Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-uygulama Projeleri. Ayhan KURT HSGM Genel Müdür Danışmanı SGK Müfettişi

Tam metin

(1)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-Uygulama Projeleri

Ayhan KURT

HSGM Genel Müdür Danışmanı SGK Müfettişi

(2)

E-Devlet Kavramı

SUNUM PLANI

E Devlet Kavramı

ÇSGB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Projeler

İŞKUR Tarafından Yürütülen Bilişim Projeleri

 SGK Tarafından Yürütülen Bilişim

Projeleri

(3)

 Elektronik devlet ya da kısaca e-Devlet olarak adlandırılan kavram, başta İnternet ve Web olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanımı olarak tanımlanabilir. Bu kavramın idari ve siyasi olmak üzere başlıca iki boyutu vardır:

E-Devlet kavramının idari boyutu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim birimleri gibi aktörlerin kamusal nitelikte bilgi ve hizmetleri başta vatandaşlar, devlet kurumları, özel sektör olmak üzere söz konusu bilgi ve hizmetlerden yararlanabilecek tüm aktörlere sunmasıdır.

E-Devlet kavramının siyasi boyutu ise bu teknolojilerin devlet tarafından kamu yönetiminde katılımı ve şeffaflığı, yönetimin denetimini ve hesap verilebilirliğini artıracak yönde kullanılmasıdır.

E-Devlet Kavramı

(4)

E-Devlet Kapısı Üzerinden Vatandaşlara Sunulan Hizmetler

https://www.turkiye.gov.tr/

E-Devlet Kapısı Üzerinden Kamu Kurumlarına Sunulan Hizmetler https://www.kamu.turkiye.gov.tr/

Kurumların Kendi Sistemleri Üzerinden Vatandaşlara Sunulan Hizmetler

http://www...gov.tr/

Kurumlar arası Protokollerle İlgili Paydaşlara Sunulan Hizmetler

VPN, Web Servis vb.

E-Devlet Hizmet Kanalları

(5)

Sendika Yetki Projesi

Toplu sözleşme hakkı elde eden sendikalara toplu sözleşme yetkisi verilmesi, bu yetki tespiti için gerekli verilerin toplanması, derlenmesi, temizlenmesi ve raporlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen toplam 14 proje vardır.

ÇSGB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Projeler

Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyonu

Ülkemizde çalışacak yabancı uyruklu kişiler ile bunları çalıştıracak işverenlerin çalışma izni başvurusu, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve raporlanması işlemlerinin online olarak yapılabilmesini sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Projesi(İSG-KATİP)

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) ile İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşyeri Hekimliği Eğitimi veren Eğitim Kurumlarının; yetkilendirilme işlemlerini, sözleşmelerini, eğitim programlarını, çalışma sürelerini ve sertifikalandırılması ve yönetilmesini sağlamaktadır.

(6)

İŞKUR Tarafından Yürütülen Bilişim Projeleri

E-İŞKUR

E-İŞKUR Projesi; Kurumumuzun görev alanına giren hizmetlerin vatandaşlarımıza elektronik ortamda sunulması amacıyla 2004 yılında çalışmalara başlanarak 2006 yılında uygulamaya alınmıştır.

Gerek iş arayanlar gerekse de işverenler Kurumumuz

hizmetlerini internet aracılığıyla İŞKUR İnternet Şubesi

üzerinden 7 gün 24 saat çalışma modeline göre

gerçekleştirebilmektedir.

(7)

İş arayan/ işveren/ öğrenci/ öğretmen / diğer Kurum ve Kuruluşlar

Kurumun sunduğu tüm hizmetler internete açılmış, iş arayan ve işverenlerin aracısız iletişim kurabilme platformu geliştirilmiştir.

Web Servis

Web Servis

N ü fus ve Vatanda ? l ? k ?? leri Gen. M ü d .

Web Servis

E E - - Kap Kap ? ?

Sisteme kayıtlı kullanıcıların tercih adreslerine sms, e-mail, yada posta yoluyla bilgilendirici mesajlar gönderilmektedir.

İŞKUR Tarafından Yürütülen Bilişim Projeleri

(8)

Kendisinden sorumlu İş ve Meslek Danışmanını öğrenebilir.

İŞ ARAYANLARA SUNULAN HİZMETLER

İŞKUR Tarafından Yürütülen Bilişim Projeleri

(9)

İşyeri kaydını yapabilir. İşgücü talebinde (iş ilanı) bulunabilir.

Aylık işgücü çizelgelerini girebilir.

Kurumumuz ile işbirliği içerisinde açılan kurs işlemlerini yürütebilir.

Kayıtlı işgücünü (meslek, yaş, eğitim vb. kriterler) sorgulayabilir.

Açık işgücü taleplerini takip edebilir

Başvuran adayların davet-görüşme sonuçlarını işleyebilir.

Yurtdışına işçi sevklerini yapabilir.

Kendisinden sorumlu İş ve Meslek Danışmanını öğrenebilir.

İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER

İŞKUR Tarafından Yürütülen Bilişim Projeleri

(10)

E-İşkur MODÜLLERİ

İŞKUR Tarafından Yürütülen Bilişim Projeleri

İŞE YERLEŞTİRME EŞLEŞTİRME SİSTEMİ

 Yurtiçi İşe Yerleştirme İşlemleri

 Yurtdışı İşe Yerleştirme İşlemleri

 Tarım Aracısı İşlemleri

 İl istihdam Kurulu işlemleri

 İstihdam fuarları ve kariyer günleri işlemleri

İŞGÜCÜ PİYASASI SİSTEMİ

 İşyeri Takibi İşlemleri

 Kontenjan Takibi İşlemleri

 Özel İstihdam Büroları İşlemleri

İŞSİZLİK SİGORTASI SİSTEMİ

 İşsizlik Ödeneği İşlemleri

 İş Kaybı Tazminatı İşlemleri

 Ücret Garanti Fonu İşlemleri

 Kısa Çalışma Ödeneği İşlemleri

 GSS İşlemleri

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ

 Portföy işlemleri

 Türk Meslekler Sözlüğü Takibi İşlemleri

 Meslekleri Tanıma Programı İşlemleri

(11)

E-İşkur MODÜLLERİ

İŞKUR Tarafından Yürütülen Bilişim Projeleri

İŞGÜCÜ EĞİTİM SİSTEMİ

 İşgücü Yetiştirme Kursları İşlemleri

 Girişimciliğe Yönelik Kurs İşlemleri

 Staj İşlemleri

 Çalışanlara Verilen Mesleki Eğitim İşlemleri

 UMEM

 İşletmelere Verilen Seminer İşlemleri

UYGULAMA YÖNETİM SİSTEMİ

 Portal Kullanıcı Tanımı İşlemleri

 Hizmet Noktası Görevlisinin Yetkilendirme İşlemleri

 Uygulama Programları Yetkilendirme İşlemleri

 Parametrelerin Takibi İşlemleri

 Geri İzleme Bilgileri İşlemleri (Tarihçe)

HİZMET NOKTALARI SİSTEMİ

 Yemek fişi talebi

 İzin işlemleri ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİ

PERSONEL WEB İŞLEMLERİ TOPLUM YARARINA

PROGRAMLAR SİSTEMİ

(12)

 Kriterlere Göre Açık İş Sorgulama ve İş Başvurusu

 Meslek Kursu Sorgulama

 Profile Göre Açık İş Sorgulama ve İş Başvurusu

 İŞKUR'a Olan Borcu Sorgulama

 İş Başvuru Sonucu Sorgulama

 İşsizlik Ödeneği Başvurusu

 İşsizlik Ödeneği Ödemesi

 Türk Meslekler Sözlüğü

 İnsan Gücü Planlama Sistemi

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN HİZMETLER

İŞKUR Tarafından Yürütülen Bilişim Projeleri

(13)

ALO 170 İLETİŞİM MERKEZİ

500 % 50

10,2 Milyon 33 Milyon +

%60

ÇALIŞAN ENGELLİ

(KARAMAN)

BAYAN

(ŞANLIURFA) ÇAĞRI

DK

GÖRÜŞME

% 20

ŞEHİT - GAZİ YAKINI (SİVAS)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170, Karaman ilinde 100 , Şanlıurfa ilinde 200 ve Sivas ilinde 200 olmak üzere toplam 500 kişi ile hizmet vermektedir. ALO 170’e gelen başvuruların

% 91’i ilk kontakta çözümlenmektedir.

(14)

ALO 170 İLETİŞİM MERKEZİ

Kurumlara Göre Çağrı Dağılımı

15.10.2010-31.11.2013 tarihleri arasında Alo170 İletişim Merkezine 1.377.153’u İŞKUR, 589.489’u ÇSGB ve 7.566.100’i SGK olmak üzere toplam

10.136.436 adet çağrı gelmiştir.

74,74%

18,01%

7,25 %

SGK İŞKUR

ÇSGB

Başvuruların Kurumlara Göre Dağılımı

(15)

Yurtdışında yaşayan 10 milyona yakın vatandaşımıza da ALO 170 üzerinden hizmet verilebilmek amacıyla yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.

ALO 170’e Yurt Dışından Da Ulaşılmaktadır…

A.B.D., Almanya, Azerbaycan, Bosna, Çek Cumhuriyeti, Fas, İspanya, S. Arabistan, Sırbistan ve Rusya’da yaşayan vatandaşlarımızın 90 170 numarası ile Bulgaristan, Fransa, İngiltere basta olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız 90 212 170 00 00 veya 90 216 170 12 22 numaraları ile ALO170 İletişim Merkezine 7 gün 24 saat ulaşmaları sağlanmıştır.

(16)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170, En İyi Dış Kaynaklı İş Ortaklığı kategorisinde Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Contact Center World” Yarışmasında Las Vegas’da altın madalya kazandı.

Alo 170 Projesi, “En iyi Dış Kaynak İş Ortaklığı'' kategorisinde, en yakın rakibi AMERICAS bölge birincisi ABD’li şirketi kendi evinde geçerek Dünya birincisi oldu. Alo 170; Londra’da Yapılan yarışmada da güçlü rakiplerini geride bırakarak EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölge birincisi olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi

Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla, vatandaşların beklentilerinin de üzerinde bir hizmet anlayışını benimseyen Alo 170; Yabancı çalışma izinlerinden-işsizlik ödeneğine, ilaç kesintilerinden-sağlık aktivasyonuna, sigorta ve emeklilik hizmetlerinden-kayıt dışı istihdamla mücadeleye kadar; Kamu Çağrı merkezi olarak çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor. ALO 170, dünya devlerinin yarıştığı organizasyonda

%87’lik yüksek ilk temasta çözüm oranı ve yüksek müşteri memnuniyeti ile örnek Kamu projesi olarak gösterildi.

(17)

Sosyal Sigortacılık Uygulamalarına Ait Projeler

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS)

E-Ödenek (Online İş Göremezlik Raporu)

Hizmet Takip Projesi (HİTAP)

Yurtdışı Hesaplaşma Projesi

GSS İşlemleri (yeşilkart)

Yurtdışı Ödeme İşlemleri

Güvence Projesi

E-Haciz Projesi

E-Bildirge

E-Borcu Yoktur

Mobil Uygulamalar

Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP)

E-imza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

BIG Data

E-Devlet kapısı üzerinden sunulan başlıca hizmetler

KADİMBİS

SGK Bilişim Projeleri

(18)

Sağlık Uygulamalarına Ait Projeler

MEDULA Hastane Uygulaması

MEDULA Eczane Uygulaması

MEDULA Eczane-Doktor Uygulaması

MEDULA Optik Uygulaması

MEDULA Şahıs Ödemeleri Uygulaması

Vatandaş Bilgilendirme Web Sayfası (Özel SHS)

Hekim Bilgilendirme Web Servisi

Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi Projesi

Elektronik Reçete Uygulaması;

E-Sevk Uygulaması

Ismarlama Ortez Protez Uygulaması

Maluliyet Projesi

Yurt Dışı Tedavi Giderleri Projesi

Mobil Uygulamalar

Görüntü Paylaşım Projesi (MR-BT)

Mobil Sağlık

SGK Bilişim Projeleri

(19)

4A Hizmetleri

1. 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri 2. 4A Banka ve Adres Değişikliği

3. 4A Emekli Aylığı Kesintileri 4. 4A Emekli Aylık Bilgisi 5. 4A Emeklilik Kaydı

6. 4A Emekli Ödeme Bilgileri 7. 4A Hizmet Dökümü

8. 4A Hizmet Dökümü Barkod Doğrulama 9. 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

10. 4A Müstehaklık Bilgisi

4B Hizmetleri 1. 4B Banka ve Adres Değişikliği 2. 4B Basamak Bilgisi

3. 4B Borç Durumu

4. 4B Emekli Aylığı Kesintileri 5. 4B Emekli Aylık Bilgisi 6. 4B Hak Sahipliği 7. 4B Hizmet Bilgisi 8. 4B Ödeme Dökümü 9. 4B Tescil Kaydı

10. 6111 Yapılandırma Borç Bilgileri 11. Günlük Kazanç Beyanı Girişi 12. İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı 13. 4B Müstehaklık Bilgisi 14. 4B Emekli Aylığı Hesaplama

4C Hizmetleri 1. 4C Banka ve Adres Değişikliği 2. 4C Bir Aylık Maaş Tercihi 3. 4C Emekli Aylığı Kesintileri 4. 4C Emekli Aylık Bilgisi

5. 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü 6. 4C Tescil Kaydı

7. 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi 8. 4C Müstehaklık Bilgisi

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler 1. 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

2. Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi 3. 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

4. 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

5. SPAS Müstahaklık Bilgisi (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) 6. Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim

E-Devlet Kapsamında Sunulan Hizmetler

https://www.turkiye.gov.tr/ https://www.kamu.turkiye.gov.tr/

Diğer Hizmetler 1. 4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama 2. 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama 3. GSS Tescil Kaydı Sorgulama

4. Tedavi Bilgileri Sorgulama

5. Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama 6. Hekim Bilgilendirme

7. Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme 8. İlaç kullanım sürelerini görme,

9. Muayene katılım payı bilgilerini görme,

10. Okumayan kız çocuklarının sağlık yardımının aktifleştirilmesi 11. Sağlık yardım talep taahhüt formunun alınması

(20)

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN SUNULAN VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLER - İSTATİSTİK

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Hizmetlerin Toplam Kullanım Sayıları

HİZMET ADI KULLANIM SAYISI

4A Hizmet Dökümü 28.511.156

4A Emekli Ödeme Bilgileri 7.466.309

4B Borç Durumu 6.142.606

4A Emekli Aylık Bilgisi 7.254.175

4B Hizmet Bilgisi 3.375.605

SPAS Müstahaklik Sorgulama

(Saglik Provizyon Aktivasyon Sistemi) 1.313.265

4A Emekli Aylığı Kesintileri 3.208.592

4C Emekli Aylık Bilgisi 2.865.382

4B Ödeme Dökümü 1.941.812

4A Emeklilik Kaydı 1.590.415

(21)

SAĞLIK UYGULAMALARI

HİZMETLERİMİZ

(22)

MEDULA, SGK ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin,

 Fatura bilgisini elektronik olarak toplamak,

 Hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için,

oluşturulmuş bütünleşik sistemdir.

Günlük Ortalama 1.800.000 Provizyon ile 2.976 Hastaneye On-Line Hizmet verilmektedir.

MEDULA HASTANE UYGULAMASI

(23)

MEDULA ECZANE UYGULAMASI

Genel Sağlık Sigortası hak sahiplerinin Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden almış oldukları ilaçlara ait reçete bilgilerinin Kurumumuzca belirlenmiş kurallara uygunluğunu On-Line olarak denetleyerek elektronik ortamda kayda alınmasını ve faturalanmasını sağlayan bilgi teknolojileri servisidir. 01.03.2010 tarihinde de MEDULA ECZANE uygulaması başlatılmıştır.

Günlük Ortalama 1.500.000 Provizyon ile

23.699 Eczaneye On-Line Hizmet

Verilmektedir .

(24)

Kurumumuz ile sözleşmeli optik firmalarının karşıladıkları reçetelere ait bilgilerin online olarak Sağlık Uygulama Tebliğine uygunluğunu denetleyerek, elektronik ortamda kayda alınmasını ve aynı tebliğde yer alan kurallara göre fiyatlandırılarak faturalandırılmasını sağlayan provizyon sistemlerinden optik provizyon sistemi 01.06.2008 tarihinde işletime açılmıştır. Günlük ortalama Provizyon sayısı; 13.000

MEDULA Optik Karekod Uygulaması ;

Gözlük cam ve çerçevelerindeki kayıp ve kaçakları önlemek amacıyla, TİTUBB’a kayıtlı malzemelerin MEDULA-Optik Provizyon Sistemine entegrasyonu sağlayacak uygulama tamamlanmış olup, 1.07.2012 tarihinde devreye alınmıştır.

MEDULA OPTİK UYGULAMASI

(25)

MEDULA ŞAHIS ÖDEMELERİ UYGULAMASI

Kurum tarafından Genel Sağlık Sigortası hak sahiplerine sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla yapılan şahıs ödemelerini tek bir veritabanında toplayarak verilen hizmetin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla Medula Şahıs Ödemeleri Uygulaması 04.02.2010 tarihinde devreye alınmış olup, bugün itibariyle

2.865 kullanıcısıyla

hizmet vermektedir.

Sigortalılar yaşam kalitesini artıracak olan Tıbbi Malzemeyi Hastane- SSGM-Tıbbi Malzeme Firması üçgeninde yoğun bir trafik içinde temin etmektedir.

Tıbbi malzeme ödemeleri,

Yol ödemeleri,

Gündelik ödemeleri,

Diş tedavi ödemeleri

Metabolizma ve Çölyak Hastalıkları

ödemeleri,

Kaplıca ödemeleri de devreye alınmıştır.

(26)

MEDULA ECZANE-DOKTOR UYGULAMASI

Uygulama ile sağlık tesislerinde görevli hekimlerin, hastalara ait; “Son 1 yılda kullanılan raporlu ilaçlar ile kullanım süresi dolmamış ilaçlar” ile “Kullanım süresi dolmamış raporların”

görüntülenebildiği bir web uygulamasıdır.

Ayrıca,

•Kayıtlı rapor'a tanı/teşhis/açıklama ekleme işlemleri

•E-reçete sorgulama işlemleri

•Kurumca iade edilen e-reçeteye açıklama ekleme işlemleri

•Medula sisteminde kayıtlı ilaç detayının görüntülenmesi işlemleri

•Toplu ilaç listelerine erişim işlemleri de uygulama üzerinden görüntülenebilmektedir.

(27)

MEDULA adı altında toplanılan Medula-Hastane, Medula Eczane, Medula Şahıs Ödemeleri ve Medula Optik uygulamaları yardımıyla sağlık hizmeti kullanımına ilişkin bilginin elektronik ortama alınmasıyla, kişilerin sağlık hizmetinden en iyi şekilde yararlanması ve sağlık hizmet sunucularının bütün süreçlerde kaliteli veri üretebilmesi sağlanmış, sağlık kuruluşlarına yapılacak ödeme işlemlerine hız ve doğruluk gelmiş; Bunun yanı sıra,

 Geleceğe yönelik sağlık harcaması tahminleri yapılabilmesi,

 Risk analizlerinin yapılabilmesi,

 Harcama kalemlerinde değişikliklerin takip edilebilmesi,

 Kapsamlı istatistiki bilginin alınabilmesi,

Ödemelerin hızlı ve doğru olarak yapılabilmesi, sağlanmıştır.

MEDULA PROJESİNİN SGK AÇISINDAN ÖNEMİ

(28)

Kurumumuzca verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini veya veriye ekleme yapılmasını önlemek amacıyla Elektronik reçete uygulamasına tüm Türkiye de Sağlık Hizmet Sunucularında 01.07.2012 tarihinde başlatılmıştır.

Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından hastane otomasyon sistemleri üzerinden hekimler tarafından MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilen elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından Sağlık hak sahiplerine elektronik reçete numarası verilmektedir.

Kurumumuz ile sözleşmeli eczaneler tarafından MEDULA ECZANE UYGULAMASI üzerinden elektronik reçete numarası ile çağrılıp reçeteler karşılanabilmektedir.

Elle yazılan reçetelerin bilindiği üzere 30 yıl muhafaza durumu var ancak eczanelerin depolarında biriktirdikleri yüz milyonlarca reçetenin olması ve yük kamyonlarının depo etmesi oldukça sıkıntılı zamanlar yaratmaya başlamıştır. Hastalar içinde iyi bir yöntem reçete kayboldu kısmı kalkacak.

ELEKTRONİK REÇETE UYGULAMASI (E- REÇETE)

(29)

Manuel ortamda yazılan reçete için, yılda 2190 ton kağıt kullanılıyor bu da 37.000 ağacın yok olması anlamına

geliyordu.

Artık okunamaz hale gelmiş milyonlarca

manuel reçetenin muhafazası

imkansız hale gelmişti.

E REÇETE

(30)

E-REÇETE NUMARALARI CEBE GELİYOR!!!

81 ilde e-Reçete numaralarının, SMS ile gönderilmesine 23.05.2013 tarihinde başlanılmış, bu kapsamda günlük ortalama 8.000 SMS ile toplam 2.530.000 SMS gönderilmiştir.

19 Ağustos 2013 tarihinde; e-Reçetelerin sözleşmeli eczanelerce karekod sonlandırma işlemleri aşamasında, reçete sahipleri reçetelerinde yer alan ilaç kutu adetleri ve katılım payları konusunda SMS yoluyla bilgilendirilmeye başlanılmıştır.

11 Kasım 2013 tarihinde ise hekim tarafından hastaya yazılmış e-Reçetede bulunan ilaçların isimleri, adetleri ve bilgileri vatandaşlara gönderilmeye başlanılmıştır. Böylelikle kayıp, kaçak ve suistimallerin önlenmesi sağlanılmıştır.

23 mayıs 2013 – 16 aralık 2013 tarihleri arasında gönderilen

e-reçete sms sayısı : 3.540.057

(31)

MR-BT GÖRÜNTÜ PAYLAŞIM PROJESİ

GSS Kapsamındaki kişilere ait başvurdukları sağlık hizmet sunucusu tarafından çekilen ve kaydedilen BT-MR görüntülerinin, internet aracılığıyla diğer sağlık hizmet sunucuları tarafından görüntülenebilmesini sağlayacak projenin pilot çalışmalarına Çorum Özel Hastanesi (ÇORUM), Özel Atakalp Kalp Hastanesi (İZMİR), Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (ANKARA) 05.09.2013 tarihinde başlanılmıştır.

Bu uygulamayla gereksiz radyasyon alınmasının önüne geçilecek, mükerrer işlemlerden doğacak haksız ödemeler ve usulsüzlükler ortadan kalkacak, görüntülerin kırılma, bozulma, kaybetme ve taşınması gibi sıkıntılardan sigortalılar kurtulmuş olacaktır.

Projemiz, 2013 eTr Ödüllerinde Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi Dalında en iyi proje ödülüne layık görülmüştür.

(32)

E-MALULİYET UYGULAMASI

Bu uygulama kapsamında; maluliyet işlemlerine ait başvuru ve takipleri elektronik ortamda yapılacaktır. İşgücü ve zamandan tasarruf sağlanacaktır.

Bu uygulama ile istatistiki bilgiler alınabilmekte ve raporlama yapılabilmektedir.

01.08.2013 tarihinde Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve

Afyonkarahisar İl Müdürlüklerinde pilot uygulamaya

başlanılmıştır. 05/12/2013 tarihinden itibaren

uygulama tüm Türkiye’ye gerçek ortamda açılmış

olup, başvurular alınmaya başlamıştır.

(33)

E-SEVK

Hastanın başvurduğu hastanede tedavisinin yapılamaması üzerine bir üst hastaneye yapılan sevk işlemlerinin manuel ortamdan elektronik ortama aktarılması işlemidir.

Uygulama ile;

Vatandaşın sevk işleminden doğan yolluk ve gündelik ödemelerini daha hızlı ve kolay alabilmesini sağlamıştır.

Sevk işlemlerini yapan İl Müdürlüğü personelimizin manuel evrak girişini sonlandırmış ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Sevk işlemini yapan hastanenin hastaya ait tedavi faturasının %75’inin ödenmesi ile kurum tarafından yapılan yersiz ödemenin önüne geçilmiş olacaktır.

Esevk onayı bildirimi yapılmış olanlar ;809.601 Esevk kabulü yapılmış olanlar ;217.655 Esevk yöntemiyle Taburcu edilmişler ;28.083 Esevk yöntemiyle ödemesi yapılanlar ;20.304

(34)

SAĞLIKTA BİYOMETRİ’YE GEÇİLDİ…

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sisteminde parmak damar izi ve avuç içi damar izi yöntemi birlikte uygulanacaktır.

Bu uygulama, Özel hastanelerde 01.12.2013 ve üniversite

hastanelerinde ise 01.09.2014 tarihinde zorunlu hale

getirilecektir.

(35)

RAKAMLARLA KİMLİK DOĞRULAMA

Avuç İçi Damar İzi 20 ilden alınan istatistikler;

(01.12.2013 tarihi öncesi)

■ Başarılı kaydedilen kişi sayısı : 2.045.410

■ Doğrulanan kişi sayısı : 5.525.118

Biyometrik Kimlik Doğrulama Yöntemleri Kullanılarak yapılan;

(01.12.2013 -02.01.2014 tarihleri arasında)

■ Başarılı kaydedilen kişi sayısı : 3.502.997

■ Doğrulanan kişi sayısı : 7.202.755

Toplam;

(02.01.2014 tarihi itibariyle)

■ Başarılı kaydedilen toplam kişi sayısı : 5.548.407

■ Doğrulanan yapılan toplam kişi sayısı : 12.727.873

(36)

ÖZEL SHS WEB UYGULAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli Özel Sağlık Hizmet Sunucuları hakkında vatandaşları bilgilendirmesi amacıyla kurum personeli tarafından geliştirilen bir web uygulamasıdır. Bu uygulamayla vatandaşlarımız :

Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ilişkin

Özel Sağlık Hizmet Sunucularında çalışan hekimlerin CV’lerine ve çalışma saatlerine ilişkin,

Yaptırmak istekleri tıbbi işlemlerin hangi özel sağlık hizmet sunucularında yapılabildiğine ilişkin,

Kendilerine yapılan tıbbi işlemler sonucu en fazla ne kadar ilave ücreti ve muayene katılım payı ödeyeceklerine ilişkin,

Kendilerine yapılan tıbbi işlemlere ait istatistiki verilere ilişkin

detaylı sorgular yaparak bilgi edinecekleri bir web uygulamasıdır.

Uygulamaya Mobil Platformlardan da erişilebilmektedir. (Android , IOS)

(37)

SOSYAL SİGORTACILIK

UYGULAMALARI HİZMETLERİMİZ

(38)

E- HACİZ

Uygulama ile;

Borçlular elektronik ortamda takip edilecek, tahsilat arttırılacaktır.

30 mevduat ve 4 katılım bankası ile protokol imzalanmıştır.

e-haciz sistemiyle; haciz istek dosyası elektronik ortamda bankalara gönderilmekte ve borçluların hesaplarındaki varlıklara bloke konularak kurum alacakları tahsil edilmektedir.

Uygulama pilot olarak 27 banka ile başlatılmıştır.

(39)

 Sigortalıya ait sağlık raporları hastane tarafından hem işverene hem de SGK’ya eş zamanlı olarak elektronik ortamda gönderilmektedir. Bu proje SHS, işverenler ve SGK arasında koordinasyonu sağlamıştır.

 Sahte, hatalı ve tamamlanmamış raporların düzenlenmesinin önüne geçilmiştir.

 Uygulama; süreci kısaltmış, vatandaş memnuniyetini arttırmış, kağıt israfını engellemiş, bürokrasiyi azaltmış, emek, işgücü ve zamandan gözle görülür bir tasarruf sağlamıştır.

 Bu sayede personel tarafından hatalı bilgi girişi ve ödeme yapılması riski de ortadan kaldırılmıştır.

GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK (E-ÖDENEK) PROGRAMI

(40)

YURTDIŞI ÖDEME İŞLEMLERİ (YÖDEM)

Türkiye’de ikamet eden ve yabancı ülkelerden emekli maaşı alanların ödeme işlemleri ülkelerle (şu an Bulgaristan, Almanya) veri transferi ile tamamen elektronik ortama taşınmıştır.

Uygulamayla, manuel işlemlerden kaynaklanan hatalar yok edilmiş

işlem süreçleri kısaltılmış, emek, işgücü ve zamandan tasarruf

sağlanmış, hizmet kalitesi arttırılmıştır.

(41)

HİTAP PROJESİ

 Bu uygulama ile; tüm Devlet memurlarına ait bilgilerin elektronik ortamda diğer Kurumlar tarafından girilmesi ve girilen güncel bilgiler üzerinden SGK tarafından işlem yapılması sağlanacaktır. %90 oranında veri girişi tamamlanmıştır. Yıl sonuna doğru (diğer kurumların performansına göre) %100’ü tamamlanacaktır.

 Böylelikle;

 4/c Emeklilik işlemleri hızlanacak,

 4/c Sigortalıların hizmet ve emeklilik bilgilerine sistem üzerinden erişilecek,

(42)

E-KESİNTİ

 E-Kesinti programı; 4/b tarım sigortalılarının sattıkları ürün bedellerinden prim borçlarının elektronik ortamda mahsubunu sağlayan uygulamadır.

 Uygulama;

 Bildirim listelerinin kesinti yapmakla yükümlü gerçek ve tüzel kişilerin online olarak SGK’ya bildirilmesi,

 Tahakkuklarının bankaya gönderilmesi

 Kesinti tutarlarının sigortalıların

hesaplarına otomatik olarak işlenmesini sağlamaktadır.

 4/b sigortalısının cari prim, gecikme borcu yoksa herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

(43)

YURTDIŞI PROVİZYON AKTİVASYON VE SAĞLIK SİSTEMİ (YUPAS )

 Proje; Yurtdışı Sigortalılarına Türkiye’de sağlık aktivasyonu sağlayan, bu kişilere ait hastane faturalarının elektronik ortamda ödenmesini sağlayan projedir.

 YUPAS projesi Almanya için geliştirilmiş ve kullanılmaya hazırdır.

(44)

 Denetim elemanlarının ÇSGB, SGK ve İŞKUR bilgi sistemlerine tek bir uygulama üzerinden erişimi sağlanmıştır.

Uygulamayla; Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele’de etkin bir denetim sistemi oluşturulmuştur.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA

MÜCADELE BİLGİ SİSTEMİ (KADİMBİS)

 Kurumların Veritabanlarına, Teftiş ve Denetim Birimlerine Tek Bir Sistem Üzerinden Erişim Sağlanarak Dağınık Olan Bilgiler Daha Değerli Hale Getirildi.

(45)

KADİMBİS

İşyerlerine İlişkin Veriler Çalışanlara İlişkin

Veriler

Denetim Sonuçlarına İlişkin Veriler

Denetim Sonuçlarına İlişkin Veriler

(46)

VATANDAŞ ODAKLI

HİZMETLERİMİZ

(47)

MANUEL VE ON-LİNE SMS BİLGİLENDİRME HAYATA GEÇTİ

SGK SMS Bilgilendirme Sistemi Uygulaması ile; sigortalı, işveren ve hak sahiplerine :

Maaş,

Şahıs ödemeleri,

Prim borç ve tahsilatları

hakkında bilgilendirme SMS’leri gönderilmektedir.

Bu proje ile Kurum tarafından verilen hizmetlerin;

Etkin, kaliteli, güvenli ve ilk elden kaynağından hızlı iletilmesi;

Provizyon ve sağlık ödemelerinde otokontrolün sağlanması,

Sigortalı ve işverenlerin prim borç ve tahsilatları hakkında bilgilendirilmesi, vatandaş memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin çabuklaştırılması,

Zaman ve işgücü kayıplarının önlenmesi ile tebligat zorunluluğu bulunmayan yazışmalarda posta giderlerinin azaltılması sağlanmıştır.

(48)

VATANDAŞIN SORULARI KISA MESAJLA CEBİNDE

 Vatandaşlarımızın cep telefonları ile tüm operatörlerden 5502 kısa mesaj numarasından

 Emekli aylık tutarlarını,

 Muayene katkı payını,

 Sigortalı toplam hizmet süresini ve prim ödemelerini,

 Gözlük cam ve çerçeve,

 Fizik tedavi,

 Diş tedavilerini,

 Sağlık hak sahipliği bilgilerini,

 Ne zaman emekli olacağına dair bilgilerini

Anlık sorgulama ile öğrenmeleri sağlanmaktadır.

(49)

SGK DİJİTAL MEDYA PROJELERİ

SGK Akademi

www.sgkcocuk.gov.tr

SGK Kurumsal Bilgilendirme Ekranları

SGK Sosyal Medya

(Facebook, Twitter, YouTube vb.) SGK Mobil Uygulamalar

SGK WEB TV

(50)

SGK UYGULAMALARI TABLET PC VE CEP TELEFONLARINDA

 Hastaneni Seç

 4a hizmet dökümü (SSK)

 En Yakın SGK

 SGK TV

 SGK Mobil Kitaplık

 5502 İnteraktif Hizmetler

 Ne Zaman Emekli Olurum

(51)

BULUT BİLİŞİM YAZILIM UYGULAMALARI

4A Hizmet Dökümü Mobil Uygulaması

Bu uygulama ile 4A kapsamında çalışanın hizmet dökümü kimlik bilgileriyle görüntülenir.

Uygulamaya , Mobil cihazın tarayıcı adres çubuğuna

https://mobil.sgk.gov.tr/hd4a

yazarak giriş yapılır.

(52)

BULUT BİLİŞİM YAZILIM UYGULAMALARI

(53)

SGK’NIN DÜNYA ÇAPINDA ALDIĞI ÖDÜLLER

Kurumumuz 2008-2009 yılında

" A Sınıfı Bilişim ve Sanallaştırma "

konusunda Bulut Bilişimde Avrupa ve Türkiye Birincilikleri,

(54)

SGK’NIN DÜNYA ÇAPINDA ALDIĞI ÖDÜLLER

2010 yılında Bulut Bilişim konusunda 187 ülke 390 Kurum Arasında yapılan yarışmada

"A Sınıfı Bilişim Altyapısına Doğru"

ve

"Bulut Bilişim altyapısında çalışan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası, Medula Sistemi ve Bilgi Bankası "

projeleriyle İki Dünya Birinciliği ve Altın Madalya Ödülleri

almıştır.

(55)

2013 YILI ISSA ÖDÜLLERİ

Türkiye’nin ev sahipliğinde 28-30 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu’nda ülkelerin “En İyi Örnek Uygulamaları” değerlendirilmiştir.

26 ülkeden toplam 56

projesinin yarıştığı

forumda SGK

E-reçete Uygulaması

ile

mansiyon ödülü, Biyometrik Kimlik Tanıma Sistemi, Mali Yönetim ve Otomasyon Sistemi (MOSİP), Kayıtlı İstihdamı Teşvik Projesi, Optikte Karekod Uygulaması Pozitif Listelerin Oluşturulması

projeleriyle

liyakat ödülü

almıştır.

(56)

NELER YAPACAĞIZ

(57)

OPTİKTE E-FATURA UYGULAMASI

Medula Optik projesi kapsamındaki E-Fatura uygulaması ile;

Anlaşmalı optikçilerden vatandaşlarımıza verilen cam ve çerçeve faturalarının elektronik/mobil imzalı olarak gönderilmesi sağlanacaktır.

(E-İmza Mobil İmza ile tam güvenlik)

(58)

TIBBİ MALZEME DÜZENLEMELERİ

 Eczanelerden ilaç alır gibi; işitme cihazı, ortez-protez merkezleri ve resmi kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren ortez-protez birimlerinden vatandaşlarımız bu cihazları alabilecektir.

 Proje tamamlanmış olup, hizmete başlanması için

GSSGM’den onay beklenmektedir.

(59)

TAŞINABİLİR CİHAZLAR

(60)

Kurumumuzla anlaşmalı Sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alan sağlık hak sahiplerimizin tedavi, tetkik, tahlil, BT, MR sonuçlarını mobil cihazlar ve telefonlar aracılığı ile anlık aktarım imkanı sağlamak,

Sağlık hak sahiplerinin mobil cihazlar ve telefonlar aracılığı ile tedavi sonuçlarını hekimlerine anlık değerlendirebilme imkanı sağlamak,

Süresi dolan ilaç ve tedavi raporlarını mobil cihazlar ve telefonlar aracılığı ile kontrol edebilme imkanı sağlamak,

İlaç kullanım sürelerini mobil cihazlar ve telefonlar aracılığı kontrol edebilme imkanı sağlamak,

E-MOBİL SAĞLIK UYGULAMASI

(61)

 Mobil cihaz ve telefonlar ile Sağlık verileri toplamak, hekimlere hastanın anlık durumunu ulaştırmak için Medula kapsamında mobil cihazların kullanılması sağlanacaktır.

Projenin ilk safhasında diyabetli ve tansiyon

hastalarının uzaktan takibi gerçekleştirilecektir.

Bilgisayar veya mobil

telefonlardan alınan veriler SGK veri tabanına

toplanacaktır.

Toplanan veriler Doktor Uygulamasından

hekimlerimize anlık gösterilebilecektir.

E-MOBİL SAĞLIK UYGULAMASI

(62)

OPTİK VE ŞAHIS ÖDEMELERİNDE ELEKTRONİK İMZA

Hekimin bilgisi dışında reçete yazılmasının önlenmesi amacıyla e-

reçetede başlatılan e-imza uygulaması, optik ve şahıs

ödemelerinde de (hasta alt bezi, işitme cihazı vb.) yapılacaktır.

(63)

İNSANSIZ HİZMET NOKTASI

 Vatandaşlarımızın;

 Bilgi edinme,

 Taleplerini iletme,

 İşlem sonuçlarını görme,

 Sağlık aktivasyonu,

 Sigorta primlerini ödeme,

(64)

MOBİL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

 Kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde memnuniyetin artırılması,

 Hizmetlerin vatandaşın bulunduğu yere ayağına götürülmesi,

 Zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi,

 SGM bulunmayan il/ilçelerde Sosyal Güvenlik Kurumu faaliyetlerinin yürütülmesi için Mobil SGM'lerin pilot uygulaması başlatılmış olup ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

(65)

 Avrupa’nın en büyük Kamusal Veri Merkezi olarak tasarlanan SGK Veri Merkezi, 2023 vizyonunu ve Kurumun 15 -20 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır.

 2014 yılı sonu itibariyle inşaat ve bilgi işlem yapılanması tamamlanacaktır.

BATIKENT VERİ MERKEZİ

(66)

 SGEP, Kurumumuz tarafından verilmekte olan hizmetlere ilişkin belirlenmiş;

 İş süreçlerinin birbirleriyle, Kurumun diğer uygulamalarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşların uygulamalarıyla tek bir sigorta mevzuatı çatısı altında entegre bir şekilde yeniden tasarlanması,

 Mevcut veri tabanlarındaki eksik ve hatalı bilgilerin güncellenmesi,

 Tüm sigorta yazılım uygulamalarının tek çatı tek ekran altında birleştirilmesi.

 Tüm sağlık ve sigorta yazılım uygulamalarının entegre olarak tek çatı altında birleştirilmesidir.

SOSYAL GÜVENLİK ENTEGRASYON PROJESİ

(67)

e-Yönetim

Sosyal Sigortacılık Karar Destek Sistemi

e-Paylaşım

Veri Erişim ve Paylaşım Platformu

EBYS

MEDULA MOSİP

Veri Ambarı

Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi Diğer Projeler

Modernizasyon

e- Tescil

Entegre Tescil netimi

e- Emekl il ik

Entegre Emeklilik netimi

e- Hi zmet

Entegre Hizmet netimi

e- Pri m

Entegre Prim netimi

SOSYAL GÜVENLİK ENTEGRASYON PROJESİ

(68)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında bilişim altyapısının mobil ve coğrafi bilgi sistemi ile navigasyon destekli olması hedeflenmiştir.

Kurulacak sistem sayesinde müfettişler ve denetmenler tarafından yapılan denetimlerde,

Mobil harita sistemi ile sahada var olan işyerlerini karşılaştırıp, eşleşmeyen işyerlerine denetim yaparak kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele edilebilecek,

Sistem sayesinde denetim planlaması kolaylaşacak,

Denetimlerin sahada daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.

(69)

BÜYÜK VERİ PROJESİ

Proje ile;

Bilgi ekonomisine geçtik ve veriden bilgiye, bilgiden aksiyona, aksiyondan güçlü ekonomiye destek veren en güçlü Kurum haline geldik.

Kendi verisinden elde ettiği bilgi ile kendisini yöneten Kurum olma yolunda büyük bir adım atılmış olacaktır.

SGK da esnek, ölçümlenebilir, yönetilebilir, veri analizi ve yönetiminin alt yapısının kurulmasıyla BİLGİ YÖNETİMİ sağlanmış olacaktır.

 Veri odaklı bir yapıya geçiş ile Kurumun kayıp kaçak yakalama alt yapısına katkı sağlayacaktır.

Büyük veri konusunda insan kaynağı yetiştirilmesi ile Kurumsal kapasite oluşturulacaktır.

(70)

Ülkemiz için kayıtsız kalmıyoruz.

Kayıt Dışı ile 7/24 mücadele ediyoruz.

(71)

Teşekkür Ederiz…

Şekil

Updating...

Benzer konular :