İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN TALEBİ DİLEKÇESİ …./……/20…..

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN TALEBİ DİLEKÇESİ

…./……/20…..

Konu: Yıllık İzin Talebi Hakkında

Sayın (işveren) ………

Adres:………

……….………..unvanlı işyerinizde

……… tarihinden itibaren çalışmaktayım.

…../……./……….. - ……/………./…………. Tarihleri arasında yıllık ücretli iznimi (………..) gün ücretsiz yol izni kullanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Adres: Adı ve Soyadı :

Görevi : TC kimlik No:

SGK Sicil No:

İmza :

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :