GÜNLER SAAT 1.SINIFLAR 2. SINIFLAR 3. SINIFLAR 4. SINIFLAR

18  Download (0)

Full text

(1)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

GÜNLER SAAT 1.SINIFLAR 2. SINIFLAR 3. SINIFLAR 4. SINIFLAR

20.11.2021 CUMARTESİ

09:00

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

21.11.2021 PAZAR

09:00

10:00

(2)

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

22.11.2021 PAZARTESİ

09:00 Eğitime Giriş R. Çakır

10:00 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

M.B. Yılmaz

11:00 İstatistik/Tekrar

H.H. Gül

13:00

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

R. Çakır

14:00 Bilişim Teknolojileri M.S. Abdüsselam

15:00

Okullarda Rehberlik (Rehberlik/Tekrar)

Ö. Enez

(3)

16:00 Fizik 3

(Genel Fizik III/Tekrar) I. S. Karal Eyüboğlu

23.11.2021 SALI

09:00 Eğitim Felsefesi F. H. Sünney

10:00 Öğretim İlke ve Yöntemleri

T. Topal

11:00 Disiplinlerarası Fen Öğretimi

F. Hasançebi

13:00 Biyoloji 2

B. Koz

14:00 Sınıf Yönetimi/Tekrar

B. Ulusoy

15:00 Özel Eğitim/Tekrar

F. Kaçar

16:00

Bilimin Teknolojideki Uygulamaları J. Sarıgöl

24.11.2021 ÇARŞAMBA

09:00

Biyolojide Özel Konular (Tekrar) A. Caniklioğlu

10:00

Türk Eğitim Tarihi (Tekrar) Temel Topal

11:00 Çevre Eğitimi

Ö. Ölmez Nalcıoğlu

(4)

13:00 Yabancı Dil 1 Muzaffer Atalar

14:00 Astronomi

Ş. A. Değirmençay

15:00

Kimya 3 (Genel Kimya 3/Tekrar)

Ö. Ölmez Nalcıoğlu 16:00 Genel Matematik 1

S. Numan

25.11.2021 PERŞEMBE

09:00

Eğitimde Proje Hazırlama/G.Mesci

Okul Dışı Öğrenme Ortamları/B.Tuncay Yüksel-Ü.Gülsüm Durukan-M.Uzoğlu Karşılaştırmalı Eğitim/Y.Şahin

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğt./Ö.Ö.Nalcıoğlu Eleştirel ve Analitik Düşünme/N.Elmas

Eğitim Tarihi/T.Topal Çocuk Psk./B.Çetinkaya

Dikkat eksikliği ve Hiperaktive Boz./ N.Koser Eğitimde Drama/T. Külünkoğlu Eğitimde Program Dışı Etkinlikler/I.Eyüpoğlu

Açık ve Uzaktan Öğrenme/ E.T.Güntepe

10:00

Eğitimde Proje Hazırlama/Ç.Ş.Çakır-M.Uzoğlu-B.T.Yüksel-Ü.Gülsüm Durukan Okul Dışı Öğrenme Ortamları/G.Mesci-J.Sarıgöl

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama/H.İ.Çakır Eleştirel ve Analitik Düşünme/F.Hasançebi-Y.Hacıoğlu

Karakter ve Değerler Eğitimi/R.Yağcı-T.Külünkoğlu Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme/M.Burcu Yılmaz

Açık ve Uzaktan Eğitim/C.Çolak Eğitim Hukuku/F.Özen

Eğitim Tarihi/M.Şanal Eğitimde Drama/N.Koser-D.Şahin Eğitimde Program Geliştirme/T.Topal 11:00 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi 1

E. Alaca

13:00 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

Ü.Gülsüm Durukan- B.T.Yüksel

14:00 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

M. B. Yılmaz

(5)

15:00

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Ç. Şahin Çakır

Evrim (Tekrar) A. Caniklioğlu

16:00 Fizik 1

(Genel Fizik I/Tekrar) I. S. Karal Eyüboğlu

26.11.2021 CUMA

09:00

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele/ J.Sarıgöl - R.Yağcı Beslenme ve Sağlık/ Ö.Ö.Nalcıoğlu-A.Caniklioğlu-N.Koser Bilim ve Araştırma Etiği/B.T.Yüksel-F.Hasançebi-M.Duran İnsan İlişkileri ve İletişim/ T.Külünkoğlu- A.Erimli- İ.Toylan

Kültür ve Dil/ Y.Şahin

Medya Okuryazarlığı/D.Şahin-C.Çolak-E.T.Güntepe Mesleki İngilizce/M.Ö.Grab

Türk Kültür Coğrafyası/Ü.Kara Müziğin Fiziği/M.Aygün Bilim Tarihi ve Felsefesi/G.Mesci Türk Halk Oyunları/G.Hamzaçebi

10:00

Beslenme ve Sağlık/B.Koz Bilim Tarihi ve Felsefesi/J.Sarıgöl-C.Ekiz

Bilim ve Araştırma Etiği/Y.Şahin Ekonomi ve Girişimcilik/T.Külünkoğlu İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi/R.Yağcı

İnsan İlişkileri ve İletişim/A.Caniklioğlu Kültür ve Dil/D.Şahin

Medya Okuryazarlığı/M.Çiçek-A.Erimli Türk Musikisi/G.Hamzaçebi

11:00 Türk Dili 1 M. Z. Stebler

13:00

Fen Öğretimi 1

(Özel Öğretim Yöntemleri II-Tekrar) Y. Hacıoğlu

14:00

Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları

G. Mesci

Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı

(Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı/ Tekrar)

J. Sarıgöl

(6)

15:00 Kimya 1

Ü. Şengül Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ö. Ölmez Nalcıoğlu

16:00 İnsan İlişkileri ve İletişim (İş Ahlakı ve Değerler Eğitimi)/ R.Yağcı Türk Kültür Coğrafyası/G.Hamzaçebi

27.11.2021 CUMARTESİ

09:00

10:00

11:00

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 1

Y. Hacıoğlu

13:00

14:00

15:00

16:00

Prof. Dr. Mustafa UZOĞLU Anabilim Dalı Başkanı

(7)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YILSONU SINAV PROGRAMI

GÜNLER SAAT 1.SINIFLAR 2. SINIFLAR 3. SINIFLAR 4. SINIFLAR

17.01.2022 PAZARTESİ

09:00 Eğitime Giriş R. Çakır

İstatistik (Tekrar) H. H. Gül

11:00 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

M.B. Yılmaz

13:00

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

R. Çakır

15:00

Okullarda Rehberlik (Rehberlik/Tekrar)

Ö. Enez

18.01.2022 SALI

09:00

Fen Öğretimi 1

Özel Öğretim Yöntemleri II/Tekrar Y. Hacıoğlu

11:00 Bilişim Teknolojileri M.Serkan Abdüsselam

13:00 Öğretim İlke ve Yöntemleri

T. Topal

15:00

Sınıf Yönetimi (Tekrar) B. Ulusoy

(8)

19.01.2022 ÇARŞAMBA

09:00 Astronomi

Ş. A. Değirmençay

11:00 Eğitim Felsefesi

F. H. Sünney Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ö. Ölmez Nalcıoğlu

13:00 Bilimin Teknolojideki Uygulamaları

J. Sarıgöl

15:00

Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları

G. Mesci

Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı

(Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı/ Tekrar)

J. Sarıgöl

20.01.2022 PERŞEMBE

09:00 Biyoloji 2

B. Koz

11:00 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi 1 E. Alaca

13:00 Türk Eğitim Tarihi (Tekrar)

T. Topal

15:00 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

M. B. Yılmaz

21.01.2022 CUMA

09:00 Çevre Eğitimi

Ö. Ölmez Nalcıoğlu

11:00

Kimya 3 Genel Kimya III (Tekrar)

Ö. Ölmez Nalcıoğlu

(9)

13:00

Fizik 1 Genel Fizik I (Tekrar)

I. S. Karal Eyüboğlu

15:00

Biyolojide Özel Konular (Tekrar) A. Caniklioğlu

22.01.2022 CUMARTESİ

09:00

11:00

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğt.

Ö.Ö.Nalcıoğlu Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğt.

Ö.Ö.Nalcıoğlu Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğt.

Ö.Ö.Nalcıoğlu

13:00 Beslenme ve Sağlık/Ö.Ö.Nalcıoğlu Beslenme ve Sağlık/ Ö.Ö.Nalcıoğlu -

15:00

16:00

23.01.2022 PAZAR

09:00

11:00

13:00

15:00

(10)

24.01.2022 PAZARTESİ

09:00

Fen Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Ç. Şahin Çakır

11:00 Özel Eğitim/Tekrar

F. Kaçar

13:00 Yabancı Dil 1 Muzaffer Atalar

15:00

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 1

Y. Hacıoğlu

25.01.2022 SALI

09:00 Kimya 1

Ü. Şengül

11:00

Eğitimde Proje Hazırlama/G.Mesci

Okul Dışı Öğrenme Ortamları/B.Tuncay Yüksel-Ü.Gülsüm Durukan-M.Uzoğlu Karşılaştırmalı Eğitim/Y.Şahin

Eleştirel ve Analitik Düşünme/N.Elmas Eğitim Tarihi/T.Topal

Çocuk Psk./B.Çetinkaya

Dikkat eksikliği ve Hiperaktive Boz./ N.Koser Eğitimde Drama/T. Külünkoğlu Eğitimde Program Dışı Etkinlikler/I.Eyüboğlu

Açık ve Uzaktan Öğrenme/ E.T.Güntepe

13:00

Eğitimde Proje Hazırlama/Ç.Ş.Çakır-M.Uzoğlu-B.T.Yüksel-Ü.Gülsüm Durukan Okul Dışı Öğrenme Ortamları/G.Mesci-J.Sarıgöl

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama/H.İ.Çakır Eleştirel ve Analitik Düşünme/F.Hasançebi-Y.Hacıoğlu

Karakter ve Değerler Eğitimi/R.Yağcı-T.Külünkoğlu Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme/M.Burcu Yılmaz

Açık ve Uzaktan Eğitim/C.Çolak Eğitim Hukuku/F.Özen

Eğitim Tarihi/M.Şanal Eğitimde Drama/N.Koser-D.Şahin Eğitimde Program Geliştirme/T.Topal

15:00

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ü.Gülsüm Durukan- B.T.Yüksel

(11)

26.01.2022 ÇARŞAMBA

09:00 Evrim (Tekrar)

A. Caniklioğlu

11:00

Fizik 3

Genel Fizik III (Tekrar) I. S. Karal Eyüboğlu

13:00 Türk Dili 1 M. Z. Stebler

15:00 Disiplinlerarası Fen Öğretimi

F. Hasançebi

27.01.2022 PERŞEMBE

09:00 Genel Matematik 1 S. Numan

11:00

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele/ J.Sarıgöl - R.Yağcı Beslenme ve Sağlık/ A.Caniklioğlu-N.Koser Bilim ve Araştırma Etiği/B.T.Yüksel-F.Hasançebi-M.Duran İnsan İlişkileri ve İletişim/ T.Külünkoğlu- A.Erimli- İ.Toylan

Kültür ve Dil/ Y.Şahin

Medya Okuryazarlığı/D.Şahin-C.Çolak-E.T.Güntepe Mesleki İngilizce/M.Ö.Grab

Türk Kültür Coğrafyası/Ü.Kara Müziğin Fiziği/M.Aygün Bilim Tarihi ve Felsefesi/G.Mesci Türk Halk Oyunları/G.Hamzaçebi

13:00

Beslenme ve Sağlık/B.Koz Bilim Tarihi ve Felsefesi/J.Sarıgöl-C.Ekiz

Bilim ve Araştırma Etiği/Y.Şahin Ekonomi ve Girişimcilik/T.Külünkoğlu İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi/R.Yağcı

İnsan İlişkileri ve İletişim/A.Caniklioğlu Kültür ve Dil/D.Şahin

Medya Okuryazarlığı/M.Çiçek-A.Erimli Türk Musikisi/G.Hamzaçebi

15:00 İnsan İlişkileri ve İletişim (İş Ahlakı ve Değerler Eğitimi-Tekrar) R.Yağcı Türk Kültür Coğrafyası/G.Hamzaçebi

(12)

28.01.2022 CUMA

09:00

11:00

13:00

15:00

Prof. Dr. Mustafa UZOĞLU Anabilim Dalı Başkanı

(13)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

GÜNLER SAAT 1.SINIFLAR 2. SINIFLAR 3. SINIFLAR 4. SINIFLAR

31.01.2022 PAZARTESİ

09:00 Eğitime Giriş R. Çakır

10:00 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

M. B. Yılmaz

11:00 İstatistik

H. H. Gül

13:00

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

R. Çakır

14:00 Bilişim Teknolojileri M. S. Abdüsselam

15:00 Okullarda Rehberlik

(Rehberlik-Tekrar) Ö. Enez

16:00 Fizik 3

(Genel Fizik III-Tekrar) I. S. Karal Eyüboğlu

01.02.2022 SALI

09:00 Eğitim Felsefesi F. H. Sünney

10:00 Öğretim İlke ve Yöntemleri

T. Topal

(14)

11:00 Disiplinlerarası Fen Öğretimi F. Hasançebi

13:00 Biyoloji 2

B. Koz

14:00 Sınıf Yönetimi (Tekrar)

B. Ulusoy

15:00 Özel Eğitim (Tekrar)

F. Kaçar

16:00 Bilimin Teknolojideki Uygulamaları

J. Sarıgöl

02.02.2022 ÇARŞAMBA

09:00 Biyolojide Özel Konular (Tekrar)

A. Caniklioğlu

10:00 Türk Eğitim Tarihi/Tekrar

T. Topal

11:00 Çevre Eğitimi

Ö. Ölmez Nalcıoğlu

13:00 Yabancı Dil 1 M. Atalar

14:00 Astronomi

Ş. A. Değirmençay

15:00

Kimya 3 Genel Kimya III / Tekrar

Ö. Ölmez Nalcıoğlu

(15)

16:00

Genel Matematik 1 S. Numan

03.02.2022 PERŞEMBE

09:00

Eğitimde Proje Hazırlama/G.Mesci

Okul Dışı Öğrenme Ortamları/B.Tuncay Yüksel-Ü.Gülsüm Durukan-M.Uzoğlu Karşılaştırmalı Eğitim/Y.Şahin

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğt./Ö.Ö.Nalcıoğlu Eleştirel ve Analitik Düşünme/N.Elmas

Eğitim Tarihi/T.Topal Çocuk Psk./B.Çetinkaya

Dikkat eksikliği ve Hiperaktive Boz./ N.Koser Eğitimde Drama/T. Külünkoğlu Eğitimde Program Dışı Etkinlikler/I.Eyüpoğlu

Açık ve Uzaktan Öğrenme/ E.T.Güntepe

10:00

Eğitimde Proje Hazırlama/Ç.Ş.Çakır-M.Uzoğlu-B.T.Yüksel-Ü.Gülsüm Durukan Okul Dışı Öğrenme Ortamları/G.Mesci-J.Sarıgöl

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama/H.İ.Çakır Eleştirel ve Analitik Düşünme/F.Hasançebi-Y.Hacıoğlu

Karakter ve Değerler Eğitimi/R.Yağcı-T.Külünkoğlu Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme/M.Burcu Yılmaz

Açık ve Uzaktan Eğitim/C.Çolak Eğitim Hukuku/F.Özen

Eğitim Tarihi/M.Şanal Eğitimde Drama/N.Koser-D.Şahin Eğitimde Program Geliştirme/T.Topal

11:00 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi 1 E. Alaca

13:00

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ü.Gülsüm Durukan- B.T.Yüksel

14:00 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

M. B. Yılmaz

15:00

Fen Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Ç. Şahin Çakır

Evrim (Tekrar) A. Caniklioğlu

16:00 Fizik 1

Genel Fizik I/Tekrar I. S. Karal Eyüboğlu

(16)

04.02.2022 CUMA

09:00

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele/ J.Sarıgöl - R.Yağcı Beslenme ve Sağlık/ Ö.Ö.Nalcıoğlu-A.Caniklioğlu-N.Koser Bilim ve Araştırma Etiği/B.T.Yüksel-F.Hasançebi-M.Duran İnsan İlişkileri ve İletişim/ T.Külünkoğlu- A.Erimli- İ.Toylan

Kültür ve Dil/ Y.Şahin

Medya Okuryazarlığı/D.Şahin-C.Çolak-E.T.Güntepe Mesleki İngilizce/M.Ö.Grab

Türk Kültür Coğrafyası/Ü.Kara Müziğin Fiziği/M.Aygün Bilim Tarihi ve Felsefesi/G.Mesci Türk Halk Oyunları/G.Hamzaçebi

10:00

Beslenme ve Sağlık/B.Koz Bilim Tarihi ve Felsefesi/J.Sarıgöl-C.Ekiz

Bilim ve Araştırma Etiği/Y.Şahin Ekonomi ve Girişimcilik/T.Külünkoğlu İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi/R.Yağcı

İnsan İlişkileri ve İletişim/A.Caniklioğlu Kültür ve Dil/D.Şahin

Medya Okuryazarlığı/M.Çiçek-A.Erimli Türk Musikisi/G.Hamzaçebi

11:00 Türk Dili 1 M. Z. Stebler

13:00

Fen Öğretimi 1

Özel Öğretim Yöntemleri II/Tekrar Y. Hacıoğlu

14:00

Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları

G. Mesci

Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı

(Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı/ Tekrar)

J. Sarıgöl

15:00 Kimya 1

Ü. Şengül Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ö. Ölmez Nalcıoğlu

16:00

İnsan İlişkileri ve İletişim (İş Ahlakı ve Değerler Eğitimi)/ R.Yağcı Türk Kültür Coğrafyası/G.Hamzaçebi

(17)

05.02.2022 CUMARTESİ

09:00

10:00

11:00

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 1

Y. Hacıoğlu

13:00

14:00

15:00

16:00

Prof. Dr. Mustafa UZOĞLU Anabilim Dalı Başkanı

(18)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2021 – 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI (MEZUNİYETİNE TEK DERSİ KALAN ÖĞRENCİLERİN )

İMTİHANLARI

Mezuniyete tek ders sınavına kalan öğrencilerin sınavları 10-11 Şubat 2022 tarihinde dersin sorumlusu olan Öğretim Üyesi tarafından yapılacaktır.

Prof. Dr. Mustafa UZOĞLU Anabilim Dalı Başkanı

Figure

Updating...

References

Related subjects :