Motion höjning av avgifter vid uteblivna vårdbesök

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Motion höjning av avgifter vid uteblivna vårdbesök

Region Norrbotten måste vidta åtgärder för en budget i balans. En åtgärd för att öka intäkterna är att höja avgifterna för uteblivna vårdbesök. Uteblivna vårdbesök är olyckliga dels då avsatt tid kunnat gå till annan patient men även ur ett kostnads-och effektivitetsperspektiv. Särskilt kostsamt är det om det uteblivna besöket avser uteblivet besök från operation.

-Sverigedemokraterna yrkar att avgiften för uteblivet besök inom sjukvården höjs från 200 kr till 400 kr och att avgiften för uteblivet besök för operation höjs från 200 kr till 1 500 kr.

Marianne Sandström, Sverigedemokraterna, Regionfullmäktige, 2019-06-13

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :