• Sonuç bulunamadı

Medyada çalışma ilişkileri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Medyada çalışma ilişkileri"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi İLT 236 Medyada Çalışma İlişkileri Dersin Sorumlusu Prof. Dr. Gamze Özdemir

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Kredisi 2,0

Dersin Türü Teorik

Dersin İçeriği Medyada çalışma ilişkileri

Dersin Amacı

Ders, medyada çalışma ilişkilerinin temel kavram ve tartışmaları gözden geçirmeyi amaçlar. Ders kapsamında medyada çalışma ilişkilerinin tarihsel gelişimi incelenir. Günümüz medya endüstrisinde iş, istihdam, ücretler, çalışma koşulları ve örgütlenme deneyimleri tartışılır.

Dersin Süresi 2 saat / hafta

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul Yok

Önerilen Kaynaklar

Kaderoğlu Bulut, Ç. (2019).Sınıfın Sınırlarında: Gazeteciler ve Proleterleşme, İstanbul: Nota Bene.

Özsever, A. (2004). Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci, Ankara: İmge, Makal, A. (2012). Çalışma İlişkileri Tarihi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Yayınları.

Dersin Kredisi (AKTS) 3,0

Laboratuvar Yok

Diğer-1 -

Referanslar

Benzer Belgeler

Çalışmada, sosyal medya analizi yapılarak Orta Doğu’da söz sahibi olan Amerika, İran, İsrail, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ülkelerinin isimlerinin

Ekonomik reformdan önce kırsal bölgede yaşayan nüfus çoğunlukla ham, ev yapımı ve daha az işlenmiş gıdaları tüketmekte iken sanayileşme ve kentleşmenin

§ Türkçe’de emek kavramı, emek gücü anlamına gelecek biçimde “bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü”, yapılan işin bütününü anlatacak biçimde “uzun

Dalga feminist hareketin güçlendiği 1980’lerde kadınların haber kuruluşları başta olmak üzere.. medyadaki çalışma koşulları ve mesleki pratiklerinin cinsiyetçi

• Emeğin güçlü olduğu dönemlerde çalışma ilişkileri i ile sermayenin güçlü olduğu dönemlerde çalışma ilişkileri oldukça farklıdır...

Medya Endüstrili Kompleksler Döneminde Çalışma İlişkileri Ekonomik Yapı Siyasi Yapı İdeolojik Yapı Tekelleşme Yasal Kayıplar Prestij. Esnek Çalışma

Üretilen ürün, emek ve üretim süreci üzerinde söz sahibi

-Sınıflar, piyasa ya da tüketim kalıplarına göre değil, toplumsal üretim araçlarına sahip olma/olmama temelinde oluşurlar... -Üretim araçlarına sahip olma, sömürünün