• Sonuç bulunamadı

Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KOMPOZİSYON

Kelime anlamı:

• Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi.

• Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma, tahrir, kitabet (TDK).

Güzel sanatlarda kompozisyon

Kompozisyon terimi özel olarak resim, heykel, grafik tasarım ve fotoğraf alanları için kullanılır. Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde; sanatın unsurlarını gözeterek düzenli olarak bir araya getirilmesidir.

Fotoğrafta kompozisyon fotoğraf çerçevesinin içine yerleştireceğimiz nesneleri düzenleme anlamına gelir.

İyi bir kompozisyonun özellikleri:

İlgi Merkezi

• Çerçevenin içinde ilgiyi üzerinde toplayan bir konunun olması gerekir.

Ancak bu yolla ilk bakışta neyin fotoğrafı olduğu anlaşılabilir.

Çizgiler

• Aslında sanatsal temsillerde tasvir edilen çizgiler gerçek hayatta yoktur (çizgisel perspektifi düşünün).

• Ama bazı durumlarda örneğin açık bir ufku izlerken ya da bazı nesnelere belirli uzaktan bakarken bir ufukta yolun gözden kaybolması gibi bazı optik fenomenler fark edebiliriz.

• Düz çizgiler sükunet, huzur etkisi yaratabilir veya bazı durumlarda yukarıya doğru olan düz çizgiler büyüklük etkisi yaratabilir.

• Eğri çizgiler: görüntülerde genellikle akış izlemini uyandırmak için kullanılır.

• Manzara fotoğrafı çekerken, ufuk çizgisinin eğri olmamasına dikkat etmek gerekir.

(2)

Ön plan-Arka plan İlişkisi

• Ön planda yer alan nesne veya kişi(ler) büyük bir yer kaplar, arka plana doğru küçülürler. Ilgi merkezi ön plandadır, ama arka planın da ön plandaki anlatımı destekler nitelikte olması gerekir.

• Ön plan arka plan ilişkisinde, dikkat edilecek en önemli nokta nesneleri üst üste bindirmemektir.

Birlik

• Fotoğrafta tüm temsili oluşturan nesneler aynı zamanda kendi içinde ilişkili olmalıdır.

• Nesneler hem birbiriyle ilişkili hem de çerçevenin bütünüyle ilişkili olmalıdır.

Çeşitlilik

• Farklı biçim ve türlerin bir arada olmasıdır. Farklılık tasarımı görsel ve kavramsal bir önem verir.

• Özellikle kontrastın kullanılması boyut ya da rengin farkını vurgular.

Denge

Nesneleri fotoğrafın belirli bir bölgesi diğerini ezmeyecek şekilde ya da bir bölgenin diğerinden daha ağırlıklı olmayacağı şekilde yerleştirmek.

İki tür denge vardır:

• Simetrik denge

• Asimetrik denge

Altın Oran

• Bu oran genellikle doğanın güzelliğinin bu formüle dayandığına inanan matematikçiler ve sanatçılar tarafından kullanılır. Bu resimde altın oranın en sofistike biçimini olan Fibonacci Spirali’ni görüyoruz.

• Altın oran ile Fibonacci sayıları arasında ilginç bir ilişki vardır. Ancak altın oran kullanımı çok daha eskilere gider.

(3)

Altın kesim hesaplaması

Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1,618

Altın oranı genellikle klasik Rönesans ressamları kullanmıştır.

Leonardo da Vinci’nin Vitruvian Man eskizi altın oranın sanat alanında kullanımının en bilinen örneğidir. da Vinci bu düşünceyi İtalyan Mimar Vitruvius Pollio’dan almıştır.

• Fibonacci Spirali altın oranın en yaygın kullanımlarından biridir. Bu geometrik şekil kuramı deniz kabuğunun şeklinden etkilenmiştir ve doğanın kendisinde görülebilir.

• Bu bölümlemede her parçaya numaralar verilir ve 1’den sonraki her sayı kendinden önce gelen sayıyla toplanır. 1,1,2,3,5,8,13,21,34 vb.

35 mm. filmin oranı (3:2 (24mmx36mm)) altın oran ilkesine çok yakındır. Bu nedenle pek çok fotoğrafçı çerçevelerini oluştururken altın orandan faydalanır.

(4)

Altın oranın fotoğraf alanında kullanımı Henri Cartier Bresson, Ander Kertesz gibi klasik çerçeveyi tercih eden fotoğrafçıların çalışmalarında görülebilir.

1/3 kuralı (3’ler kuralı)

• Altın oran gibi daha çok resim, fotoğraf ve tasarımda kullanılan bir kompozisyon kuralıdır. Bu kurala göre çerçeve 2 yatay ve 2 dikey çizgi ile 9 eşit parçaya bölünür.

• Bu bölünmede en önemli görüntü çizgelerin birleştiği noktalara yerleştirilmesi gerekir.

(5)

1/3 kuralının faydaları

• Altın oranı kullanmaktan daha kolaydır.

• Nesnelerin bu noktalara yerleştirilmesiyle ortaya yerleştirilmesine göre daha dinamik bir görüntü oluşturduğu söylenir.

• Manzara fotoğrafında 3’ler kuralı yatay çizgilerin ufuk çizgisini belirlemek üzere kullanımıyla ilgilidir. Bazı durumlarda ufuk çizgisi vurgulanmak istenen bölgeye göre yer değiştirebilir.

Çekim açıları Normal (Göz hizası) Üst açı

Alt açı

Çekim ölçekleri

• Genel plan

• Boy plan

• Bel plan

• Diz plan (Amerikan çekim)

• Göğüs plan

• Omuz plan

• Baş plan

• Ayrıntı

Dikkat edilecek noktalar

• Modelinizi eklem yerlerinden kesmeyin.

• Portre fotoğrafı çekerken baş boşluğu bırakmayı unutmayın

• Portre fotoğrafı çekerken modelinizin baktığı yönde bakış boşluğu bırakmayı unutmayın.

Referanslar

Benzer Belgeler

Belirli bir derinlikte dönem başında saptanan O miktarı ile dönem sonunda saptanan O miktarı arasındaki fark OKSİJEN AÇIĞI olarak tanımlanır.. 1) GERÇEK

Çokgenin kenar sayısı en az üç olmalıdır. Üç kenarı olan çokgene “üçgen”, n kenarı olan çokgene “n-gen” denir. Bütün kenarları ve bütün açıları eşit olan

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME RAPORUNA AİT..

Eğer yalnızca bir tane renk modeli kullanılsaydı her şey çok daha güzel olabilirdi ama farklı ortamlar için bir çok renk modeli keşfedilmiştir..

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini

Orta Çağ’da büyük bir karanlık içine gömülen Avrupa XV. yüzyıldan itibaren, Katolik Kilisesi’ne kar- şı eleştirilerin artmasıyla bu karanlıktan kurtulmaya

16 Mali suçla mücadelede suçun kapsamının net bir şekilde tayini, suça uygun ortam oluşturan etkenlerin, yoğun olarak işlenen mali suç tiplerinin, risk

A) I. parça duygulara, II. parça somut verilere dayalıdır. parçada sözcüklerin mecaz ve yan anlamlarına, II. parçada gerçek anlamlarına ağırlık verilmiştir. parçada