• Sonuç bulunamadı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ

(2)

Okulun amaçlarının en önemlilerinden biri de, aldığı öğrenciyi çevresinden

farklılaştırmaktır. Çok farklı çevrelerde bulunan okullar bakımından

farklılaştırmanın düzeyi de farklı

olacaktır. Böyle bir farklılaştırma, hem okulun hem de çevrenin geleneklerinden bir kısmının bozulmasına neden olabilir.

Bunun yanında çevre ile okul arasında

(3)

Sistem, insan girdilerini alırken, onları kendine çekebilmek için sistem ödüllerini kullanır.

(4)

Açık sistem yaklaşımında örgüt-çevre bağımlılığı vardır. Örgüt ve çevrenin birbirlerine olan bağımlılık ve katkılarını dengelemeleri gerekir. Çevresiyle karşılıklı bir etkileşim içinde olan okula

“Topluluk Okulu” ismi verilmektedir.

(5)

Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; Türk Milli Eğitim sisteminin bir amacı da iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmaktadır (Md. 2/3).

Eğitim kurumlarının amaçlarının

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla okullarda Okul-Aile Birlikleri kurulur.

(6)

Yüksek Öğretim Kanunu’nda “Yükseköğretimin amacı, yüksek öğretim kurumları olarak yüksek düzeyde

bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda

gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim

dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır (Md. 4/c)”

denmekte; kanunun ana ilkeleri arasında, “Eğitim öğretim plan ve programları yapılması ile yüksek öğretim kurumlarının geliştirilmesi ve verimliliğin

artırılması ülke, yöre ve çevre ihtiyaçlarının gözönüne alınması (Md. 5/d, h)” öngörülmektedir.

(7)

Açık sistem özelliği gösteren okulların çevresindeki gelişmeler karşısında gerekli önlemleri alamaması, girdilerinde ve dönüştürme süreçlerinde çevresel gelişmelerin zorladığı değişiklikleri

gerçekleştirememesi durumunda, entropiye (güç yitimi) girmesi sonucu olasıdır.

Bu nedenle sistem olarak varlıklarını sürdürmek durumundaki örgütlerin çevrelerindeki, sosyal,

politik, ekonomik ve kültürel değişmelerin farkında olmaları ve gerekli değişiklikleri yapmaları yaşamsal bir öneme sahiptir.

(8)

Örgütsel değişme; bireylerin, grupların ve örgütün toplam performansını geliştirmek için yapı,

davranış ve süreçleri değiştirerek yönetim

tarafından planlanan bir teşebbüstür. Başka bir

tanıma göre örgütsel değişme, örgüt tarafından yeni bir fikir ya da davranışa uyum sağlamaktır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine

Heating demand model of the house is developed in eQUEST building energy simulation software to estimate the energy consumed for heating and cooling by using climate data of

Taşıyıcı sistem, yapı fiziği, kimyasallar ve tıbbi atıklar, yangın güvenliği, iç ortam hava kalitesi, iç ortam sıcaklıkları, iç ortam nem durumu, aydınlık

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine

yönetmelikle düzenlenir. Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda

Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak

Avrupa Birliği kaynaklarıyla yürütülen söz konusu projelerin muhasebe birimlerinde açılan özel hesaplardaki bütçesinin satın alınacak mal veya hizmetin

Ön kayıt esnasında almış olduğunuz bu özel yetenek sınav kitapçığını dikkatle okuyup incelerseniz tüm soruların cevapları ile sınav süresince ve sınav

Ön kayıt esnasında almış olduğunuz bu özel yetenek sınav kitapçığını dikkatle okuyup incelerseniz tüm soruların cevapları ile sınav süresince ve sınav

Ambar Çıkış İşlemleri menüsüne tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşılacaktır. Yeni çıkış yapabilmek için Yeni butonuna tıklanır.. Ambar

*Açık bir şubenin kapalı hale getirilmesi için içinde aktif öğrenci bulunmaması gerekmektedir. Önemli Not: Bazı Raporlar müdür yardımcısı ve sınıf öğretmeni

• Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur.. • Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki

Öğrenme merkezleri günlük eğitim akışında yer alan etkinliklerde ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri de barındıran,

yazım kurallarına öğretmenlerin verdiği önem durumu………140 Tablo 48: Öğrencilerin araştırma/ödev çalışmalarını değerlendirirken sunum biçimine öğretmenlerin

kadar olan veya aynı il sınırları içerisinde yapılacak taşımalarda ise Valiliklerce uygun görülecek araçların kullanılması ve İLGİ( c ) genelgenin 3.maddesine

Yukarıda belirtildiği gibi, İTC'nin fikirlerine paralel olarak İTC'nin Kastamonu'daki yayın organı Köroğlu gazetesinde Osmanlıcılık fikiri Balkan Savaşı sonuna

Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitim ile Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitim ile ilgili faaliyetleri, Milli eğitim amaçlarına ilgili faaliyetleri,

Araştırmada öncelikle Oyun Kültürü, Türk Halk Oyunları, Türk Halk Bilimi ve günümüz Milli Eğitim Sisteminde Türk Halk Oyunları ile ilgili teorik kaynak taraması

• Herhangi bir sayı yazıp ya da yazılı olan sayıdan sonra # tuşuna basılırsa o sayıdan büyük en küçük ardışık iki tek tam sayının toplamını veriyor.. • Herhangi bir

Gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma C.tesi Toplam soru sayısı Çözülecek..

• Türk milli eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleștirecek șekilde düzenlenir ve çeșitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları,

Elektrik ark kaynağında sağ kaynak uygulaması yapılır. Sol kaynak mecburi kalmadıkça uygulanmaz. Elektrotun ucu kaynak yönüne doğru yönelmişse bu tekniğe sol

Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca