Meddelanden till regionstyrelsen 2019-12-10

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-12-10 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-792 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Meddelanden till regionstyrelsen 2019- 12-10

Dnr 3316-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

Centrum för Sällsynta diagnoser i Norr Inbjudan till Sällsynta dagen, Umeå 2020-02-29

PRO Vittangi Skrivelse om mammografiscre-

ening för kvinnor över 74 år, dnr 3278-198

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :