• Sonuç bulunamadı

Okul Öncesi Eğitim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Okul Öncesi Eğitim"

Copied!
17
0
0

Tam metin

(1)

Okul Öncesi Eğitim

(2)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Okul öncesi eğitim, doğumdan, zorunlu eğitim

yaşına kadar, çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak,

çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven

duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitimdir.

(3)

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

17 yaşına kadar olan zihinsel gelişimin

yüzde 50'sinin 4 yaşına kadar,

yüzde 30'unun 4 yaşından 8 yaşına kadar,

yüzde 20'sinin ise 8-17 yaşlarında elde edildiğini düşünürsek,

okul öncesi yılların, çocuğun gelişiminin hızla yönlendiği yıllar diyebiliriz. Bu yıllarda temeli atılan beden sağlığının ve kişilik yapısının ileri yaşlarda aynı yönde gelişme şansı çok yüksektir.

(4)

Bu yüzden çocuğun sağlıklı bir birey olması açısından okul öncesi eğitime önem verilmelidir. Ayrıca çocuğun okul öncesi yıllarda aldığı eğitim ve kazandığı

deneyimlerin, ileriki yaşlarındaki öğrenme yeteneği ve akademik başarısıyla ilişkisi olduğu gözlenmiştir.

(5)

Okul Öncesi Eğitim Kurumları

Günümüzde özellikle büyük kentlerde annenin

çalışması, oyun bahçelerinin azlığı gibi nedenlerle küçük çocuğun bakımı, beslenmesi, eğitimi bilgisi

yeterli olmayan kişilerle ya da anneanne ve babaanne tarafından apartman dairelerinde yürütülmeye

çalışılmaktadır.

(6)

Çocuklar evde bu kişiler tarafından ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, ne kadar çok sevilirse sevilsin;

sosyal gelişimini gerçekleştirebileceği arkadaşlara ve oyun ortamına, evde kendisine sağlanamayan eğitim imkanlarına ulaşmaya ve düzenli bir eğitim programına katılabilmesi için ailenin dışında

eğitimcilere ihtiyacı vardır.

(7)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İlkeleri

Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil yönünden yeteneklerine göre gelişmelerini sağlayacak eğitim ortamını sağlamak,

Dilin gelişmesine ve doğru kullanılmasına imkanlar sağlamak,

Özbakım becerileri (temizlik, giyinme vb.) kazandırmak,

(8)

Bedensel becerilerini geliştirmek,

Kendi ayaklarının üzerinde durabilen, bağımsız bir birey olabilmesi için destek olmak,

Yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak,

Oyun oynama ve arkadaşlık ihtiyacını gidermek,

Zorunlu eğitime hazırlamak.

(Bu ilke kesinlikle okuma-yazma öğretimini kapsamamalıdır.)

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İlkeleri (devamı)

(9)

Okul Öncesi Eğitim, çocuğun bireysel özelliklerine uygun olarak;

» Tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren,

» Duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve

yaratıcılığını pekiştiren,

» Onların; milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliştiren,

» Kendini ifade etmesine, öz denetimlerini

sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına olanak sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir.

Okul Öncesi Eğitim

(10)

» Aynı zamanda, okul öncesi eğitim kurumları,

çocuklara Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını sağlar, onları ilkokula hazırlar ve toplum tabanlı aile ve çocuk eğitimi yapar.

Bu nedenle, eğitim sistemimizin ilk basamağını

oluşturan okul öncesi eğitim, çocuğun daha sonraki yıllarına yön veren bir süreçtir.

* Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 1992 yılında kurulmuştur.

(11)

» Zorunlu ilkokul çağına girmemiş çocukların eğitimine yönelik okul ve kurumlarının eğitim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek.

» Okul ile kurumların eğitim programlarını ve eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak.

* 2014 yılında İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü birleştirilerek Temel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün Görevleri

(12)

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan

» Saygı, sevgi,

» Paylaşma, iş bölümü,

» Sorumluluk,

» Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan güvenli bir ortamdır.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları

(13)

Bu kurumlar hizmet verdikleri yaş gruplarına uygun olarak;

» 0-36 aylık çocuklara bakım ve eğitim vermek üzere KREŞLER,

» 36-72 aylık çocukların eğitimini amaçlayan ANAOKULLARI,

» 60-72 aylık çocuklarının eğitimini amaçlayan örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan ANASINIFLARI ve

» 36-72 aylık çocuklarının eğitimi amacıyla açılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları

bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfı, UYGULAMA SINIFLARI’dır.

(14)

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin %90′ı Milli Eğitim Bakanlığı’nca, %10′u Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 191. maddesine göre açılan kurum ve kuruluşlarca verilmektedir.

(15)

Erken Çocukluk Eğitimi

EÇE; bazı yayınlara göre 0-8 bazı yayınlara göre ise 0-9 yaş dönemini kapsar.

“Yaşama”, “büyüme”, “gelişim” ve “bakım” gibi farklı süreçleri içermektedir. Dolayısıyla EÇE programlarının amacı çocukları yaşatmak, büyütmek, geliştirmek ve bakımlarını sağlamak olmalıdır.

Ancak çocuk önce hayatta kalıp, sonra büyüyüp gelişmez.

Bu süreçler ardışık ve eşzamanlı olarak zaman içinde

meydana gelmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen dört farklı sürecin EÇE programları tarafından

gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu da birleştirilmiş tanımların ve programların (“yaşama”, “büyüme”, “gelişim”,

“bakım”) önemini ve gereğini yansıtmaktadır.

(16)

Yaşamanın tanımı, çocuğun ölmemesi demek değildir; yaşamak çocuğun doğumdan itibaren

sağlıklı olmasıdır. Sağlıklı olmak fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı olmak demektir; hasta

olmamak anlamına gelmemektedir. Sağlığın

tanımında beslenme, sağlık ve psikososyal iyilik arasındaki karşılıklı ilişkiye dikkat çekilmektedir.

Beslenme sağlığı, sağlık beslenmeyi etkilemekte her ikisi de psikososyal sağlığı etkilemekte, psikososyal sağlık da sağlık ve beslenmeyi etkilemektedir.

(17)

İyi beslenen bir çocuk sağlıklı olacak, sağlıklı bir çocuk iyi beslenecektir. İyi beslenen ve sağlıklı bir çocuğun psikososyal sağlığı daha iyi olacak, psikososyal sağlığı iyi olan bir çocuk daha iyi beslenecek ve daha sağlıklı olacaktır.

Psikososyal iyilik hali sosyal ve psikolojik olarak

çocuğun ne ölçüde geliştiği ve hem kendisinin hem de kendine bakan kişinin stresten ne kadar uzak olduğu ile ilgilidir. Burada çocuğun içinde bulunduğu durum kadar anne ya da ona bakan temel kişinin ruh hali de önem kazanmaktadır. Dolayısıyla EÇE’de sağlık,

beslenme ve psikososyal iyiliği sağlamak önemlidir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Özellikle Osman Ergin’in Türkiye Maarif Tarihi, İlknur Polat Haydaroğlu Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, Şamil Mutlu Osmanlı Devleti’nde

Genellikle sıcak ve kuru iklimin hâkim olduğu bölgelerde her ne kadar yamaçta konumlanan yerleşimler uygun görülmese de, dönemin güvenlik sorunlarının da etkisi ile

To be able to set the best clock model and the best tree prior on each gene for species tree estimation analysis, we calculated marginal likelihoods via the Path Sampling (PS)

Bu bilimsel kanıtlar ışığın- da, çağdaş okul öncesi eğitim programlarının, oyun temelli, çocuğun bireysel gereksinim- lerini, ilgilerini merkeze alan, gerek

Yapılan çalışma sonucunda, devlete bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukları olan ebeveynlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının seçiminde kurumun

1992 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nda Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri; İlköğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim

sistemli, çocukların yaş ve gelişim özelliklerini destekleyici nitelikte olduğundan kurumlarda verilen okul öncesi eğitim önem taşır... OKUL ÖNCESİ EĞİTİM.. 

The objectives of this study were: [1] to determine the response of strawberry growth under different irrigation levels through drip irrigation under high

Frühkindliche Bildung Betreuungsformen Deutsch Türkisch Okul öncesi eğitim Bakım Seçenekleri Almanca Türkçe.. Zwölf Twelve Weitere Informationen und Gruppenangebote erhalten

Evvelā Merzifon’da müderris olan Mevlānā Seydį Aĥmed Ķırįmį ĥażretlerinden ve merĥūm Sulŧān Bāyezįd Ħān Ġāzį ĥażretlerinüñ ħˇācesi

Araştırmanın ikinci alt amacı olan, öğrenme merkezleri kullanılarak oluşturulmuş bir okul öncesi sınıfında çocuklar tarafından oluşturulan sanat

okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına katılan ailelerin çocuklarının genel sosyal becerilerinin, sosyal işbirliği,

çalışmada, okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin mevcut özellikleri ve uygulamaları, okullarda nitelikli bahçe olmasının önündeki engeller, öğretmenlerin

İş bu sözleşme Merkez Anaokulu Müdürlüğü ile öğrenci velisi arasında aşağıdaki şartlarla imza edilmiştir. 1-Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ücret

Ardından ismini boş bir kağıda yazalım ve isminin kaç harften

 Okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun, 2016 MEB Okul Öncesi Eğitim Programının dil, iletişim ve okuma -yazmaya hazırlık öğrenme alanının çocukların yaş

Safran (2008)‟e göre; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı‟nın 9. Milli Eğitim ġurası kararları uyarınca, 15.11.1974 tarih ve 459 sayılı

Cinsel konular ile ilgili soru sormayan çocuklar ya daha önce sordukları sorular nedeniyle ayıplanmıştır ya da kendilerini rahat hissedecekleri bir ev

Çocukların uygulamalarını yaparak, yaşayarak, dokunarak, deneyerek gözlemleyerek yapabileceği STEMBÜS hazırlanarak Vali, Kaymakam, İl ve İlçe Milli Eğitim

Hastalarımızın hiçbirindeNKX2.5 mutasyonunun görülmemiş olması; çalışmamızda aile öyküsü pozitifliğinin az olmasına bağlı olabileceği gibi bu genin konjenital kalp

Literatür taranarak ve ilgili mevzuat ince- lenerek hazırlanan 25 sorudan oluşan veri toplama formu ilgili birimlerden yazılı izin alınarak son bir yıl içerisinde dumansız

tanılama, değerlendirme ve geliştirme işlevlerini içeren bir süreçtir. Buna göre, denetmenin öncelikle denetleyeceği kişi veya eylem hakkında bilgi toplayarak sağlam

[r]