeneklerin türüyle ve sayısıyla sınırlandırılmış olabilir.. Açığa Çıkan Isı 1.260 BTU/s 256 BTU/s. Maksimum Tipik. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. 317 kg-kal/s 65 kg-kal/s. A–1.

(295) Özellikler. HP dx5150 Küçük Kasa (Devamı) Giriş Voltajı Anahtarı Ayarı Güç Kaynağı Çalışma Voltaj Aralığı Nominal Voltaj Aralığı Nominal Hat Frekansı. ✎. 230 V. 90 – 132 VAC 100 – 127 VAC 47 – 63 Hz. 180 – 264 VAC 200 – 240 VAC 47 – 63 Hz. Bu sistem 230V modunda kullanıldığında, pasif güç faktörüyle düzeltilmiş bir güç kaynağından yararlanır. Bu şekilde sistem, Avrupa Birliği ülkelerinde kullanım için şart koşulan CE işareti gereksinimlerini yerine getirmiş olur.. Güç Çıkışı Nominal Akım Girişi (maksimum). A–2. 115 V. www.hp.com. 250 W. 250 W. 8 A @115 VAC. 4 A @230 VAC. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(296) B Pil Değiştirme  

(297) % 0 0 L ) "  ) *  

(298)  

(299) *% * )

(300) %   6 % 

(301) . ✎ ' % ( 

(302)  * *

(303) -& %  

(304) ' % #

(305) -&#

(306) ) F'+-$@W@;$-

(307) . Å. UYARI: Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit pil bulunur. Pil doğru kullanılmadığında yanma ve yanıklara neden olma riski söz konusudur. Bedensel zarar görme riskini azaltmak için:. ■ ■ ■. Pili yeniden şarj etmeye çalışmayın.. ■. Pili, yalnızca bu ürün için üretilen HP yedek piliyle değiştirin.. 60°C’nin (140WF) üzerinde sıcaklığa maruz bırakmayın. Demonte etmeyin, ezmeyin, delmeyin, dışarıdan kısa devre yapmayın, ateş veya suya atmayın.. Ä. DİKKAT: Pil değiştirilmeden önce bilgisayar CMOS ayarlarının yedeklenmesi önemlidir. Pil çıkarıldığında veya değiştirildiğinde CMOS ayarı silinir. CMOS ayarlarını yedekleme bilgileri için Documentation CD’sindeki ’sindeki Sorun Giderme Kılavuzu’na başvurun.. N. Piller, pil paketleri ve aküler genel ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Pillerin geri dönüştürülebilmesi veya doğru şekilde yok edilmesi için genel toplama sistemini kullanın veya bunları HP firmasına, yetkili ortaklarına veya temsilcilerine iade edin.. Ä. DİKKAT: Statik elektrik bilgisayarın elektronik bileşenlerine veya isteğe bağlı donatılarına hasar verebilir. Bu prosedürlere başlamadan önce, topraklanmış bir metal nesneye bir süre dokunarak statik elektriğin boşalmasını sağlayın.. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. B–1.

(308) Pil Değiştirme. 4  *  #)%/ # %D0

(309) % 0 / # 

(310) ) - 

(311)  * % 0. ✎ '   

(312)  " 

(313)  

(314) 

(315)   1 % % # 

(316)  . 6 1  % #

(317) ) % . ) * 0 *) ( . Tür 1 "  *0. Yassı Pili Çıkarma (Tür 1).

(318) 2 % 

(319) #*  *  " %  ) 

(320) . B–2. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(321) Pil Değiştirme. Tür 2 " # 0 0 % 

(322) . ) *%0 0

(323) "  ) 00. Yassı Pili Çıkarma (Tür 2). Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. B–3.

(324) Pil Değiştirme. # 2 %  0 #% 

(325) 

(326) #* # 0 7%0 %  ) )*) ) . Yassı Pili Değiştirme (Tür 2). ✎ " ) *  

(327)  0 *)     * %  9  0

(328) * % 

(329) 0 B &%1% / *  )(  0*   

(330) .  

(331)     .

(332) . B–4. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(333) C Güvenlik Kilidi Hazırlıkları Güvenlik Kilidi Takma -*)  (   0

(334) 

(335)  0 

(336) . Kablo Kilidi Takma. Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. C–1.

(337) Güvenlik Kilidi Hazırlıkları. Asma Kilidin Takılması. C–2. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(338) Ç Elektrostatik Deşarj "

(339) *

(340)  L 

(341) *   ) ) 

(342)   (

(343) . Elektrostatik Hasarı Önleme > /( 0 *) (( ( J ■. X  * ( . ■. 1 ) %0 *  % . ■. "0 0 (#%*

(344)  . ■. 8) 0. ■. 1 ) 

(345) 

(346) *

(347) *  (#%*. Topraklama Yöntemleri ?* %( > ) %0  (#*) ( 

(348)  

(349) 0J ■. Donanım Başvuru Kılavuzu. %

(350) 

(351) %* * 

(352) 

(353) )

(354) 

(355) 

(356)  

(357) %

(358)  4/YUV54. 0 

(359) $)%) 0 

(360) .   #. www.hp.com. Ç–1.

(361) Elektrostatik Deşarj. ■. - 0* * 

(362) ) 

(363)  %)

(364) 

(365) 

(366) 8  ) 

(367) # %   ) 

(368) . ■. 8 0. ■. 7

(369)  )#0*% 0*

(370)   . % 0 (  / 0

(371) / % )   

(372) "

(373)  # )#

(374) *. ✎ 1 / / 

(375)  0  

(376) "

(377)  # )#

(378) *. Ç–2. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(379) D Bilgisayar Çalıştırma Yönergeleri, Düzenli Bakım ve Sevkiyat Hazırlığı Bilgisayar Çalıştırma Yönergeleri ve Düzenli Bakım  ( )* 

(380) % 0 *) ( J. Donanım Başvuru Kılavuzu. ■.  * ) *)*# )  0  # / / 0 

(381)  >- R3 R

(382) (

(383) . ■.  ) 

(384)  0* / 0* ( / ) 0 4 #H 0I * ) 0

(385) . ■.   / * 

(386) */ 7   **  ) 

(387)  ( Q

(388)  / *#. ■.   %)% 0* 0*. ■.  

(389) 

(390)  

(391) 

(392)  0# / # 

(393) * . ■.  

(394) / 0 # / 0 / *0*  

(395)  0*( . ■. 1

(396)  . www.hp.com. D–1.

(397) Bilgisayar Çalıştırma Yönergeleri, Düzenli Bakım ve Sevkiyat Hazırlığı. ■. &  

(398)    . ■. 8*   ) 0( *  H / I * . ■. -*)  

(399)  % (#

(400) %J ❏. D ) 

(401)  *  * 

(402) 

(403)    %  

(404)  

(405) . ❏. -

(406) / /.   7* )  )

(407) # .  %/. Optik Disk Sürücüsü Önlemleri F% #0* *)  ( ( . Kullanım ■. ?* #/  *   

(408) . ■. 1# # ) *  

(409) Q

(410)  0 

(411) )*

(412) 1#0# . ) * #% (# 

(413) 

(414)   /  *

(415) . ■. 1# *#)  *  ) **)

(416) 

(417) . ■. "  () * 

(418) / 

(419)  **

(420)    ) 

(421)  % . ■. 7% 

(422) #

(423) 

(424) 0( # . Temizleme. D–2. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(425) Bilgisayar Çalıştırma Yönergeleri, Düzenli Bakım ve Sevkiyat Hazırlığı. Güvenlik >)

(426) # * ( /

(427)  * 0  

(428) " )#  . Taşıma Hazırlığı  */ 

(429) (   J 4 1

(430) # "$  %* &$.  2 % *    . ✎ ) " 

(431) 

(432) 

(433)    

(434) 

(435)  $ #  %  0 %. 6 * # 0 0 

(436) *

(437)  * < % )  %% ) 

(438) .   / # % &# $

(439) ' %""   ' # B 1 

(440) * / # 

(441) )(#0  

(442)  . ✎  * (# ) 

(443) )  E 1 

(444) * / # ( % # 

(445) L / %

(446)  

(447) %* . ✎ ?*

(448) )0* 0 

(449)  >- R3 R

(450) (

(451) . Donanım Başvuru Kılavuzu. www.hp.com. D–3.

(452) Dizin A. %

(453) * 1–3. B.

(454) 0  2–6 2–5 (  2–5 

(455) 2–6

(456) * % 1–3 (% 1–2

(457)  0*( D–1  C–1 (  A–1 */ ) D–3. C. &$!AVA,# 2–16 2–16 &$!AF+# 2–16 2–16. Ç. 0

(458)  * % 2–2 * 2–10 (00 2–4 "&@>G% * 2–14 # 2–17 Donanım Başvuru Kılavuzu. D. $$A!1$A-+ 2–5 $@++ 2–5. # 0 ) 1–2  *) 1–2 2–16 2–16.  2–16, 2–24 $<$!AVA,# 2–16 2–16 $<$!AF+# 2–16 2–16 $<@ (( 1–3. E.  *L Ç–1 * % 0 2–3  2–27 * %   0 C–1. F. ( * 1–5 "1V( 1–3. G. * "&@>G% 2–14 * 2–10 www.hp.com. Dizin–1.

(459) Dizin. * 2–11, 2–13 * 2–12 0. ) 1–2 *) 1–2 

(460) ( 1–3 

(461) 2–2, 2–28  C–1. K. 1–4 "1V

(462) ) 1–3 0*/( 1–3 L 1–2 

(463) 2–5 * 2–11, 2–13. M.  2–19 ( 1–2, 1–3 (( 1–3. O. % # 0 2–17 0 ) 1–2  *) 1–2 2–16 2–20 1–2. Ö. (00 0 2–4  2–26 (%

(464) * 1–2 (  A–1. Dizin–2. P. %( 1–3 "&@ ! * % ) * B–1. R. A-@$% 2–25 AO!9( 1–3. S. 

(465) #  *) 1–2  2–24 ( 2–24 2–16 1--K 2–16, 2–20 % 2–25 1- !

(466) # ( 1–3  1–5 ( 1–3 # 2–16. T.  * 2–10 # 2–17, 2–20 */ ) D–3. U. =1 1–3 =1

(467) ) 1–2. Y.  2–24. www.hp.com. Donanım Başvuru Kılavuzu.

(468)

Referanslar

Benzer Belgeler

VESA plakası takılıysa, hızlı çıkarma mandalını kilitli konuma kaydırın ve tüm modülleri birbirine kilitlemek için bir güvenlik kablosu takın.. NOT: Güvenlik

İnce istemcinin dahili bileşenlerine zarar gelmesini önlemek için güç kablosunu prizden çekin.. Bilgisayar dayanak üzerindeyse, bilgisayarı dayanaktan kaldırın

çıkarılabilir sabit disk sürücüsü 35 disket sürücüsü 28 genişletme kartı 17 güvenlik kilitleri 45 kılavuz vidalar 22 optik disk sürücüsü 28 ortam kartı okuyucu 28 pil

● Dahili 3,5 inçlik bir sürücü yuvasından bir sabit sürücü çıkarmak için, o sürücüye ait olan yeşil sürücü kilidi mekanizmasını yukarı çekin (1) ve

çıkarılabilir sabit disk sürücüsü 37 genişletme kartı 17 güvenlik kilitleri 47 kılavuz vidalar 23 optik disk sürücüsü 29 ortam kartı okuyucusu 29 pil 44. sabit

Bilgisayar 3,5 inçlik sürücüyle yapılandırılmadıysa, sürücü yuvasına ortam kartı okuyucu, disket sürücüsü veya sabit disk sürücüsü takabilirsiniz.. 3,5 inç yuva,

İşletim sistemini, bilgisayarınızı ve diğer harici aygıtları uygun şekilde kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve bilgisayar kapağını veya erişim panelini

Bu yuvada sürücünüz yoksa, daha sonra 3,5 inçlik sürücü (disket sürücüsü, sabit disk sürücüsü veya ortam kartı okuyucu gibi) takabilirsiniz.. Bilgisayara takılı