Uzman ve Uzman Yardımcıları Eğitim Toplantısı

Tam metin

(1)

Uzman ve Uzman Yardımcıları Eğitim Toplantısı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR:

-BİZİM UZMAN ARKADAŞLARIMIZIN, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ UZMANLARDAN BİR ADIM ÖNDE OLMALARI LAZIM

-DİSİPLİNSİZ BAŞARI OLMAZ

- GEREKİRSE ARŞİVE DE GİRECEĞİZ, TOZ DA YUTACAĞIZ, DOSYAYI BAŞTAN AŞAĞIYA İNCELEYECEĞİZ. İŞİ ÖĞRENMEMİZ İÇİN BU GEREKLİDİR

- İLETİŞİM SAĞLIKLI OLURSA MEVZUAT HALLEDİLİR

- RUTİNİ DEVAM ETTİREN DEĞİL, İZ BIRAKAN ANLAYIŞLA ÇALIŞIN

Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcılarına yönelik Eğitim Toplantısı 13-14 Ekim tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SGK Başkanı Fatih Acar, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geleceğinin inşasında yer alacak, genç, dinamik, heyecanlı çalışma arkadaşlarımla birlikte olmaktan dolayı mutluyum” dedi. Acar, Kurumun öncelikleri ve Türkiye açısından önemi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

SGK’nın 74 milyona hizmet veren ve merkezi yönetim bütçesinin yüzde 40’ından fazlasını yöneten bir Kurum olduğuna dikkat çeken Acar, 2008 yılında hayata geçen sosyal güvenlik reformunun önemine vurgu yaptı. Reformun zor ve yoğun geçen bir sürecin ardından yasalaştığını ifade eden Acar, “O dönemlerden bugüne bakıldığında, 24 bin 500 çalışanımızla, gerçekten özveriyle çalışan, bugün ayakları sağlam yere basan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örnek aldığı bir Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturduk”

dedi.

Acar: Bizim Uzman Arkadaşlarımızın, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Uzmanlardan Bir Adım Önde Olmaları Lazım

Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcılarına ”Önümüzdeki süreçte sizlerden çok istifade etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki uzmanlardan bir adım önde olmalısınız” diyen Başkan Acar, Sosyal Güvenlik Uzmanlarının ortaya koydukları proje ve ürettikleriyle önde olmaları gerektiğini söyledi. Acar, ”Önümüzdeki dönem çağı iyi okuyabiliyorsanız, değişimi iyi anlayabiliyorsanız ve değişimi yönetebiliyorsanız başarılı olabilirsiniz. Bunu bilmiyorsanız eski anlayışlarla başarılı olmanız mümkün değildir” dedi.

Acar: Uzman, Disiplin Demektir, Disiplinsiz Hiçbir Başarı Olmaz

Başkan Acar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, değişim ve dönüşümü bünyesinde en çok yaşatmak zorunda olan bir Kurum olduğuna işaret ederek, “Değişim ve dönüşümde

(2)

ana motorlar vardır. Bu ana motorlardan biri de önümüzdeki süreçte siz değerli arkadaşlarımız olacak ve buna önce siz inanacaksınız” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanının getireceği bir öneri, katacağı bir değerin 74 milyonu ilgilendirdiğini belirten Acar, “En ufak bir bürokrasinin kaldırılması demek 74 milyonun duasını almak demektir. 74 milyon vatandaşa hizmet etmekten daha büyük bir onur olmaz” diye konuştu.

Acar, “Uzman, disiplin demektir, disiplinsiz başarı olmaz. Çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde, rekabet yerine işbirliğini esas alan bir çalışma anlayışını hep birlikte oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Acar: Gerekirse Arşive de Gireceğiz Toz da Yutacağız, Dosyayı Baştan Aşağıya İnceleyeceğiz, Bu İşi Öğrenmemiz İçin Bu Gereklidir

“Çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde, rekabet yerine işbirliği esas alan bir çalışma anlayışını hep birlikte oluşturmamız gerekiyor” diye sözlerini sürdüren Başkan Acar, “Gerekirse arşive de gireceğiz, toz da yutacağız, dosyayı baştan aşağı inceleyeceğiz. Bu işi öğrenmemiz için bu gereklidir. Gerekirse memur arkadaşımızla aynı masada oturup çalışacağız. Uzman Yardımcılığı döneminde ne gerekiyorsa yapacağız.

Uzman Yardımcılığı dönemi sizin Kurumun her bölümünde yetişme döneminizdir. İşi öğrenene kadar hep birlikte toz yutmamız gerekiyorsa, bu tozu yutacağız” dedi.

Acar: İyi Giyinmek İçin Harcamak İsraf Değildir

Mesai saatlerine en çok Uzman ve Uzman Yardımcılarının dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uzman örnek alınan kişi demektir. Herkes statünüz gereği size bakıyor. Onun için gereken dikkati ve itinayı göstermeniz gerekiyor. Kişiler, kıyafetleriyle karşılanır, saygı görür ve bilgileriyle uğurlanırlar. Bir yere gittiğinizde ilk intiba sizin kıyafetlerinizdir.

Sizinle ilgili olumlu ya da olumsuz düşünce orada oluşur. Maaşlarınızın bir kısmını mutlaka kıyafete ayırın Bu israf değildir, güzel giyinmek önemlidir. Herkes sizdeki farklılığı görmeli”

Acar: Başarı Ben Değil Bizdir

“Başarı bizli bir şeydir, benli bir şey değildir” diyen Başkan Acar, ekip olmanın önemine dikkat çekti. Acar “Bu Kurum, 2008’den bugüne kadar bu hale geldiyse, bütün çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle geldi. Orkestrada elbette, bir orkestra şefi olacaktır.

Ama orkestra çalmadan, bir ahenk içinde olmadan olmaz. Biz bir bütünün parçalarıyız. Bu anlayış içinde hareket etmek zorundayız” dedi.

(3)

Acar: İletişim Sağlıklı Olursa Mevzuat Halledilir

İletişimin önemine vurgu yapan Acar, “Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla, amirleriniz ve hizmet verdiğimiz kişilerle iletişiminiz sağlıklı olmalı. İletişim sağlıklı olursa, mevzuatla ilgili konular halledilebilir. Yönetim işinin yüzde 80’i iletişim, yüzde 20’si tekniktir. Başarı iletişime bağlıdır” diye konuştu.

Acar: Rutini Devam Ettiren Değil, İz Bırakan Anlayışla Çalışın

Tüm çalışanların ‘iz bırakan’ bir çalışma anlayışı içinde olmasını istediğini dile getiren Acar, “Biz bir aileyiz. Bu ailenin başı olarak, sizin sıkıntılarınız benim sıkıntımdır.

Benim amacım sizlerin en iyi imkânlarda hizmet vermenizi sağlayacak mekânlar ve şartlar sağlamaktır. Bütün arkadaşlarımızın, rutini devam ettiren bir çalışma anlayışı değil, iz bırakan bir çalışma anlayışı içerisinde olmasını istiyorum. Hepinizin bu kabiliyette olduğunuza inanıyorum” diyerek konuşmasını son verdi.

SGK Başkanı Fatih Acar’ın ardından söz alan Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma ve Endüstri İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Karadeniz de, ‘Türkiye’de sosyal güvenliğin dünü, bugünü’ konusunda bilgiler verdi. Çok önemli süreçlerden geçildiğini, önemli reformlar yapıldığını belirten Karadeniz, SGK’nın çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Bunların tarihe geçecek notlar olduğunu kaydeden Karadeniz, ”Tarih çok önemli, tarih bize yol gösteriyor, yön gösteriyor. Zaman içerisinde bunlar unutuluyor fakat unutulmaması gerekir. SGK çalışmalarıyla büyük izler bıraktı ve bunlar ileriki zamanlarda görülecek” dedi.

Türkiye’de eski Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki Genel Müdürlerin ortalama görev sürelerine 1,5 ile 3 yıl arasında değiştiğine değinen Karadeniz, SGK Başkanı Fatih Acar gibi başarılı ve çalışkan yöneticilerin daha uzun yıllar görev almasını temenni ettiğini söyledi.

SGK’da dünyada eşi benzeri görülmemiş bir reform yaşandığının altını çizen Karadeniz, “Emeklilik reformu, genel sağlık sigortası reformu bir yana ben, kurumsal yapılanma reformunu çok önemsiyorum. Kuralların uygulanmasıyla ilgili düzenlemeyi yapmak, yenilik yapmak kolay bir iş değildir” diye konuştu.

“Bundan 10 yıl önce bana 300 kişi Uzman alınacak, Sosyal Güvenlik Kurumu proje üretecek deseler inanmazdım” diyen Karadeniz, “Çok güzel bir mesleğiniz var. Bayramda seyranda, bir yere gittiğinizde iki kişiye soru sorarlar. 1-Doktor gördüklerinde hastalıklarıyla ilgili. 2-Sosyal güvenlik mevzuatını anlayan birini gördüklerinde ‘ne zaman emekli olacağım, askerlik borçlanması, doğum borçlanması ne kadar?’” dedi. İnsanların bilgiye aç olduğunu savunan Karadeniz, “Biz onları tek başımıza karşılayamayabiliriz, ama

(4)

bunları karşılayabilecek sistemi kurabiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışmak gerçekten bir farklılık. Bütün meslekler kutsaldır ama 74 milyona hitap etmek daha bir ayrıcalıktır” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şenay Gökbayrak ise, araştırmanın önemine vurgu yaptı. Bilimsel araştırmanın, sistematik veri toplama ve analiz etme süreci olduğunu belirten Gökbayrak, bilimsel araştırmaların ya kurumsal bir katkı için ya da uygulamada karşılaşılan bir soruna çözüm bulmak için yapıldığını kaydetti.

“Araştırma konusunun belirlenmesindeki en önemli noktalar, araştırılabilir, verilerin toplanabilir, özgün, uyumlu olması” diyen Gökbayrak, tezle ilgili yaşanan hatalara değindi. Gökbayrak, araştırma sorunlarının belirlenmesindeki önemli aşamaların, durum saptaması, var olan bir modelin uygulanabilirliğini ampirik olarak tespit edilmesi, olgular arasında ilişki saptanması ve tüm bunları kapsayacak şekilde model/kuram oluşturulması olduğunu ifade etti. Gökbayrak, “Araştırma yöntemin belirlenmesi en önemli kritik aşamadır. Önemli olan araştırma için sorunsala, uygun yöntemi seçmektir.

Çalışma kalitesini belirleyen en önemli yöntem, araştırma yöntemidir” dedi. Araştırma yöntemlerinin ikiye ayrıldığını, bunların nitel ve nicel yöntemler olduğunu ifade eden Gökbayrak, her iki yöntemin birbirinden farklı olduğunu, her iki yöntemin de kendisine has güçlü ve zayıf yönleri olduğunu söyledi. Gökbayrak, “Bilimsel etik ve referans gösterme kurallarına uygun tezler hazırlamanız, yaptığınız işin en iyi ve şık bir şekilde sunmanız açısından da önem taşımaktadır” diyerek sözlerine son verdi.

Eğitimin kapanış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Başkanı Ahmet Açıkgöz de, Uzman ve Uzman Yardımcılarının üzerinde büyük bir yük olduğunu ifade ederek, “Tüm toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması, sosyal güvenlik konularında insanlara yol ve yöntem gösterilmesi, onların sorularının çözülmesi yönündeki gayretleriniz ve destekleriniz Kurumumuz açısından gerçekten önemli” diye konuştu. “Yöneticiler sizlerin arasından çıkacak” diyen Açıkgöz, “Kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Birçok sıkıntıya katlanmanız, göğüs germeniz ve birçok sıkıntıyı da göz ardı etmeniz gerekiyor. Bir de kendi aranızda kendi motivasyonunuzu artıracak şeyler yapmalısınız” şeklinde konuştu.

İki günlük eğitimin Uzman ve Uzman Yardımcılarının hem birleşmesi, hem kaynaşması, hem de toplu bir eğitim alması açısından çok güzel bir hava olduğunu belirten Açıkgöz,

“İnşallah bundan sonraki dönemlerde de Sayın Başkanımız Fatih Acar’ın da katkılarıyla böyle eğitimleri düzenlemiş oluruz. Ben bu eğitimin başarılı, faydalı geçtiğini umuyorum”

dedi.

Konuşmaların ardından SGK Uzmanları Merve Baş, ‘Dünyadaki aşamalı emeklilik sistemleri, Türkiye sosyal güvenlik sistemindeki uygulanabilirliği’, Banu Baydar, ‘Bağımsız

(5)

çalışanların sosyal güvenliği ve iflas sigortası Türkiye uygulaması’, Uzman Yardımcısı Canan Demir ise ‘Eşdeğer ilaç uygulaması’ konulu tezlerini sundu.

İki gün süren eğitim çerçevesinde TODAİE Uzman Öğretim Görevlisi Nihat Aytürk

‘Protokol Kuralları’, Türkiye Zihinsel Matematik Hafıza Fotografik Hızlı Okuma Şampiyonu Melik Duyar ‘Beyni Etkin Kullanma’ ve Dr. Ala Elcircevi ‘Motivasyon’ konulu eğitim verdi.

Eğitime SGK Başkanı Fatih Acar’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sağlam, Strateji Geliştirme Başkanı Ahmet Açıkgöz, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Cevdet Ceylan, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Namık Kaya, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Aksakal, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Adnan Yıldırım, Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanı Gökhan Tuna, İç Denetim Birimi Başkanı Gürkan Akçay, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yavuz Selim Ayaz ile SGK Uzman ve Uzman Yardımcıları katıldı.

(6)
(7)
(8)
(9)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :