Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı KATILIM ŞARTNAMESİ

Tam metin

(1)

Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı KATILIM ŞARTNAMESİ

İşbu şartname Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı’na ilişkin kapsam, amaç, başvuru koşulları, değerlendirme süreci ve Program Katılımcılarına sunulanlara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir. Başvuru Sahipleri bu şartnameyi okumakla yükümlüdür. Başvuru Sahipleri,

“Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı”na başvurmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler.

1- Proje Hakkında

Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınlar, öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacaktır. Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülen Kız Kardeşim Projesi, bu eşitsizliği ortadan kaldırmakta önemli rol oynamış olup 2015-2021 yılları içerisinde 81 ilde yüz yüze ve online olarak gerçekleştirmiş olduğu Kız Kardeşim Projesi eğitimleriyle 70.000 kadına, Öğretmen Akademisi Vakfı iş birliği Yarınım Kız Kardeşim eğitimleriyle 3.590 öğretmen ve 359.000 öğrenciye ulaşmıştır. Ayrıca belirlenen proje illerinde gezici eğitim tırı ile 1.700 kadına ulaşmıştır.

2019 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı kapsamında üretici ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerine destek olmak amacıyla, 41 kadına toplamda 1.040.000 TL’lik iş geliştirme hibe desteği sağlanmıştır.

2022 döneminde Kız Kardeşim Projesi, eğitim içerikleri ve gezici eğitim tırı ile 7.000 kadına ulaşmayı hedeflemektedir. Hibe Programı kapsamında girişimci kadınların iş geliştirme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında “Kadın Kooperatiflerine Yönelik Eğitim Programı” gerçekleştirilecektir. Ayrıca üretici kadınlar ile satın alma günleri, mentorluk programları ve girişimci kadınlar ile ilham buluşmaları organize edilerek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi desteklenecektir.

2- Programın Amacı

Kız Kardeşim Projesi kapsamında 60 kadının işletmelerinin desteklenmesi,

görünürlüklerinin, faaliyetlerinin ön plana çıkarılması ve sosyo-ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İmalat, yeme & içme, bilgi ve iletişim, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe yer alan girişimci kadınların işlerini geliştirebilmesine katkı sunmak ve markalaşma desteği sağlanması için her bir kadına 50.000 TL olacak şekilde program kapsamında 60 kadına toplamda 3.000.000 TL'lik hibe desteği sağlanacaktır.

(2)

Kız Kardeşim Hibe Programı Eğitim Kampı; girişimci kadınların işlerini geliştirmesine katkı sunacak ve markalaşma desteği sağlayacaktır. Girişim hikayelerinin ortaya çıkarılmasının yanı sıra eğitim ile desteklenmeleri sağlanacaktır.

3- Takvim

Başvuru Süreci: 1 Nisan-30 Mayıs 2022 Teknik Eleme: 1 Haziran- 7 Haziran 2022

Bölgesel Mülakat: 8 Haziran- 8 Temmuz 2022 Eğitim Kampı: 23 Temmuz- 24 Temmuz

Final Mülakatı: 26 Temmuz – 31 Ağustos 2022

(3)

4- Uygulama

Kız Kardeşim Hibe Programı 4 aşamadan oluşacaktır.

1. Aşama:

akademi.kizkardesim.net web sitesi üzerinden 8 online eğitimi tamamlayan girişimci kadınlar web sitesinden aldıkları katılım belgeleri ile online olarak başvuru yapabilecek.

2. Aşama:

akademi.kizkardesim.net üzerinden 8 online eğitimi tamamlayan girişimci kadınlar online olarak başvurularını gerçekleştirdikten sonra teknik elemeden geçecekler.

3. Aşama:

Bölgesel mülakatlarda en yüksek puanı alan katılımcılar, Hibe Programı Eğitim Kampı’na davet edilecek. 2 gün sürecek olan kampta iş geliştirilmesine yönelik hızlandırıcı eğitimler verilecek.

4. Aşama:

Final jüri değerlendirmesinde, hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanı alan 60 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacaktır. Hibe Programı Eğitim Kampı’nın son gününde gerçekleştirilecek ödül töreniyle hibeye hak kazanan girişimci kadınlar

duyurulacaktır.

5- Programa Kimler Katılabilir?

· akademi.kizkardesim.net üzerinden 8 online eğitimi tamamlamış olmak,

· 81 ilin birinde imalat, yeme & içme, bilgi ve iletişim, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörüne yönelik hizmet veren girişimci kadın ve kadın kooperatifleri,

· Yanında en fazla 5 kişi çalıştıran (SGK’lı), 

· İşletmesinin başka şubesi olmayan,

· İşini büyütmek isteyen, bu motivasyona sahip ve öğrenmeye açık olan, 

· İşletme, küçük işletme sahibi kadınlar başvurularını gerçekleştirebilirler.

6- Başvuru Değerlendirme Kriterleri?

- 2021 yılı tamamlanmış gelir beyannamesi

- 2022 yılı 1. Dönem geçici gelir beyannamesi

- İşletmeye ait sigortalı hizmet listesi (Sigortalı çalışan yoksa bu alana muhtasar beyanname yüklenebilir)

- Son döneme ait muhtasar beyanname (Basit usul deftere tabii işletmeler vergi mükellefiyet belgesi yükleyebilirler)

- Katılımın ön şartı, işletmenin girişimci kadına ait olması ya da imza yetkisinin bir kadına ait olmasıdır.

(4)

7- Programın Hibe Desteği

Hibe desteği kazanan katılımcılara hibe destekleri; hibe programı ile ilgili toplanan sözleşmeler ve hibe tutanakları Habitat Derneği’ne teslim ettikten sonra 45 gün içerisinde teslim edilecektir.

Kazanılan hibe desteği; kazanan işletme, başvuran kişiye teslim edilecektir.

Verilen hibe desteği Habitat Derneği ya da anlaşmalı kurum tarafından izlenecektir ve denetlenecektir.

8- Programın Kuralları

Eğitim programına tam katılım sağlanması,

Hibe desteğinin işletmelerin geliştirilmesi amacıyla kullanılması,

Proje kapsamında yapılacak görünürlük faaliyetlerinde (röportaj, podcast, reklam filmi, proje tanıtım filmi vb.) yer alınması gereklidir

9- Diğer Hususlar

Programa katılan tüm kişiler, bu şartname ve eklerinde belirtilen tüm katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar

Eğitim kampı sonunda, jüri tarafından seçilen 60 Kadın girişimciye verilecek hibe dışında;

işletmeler proje paydaşlarından ve jüri üyelerinden hiçbir talepte bulunamazlar.

10- Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

11- Gizlilik

Başvuru sahibi şartnamenin hükümlerini, bu şartnamenin ifası sırasında karşı Taraf hakkında öğrendiği ve kamunun bilgisinde olmayan her türlü bilgiyi (müşteri bilgileri dâhil) gizli tutmayı, üçüncü kişilere açıklamamayı (mevzuat gereği ve/veya resmi makamlara yapılacak açıklamalar

(5)

hariç) ve personeli ile alt yüklenicilerinin de bu gizlilik taahhütlerine aynen uymalarını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

Gizlilik yükümlülüğü, programın sona ermesinden itibaren de geçerliliğini korur.

Şekil

Updating...

Benzer konular :