• Sonuç bulunamadı

CV - AKADEMİK PERSONEL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CV - AKADEMİK PERSONEL"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1. ADI:

BESTE

2. SOYADI:

KÂMİLOĞLU

3. DOĞUM YERİ:

LEFKOŞA

4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY):

02.04.1959

5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

5.1. BÖLÜM:

Yakın Doğu Bulvarı,Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi- Başhekimlik

5.2. TELEFON NUMARASI:

0903926802030 / 2615

5.3. FAKS NUMARASI:

0903926802025

5.4. E-POSTA:

(2)

beste.kamiloglu@neu.edu.tr 59beste@gmail.com

6. EĞİTİM VE ÖĞRETİM:

 Atatürk İlkokulu

 The English College

 Lefkoşa Türk Lisesi

 Ankara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi

 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı

7. AKADEMİK ÜNVANLAR VE MESLEK HAYATI:

Yrd.Doç.Dr.

1987- 2007 serbest uzman klinisyen

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi KKTC kurucu üyesi.

1 Ekim 2007- YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı 6 Nisan 2010 - Başhekim Yardımcılığı

16 0cak 2015 Yardımcı Doçentliğe atanma

8. AKADEMİK İLGİLER:

Dudak-Damak yarığı vakaları ve preoperatif ortodontik tedavi yaklaşımları.

Multipl süpernümerer dişler

9. ÜYE OLUNAN DERNEK VE KURUMLAR:

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği ve Diş Hekimleri Odası Faal Asil Üyeliği, Türk Ortodonti Derneği Üyeliği,

Türk Dudak Damak Yarıkları Derneği Üyeliği

Türk Dudak Damak Yarıkları Derneği Etik Kurul Üyeliği

10. ÖDÜLLER:

KTTB tarafından verilen meslekte 25. Yıl hizmet onur belgesi

11. ESERLER:

11.1. SSCI/SCI-EXPANDED VE AHCI KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

 Positionelle und morphologische Beziehungen des Gesichtsschadels- M.Arat, F. Gürbüz, Z. Bayazıt, B. Berksü Fortschritte der Kieferorthopaedie. 49( 1988), 513-521 ( Nr. 6)

(3)

Northern Cyprus area B. Kamiloglu, U Kelahmet. BMC Research Notes 2014, 7:346-352

DOI :10.1186/1756-0500-7-346

 Presurgical Treatment of Cleft Lip and Palate Babies with a PNAM Appliance: A Series of Four Case Reports-Beste Kamiloglu J Interdiscipl Med Dent Sci 2014, 2:6 DOI :

10.4172/jimds.1000148

 Multiple Syndromic Cleft Palate Baby with Microlissencephaly: Improvement in Health with

Orthodontic Feeding Plate and with Love of Her Parents. JBR Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science Kamiloglu, J Interdiscipl Med Dent Sci 2015, 3:4 http://dx.doi.org/10.4172/2376-

032X.1000i102

11.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

Kamiloğlu B.( December 2012). Foundation history of near east university-faculty of dentistry. ( Presentation and Abstract). 2nd International Congress On The Turkish History Of Medicine 10-13 December 2012 İstanbul

Orhan K., Kamiloglu B., Kelahmet U. ve Aksoy S. (October 2014). Comparison of 2D and 3D lateral cephalometric evaluation on pharyngeal airway measurements using various rendering software. ( Poster). XIV.. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 25-29 ekim 2014 Ankara

11.3. ULUSLARARASI KİTAPLAR:

11.4. ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

11.5. ULUSLARARASI KİTAPLARDA EDİTÖRLÜK:

11.6. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

11.7. ULUSAL BİLİMSEL BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

Beste Kamiloğlu. Yeni Doğan Bebeklerde Dudak Damak Yarıkları.YDÜ hastane Dergisi;Yakın Sağlık.

2014(2):30-33

Dudak Damak Yarıkları ve Preoperatif Tedavi Yaklaşımları KTTB dergisi.2015:

(4)

11.8. ULUSAL KİTAPLAR:

 2015 YDÜ- Ortodonti Pratik ve Teorik Ders Notları- Beste Kamiloğlu

 2015 YDÜ- Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı.Temel Ortodontik Bilgiler ve Laboratuvar el kitabı.

11.9. ULUSAL KİTAPLARDA EDİTÖRLÜK:

11.10. ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

11.11. ULUSAL HAKEMSİZ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

11.12. ÇEVİRİLER:

11.13. GAZETELERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER:

11.14. WEB SAYFALARINDAKİ YAYINLAR:

11.15. BASIMA HAZIR ESERLER:

12. ATIFLAR:

(5)

12.1. SSCI/SCI-EXPANDED VE AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE VE ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ TAM MAKALEYE YABANCI YAYINLARDA YAPILAN ATIFLAR:

12.2. KİTAP VE MONOGRAFİLERDE YAPILAN ATIFLAR:

12.3. ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİ KAPSAMINDA YERLİ DERGİLERDE YAPILAN ATIFLAR:

1. Gaurav Sharma, Archna Nagpal. A Study of Transmigrated Canine in an Indian Population,

Hindawi Publishing Corporation International Scholarly Research Notices. 2014. Article ID 756516, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/756516

2. Dr Gaurav Sharma, M.D.S , Reader, Dr ArchnaNagpal, M.D.S Reader. A study of transmigrated canine in an Indian population., Department of Oral Medicine and Radiology, Sudharustagi Dental college, 2014. Faridabad, Haryana, India

3. M. Arat, D. Erdem, H. Gogen. Normal Okluzyonlu Bireylerde Iskelet Yapının Incelenmesi.

1992. Türk Ortodonti Dergisi, 2:146-152,

4. 微型种植体支抗在口腔正畸治 疗中的应用价值探讨王和壁 - 吉林医学, 2015 - cqvip.com

目的: 分析微型种植体支抗在口腔正畸治疗中的应用价值. 方法: 选取收治的 72 例口腔正畸

治疗患者临床资料, 按照不同的治疗方法, 分为治疗组与对照组, 各 36 例. 对照组取非种植体支 抗治疗, 治疗组取微型种植体支抗治疗, 最后分析两组患者临床治疗效果.

5. Síndrome De Retencıón Dentarıa. Comportamıento Clínıco-Epıdemıológıco En Canınos Nm Gómez - Estomatologia2015.Sld.Cu

13. TEZLER:

13.1. BİTİRME TEZİ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMAN(LAR)I:

13.2. YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMAN(LAR)I:

(6)

13.3. DOKTORA TEZİ / SANATTA YETERLİLİK ÇALIŞMASI / TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANLARI:

DOKTORA TEZİ: Farklı Yüz-iskelet Yapısına Sahip Bireylerde Mandibuler Simfizin Alan ve Boyutlarının İncelenmesi- Dt. Beste Berksü- Ankara 1987. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mirzen Arat

14. ARAŞTIRMA PROJELERİ:

14.1.YURT İÇİ KAYNAKLI (K.K.T.C.):

14.2. YURT DIŞI KAYNAKLI / ULUSLARARASI KATILIMLI:

14.2.1. T.C.

14.2.2. T.C. DIŞI

15. KONFERANS VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER-KONFERANSLAR:

Kamiloğlu B.( December 2012). Foundation history of near east university-faculty of dentistry. ( Presentation and Abstract).

Orhan K., Kamiloglu B., Kelahmet U. ve Aksoy S. (October 2014). Comparison of 2D and 3D lateral cephalometric evaluation on pharyngeal airway measurements using various rendering software. ( Poster).

16. VERDİĞİ MESLEKİ VE AKADEMİK KURSLAR, HİZMET İÇİ EĞİTİMLER:

17. VERDİĞİ DERSLER 17.1. GÜNCEL DERSLER:

5_6 sömestr öğrencilerine:

 Stomatognatik sistemin ortodontik yönden değerlendirilmesi;stomatognatik sistemde ortodontik teşhis ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi. Hormon, alışkanlık, ortodonti

 Malokluzyonların etiyolojisinde rol oynayan faktörler

 Konjenital anomaliler, Dudak damak yarıkları, kraniofasial anomaliler 7-8 sömestr öğrencilerine:

 Hareketli Apareyler ( Teorik ) Hareketli apareylerin tanıtılması ve klinikte kullanımı

 Koruyucu ve Önleyici Ortodonti - Ortodontik tedavi türleri

(7)

ankraj sınıflaması- Ortodontide doğal kas kuvveti, kuvvet veren materyaller, kuvvetin 4 özelliği Ankrajın tanımı, ortodontideki önemi, Ankraj amacı ile destek alınan bölgeler

 Dudak Damak Yarıklarının etiyolojisi ve tedavisi

 Klinik stajlarda öğrenciye hasta başında demonstrasyon ve bilgilendirme

 Fonksiyonel analiz;Fonksiyonel kas kuvvetlerinin etkileri veyönlendirilmeleri

 Ortodontik tedavide kullanılan araçlar ve biyomekanik özellikleri; Biyomekanik ortodontik teller(elastik-plastik deformasyon),temel ark formu(Bonwill Hawley)

 Ortodontik tedavinin psikolojik yönünün incelenmesi;Hasta psikolojisi ve ortodontik tedavinin ruhsal olarak incelenmesi

Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu, Ağız diş sağlığı destek personeli 1. Ve 2. Sınıf öğrencilerine

1. sınıf

 Ortodonti nedir?Ortodontik anomalilerin terminolojisi

 Ortodontik malzeme ve apareylerin tanıtımı

 Ortodontik anomalilerin dişsel sınıflaması 2.sınıf

 Hasta psikolojisi ve ortodontik tedaviye etkileri

 Hareketli apareyler ve klinikte kullanımları

17.2. GEÇMİŞDEKİ DERSLER:

5-6 Sömestr öğrencilerine

 Güz Döneminde simülasyon laboratuvarında haftalık 110 dakikalık pratik ders( C kroşe, damla kroşe, vestibül ark,Adams kroşe, itici zemberek, kanin retraktörü, akril tepimi, model yapımı, aparey yapımında ve tel bükümünde kullanılan penslerin tanıtımı)

 Ortodontinin tanımı Ortodontinin büyüme ve gelişim ile ilişkisi

 Malokluzyonların etiyolojisinde rol oynayan faktörler

 Konjenital anomaliler, Dudak damak yarıkları,kraniofasial anomaliler 7-8 sömestr öğrencilerine:

 Hareketli Apareyler ( Teorik ) Hareketli apareylerin tanıtılması ve klinikte kullanımı

 Koruyucu ve Önleyici Ortodonti - Ortodontik tedavi türleri

 Koruyucu ve önleyici ortodontinin temeli ve felsefesi- Koruyucu ve önleyici ortodonti yöntemleri, yer tutucu ve seri çekim-Koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi yöntemi ile tedavi edilen vakalar

 Ortodontik kuvvet ,kuvvet kaynakları, ortodontik kuvvet çeşitleri, özellikleri,Ankraj, ankraj bölgeleri, ankraj sınıflaması- Ortodontide doğal kas kuvveti, kuvvet veren materyaller, kuvvetin 4 özelliği Ankrajın tanımı, ortodontideki önemi, Ankraj amacı ile destek alınan bölgeler

 Dudak Damak Yarıklarının etiyolojisi ve tedavisi

 Klinik stajlarda öğrenciye hasta başında demonstrasyon ve bilgilendirme

2. YÖNETTİĞİ TEZLER:

18.1. BİTİRME TEZLERİ:

(8)

18.2. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

18.3. DOKTORA TEZLERİ:

3. TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ:

4. BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK:

 International Journal of Dentistry and Oral Science(IJDOS)

 Journal of orthodontics & endodontics

 Journal Of Dentistry&Oral Disorders

5. BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK:

Peer Reviewer for a manuscript in Journal of Research in Nursing and Midwifery

Peer Reviewer for a manuscript in Journal of Dental Research and Review

Peer Reviewer for a manuscript in Journal of Journal Of Dentistry And Oral Care

Peer Reviewer for a manuscript in European Journal Of Dentistry

6. İDARİ GÖREVLER:

Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Komitesi Başkanı

7. GÖREVLENDİRMELER:

Türk Dudak Damak Yarıkları Derneği Etik Kurul Üyeliği

8. KATILDIĞI MESLEKİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA, İNCELEME, GEZİ, KURS, TOPLANTILAR VS…:

24.1 YURT İÇİ (KKTC):

 27-28 Mayıs 2000 First Int. Congress of Dentistry

 24-26 mayıs 2002 1. Kuzey Kıbrıs Tıp Kongresi

 31 Ekim- 2 Kasım 2003 II. Tıp günleri

(9)

 15-17 nisan 2010 7. Bahar Sempozyumu

 22 mayıs 2010 klinik Diş Hek.’de Okluzyon ve ABD’de Bugünkü İmplantoloji Konferansı

 12 Mart 2011; Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın düzenlemiş olduğu farklı konulardaki konferanslara katılım

 Mayıs 2014; Türk Ortodonti Derneği X.Bölgesel Bilimsel Toplantısı-“Sınıf III malokluzyon tedavisinde konvansiyonel ve yeni yöntemler” isimli kurs

24.2 YURT DIŞI:

24.2.1. T.C

1-4 Mayıs 1986 Hacettepe Ün. Diş Hek. Fak. 2. Bilimsel Kongresi,Ankara

16-21 Haziran 1987 GAZİ Ün. Diş Hek. Fak. 1. Bilimsel Kongresi,Ankara

19-22 Ekim1988 Ortodonti Derneği 1. Bilimsel Kongresi, Ankara

Ekim 1990 Türk Ortodonti derneği 2.bilimsel kongresi, Ankara,

4-27 Ekim1992 uluslararası III. TOD Kongresi

4-9 Eylül 1994 Türk ortodonti derneği 4. Bilimsel kongresi, Antalya,

17-18 Mayıs 2010 TOD 7. Bölgesel Toplantısı, Mardin

25-27 Ekim 2010 12. Uluslararası TOD Kongresi, Ankara

10-13 December 2012 International Congress On The Turkish History Of Medicine, İstanbul

28-31 August2013; 101.FDI Annual World Dental Congress İstanbul

19 Ocak 2014 Türk Dudak Damak Yarıkları Derneği 1. Genel Kurulu

25-29 Ekim 2014 XIV. Uluslararası Türk ortodonti Derneği Kongresi, Ankara

14 eylül 2015 Eğitim Semineri. Nichola Rumsey, Martin Persson.Görünüşünde farklılık olan hastalara bio-psikososyal yaklaşım. Acıbadem Kozyatağı hastanesi-Konferans salonu.

24.2.2. T.C DIŞI

9. DİĞER İLGİLERİ VE HOBİLERİ

Seyahat etmek, amatör fotoğrafçılık, nitelikli bulmaca çözme

Referanslar

Benzer Belgeler

Eğitim hizmeti verilen öğrenci grubuna son yılda Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ile gelen DUS öğrencileri ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Diş hekimliği Fakültesi kliniklerinde hem eğitim amaçlı hem de toplum ağız diş sağlığına katkıda bulunmak amacıyla hastalara hizmet verilmektedir. maddesi

Eğitim hizmeti verilen öğrenci grubuna son yılda Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ile gelen DUS öğrencileri ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Bitirme Tezi Jürisi , İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim

Sınıf III bireylerde dentoalveolar boyutsal ölçümlerden U1⊥PP, U6⊥PP, L1⊥MP ve L6⊥MP ölçümlerinde her üç grupta da kız ve erkek bireyler arasında

Biruni Üniversitesi Türkçe Diş Hekimliği Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde, İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi ise 2018-2019 Eğitim – Öğretim

sınıf öğrencilerimiz, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş

Fakültemizin strateji ve politikalarını gözden geçirmek, akademik standartlar oluşturmak, bu standartlara uygun idari ve akademik faaliyetleri planlamak, yönetimini