CERRAHİ ÇEKİM

17  Download (0)

Tam metin

(1)

CERRAHİ ÇEKİM

• Oral and Maxillofacial Surgery

• Neelima Anil Malik

(2)

Oral Cerrahinin Prensipleri

• Cerrahi tanının yapılması

• Temel cerrahi gereksinimlerin karşılanması

• Asepsi

• İnsizyonun planlanması

• Flep tasarımı

• Dokuların travmatize edilmemesi

• Hemostaz

• Ölü boşlukların giderilmesi

• Dekontaminasyon ve debridman yapılması

• Stur atılması

• Ödem kontrolü

• Postoperatif enfeksiyon kontrolü

• Takip

(3)

Cerrahi Tanının Oluşturulması

• Klinik sorunun tanımlanması

• Anamnez

• Radyolojik ve klinik değerlendirme

(4)

Transalveolar Ekstraksiyon (Açık veya Cerrahi Çekim)

• Rutin çekim esnasında kırılan bir

dişin/köklerinin gereklilik durumunda bir miktar kemiğin kaldırılarak elevatör ve davye kullanılarak çıkarılması işlemidir.

(5)

Endikasyonlar

• Elevasyona dirençli dişlerde

• Elevasyon ile veya davye ile tutularak çekilemeyen dişler

• Zor çekim hikayesi olan durumlarda

• Büyük restorasyonları olan madde kaybı çok olan dişlerle kanal tedavili kırılgan dişlerde

• Hipersementoz/ankilozlu dişlerde

• Germinasyon / dilaserasyon olan dişlerde

• Komplike kök yapısı olan

• Kemikte sklerozis olan dişler

• Lezyonlu dişler, Gömülü dişler

(6)

Çekim öncesi klinik değerlendirme

• Enfeksiyon

• Dişin görülmesi (yeterli ağız açıklığı,trismus ,eklem problemleri,kas fibrozisine bağlı kısıtlanma)

• Hipomobilite (hipersementoz,ankiloz)

• Kronun durumu:

• Belirgin atrizyon)

• Belirgin caries,büyük restorasyonlar

• Endodontik tedavi hikayesi

• Arktaki konum

• Gömülü kökler

(7)

Radyolojik Değerlendirme Neden Gereklidir?

• Ankiloz,hipersementoz varlığı

• Sinüs ve sinirlere yakınlık

• Kısmı sümüş,sürmemiş, eksik,

• supernumere,linguale konumlu dişler

• Periapikal patolojili,pulpasız,büyük restorasyonlu dişler

• Dental alveoler anomaliler;osteitis

deformans(hipersementoz),osteopetrozis gibi

• Çekilememiş veya zor çekim hikayesi

(8)

Zor Çekim Kök Kırılması

• Hastayı düzgün oturtun

• İyi bir görüş sağlayın

• Soketi yıkayın

• Bölgeyi aspire edin,suction kullanın

• Apekso yada elevatör kullanın

• Küçük kökler hastanın iyiliği için

bırakılabilir.Takip gerekir. Yarar zarar dengesi dikkate alınacak.

(9)

Cerrahi çekim ,Komplike Çekim

• Sorunsuz gözüken her çekim komplike hale gelebilir.

• Çekim öncesi iyi bir değerlendirme yapılmalı

• Kemik veya dişin kırılma olasılığı varsa dikkatli düşünülüp planlanmalıdır.

• İyi planlanmış cerrahi az travmatiktir.

(10)

Dikkat edilecekler

• İyi bir görüş

• İyi Planlama

• Kontrollü kuvvet uygulayın

(11)

• Hasta fizisel ve mental olarak hazır olmalı

• Korku kontrol edilmeli

• Bilgilendirilmiş olmalı

• Ağız yıkanmalı

• Cihazlar steril olmalı

• Yeterli ışık olmalı

• Asistan duruma hakim olmalı

(12)

• İnsizyon iyi bir görüş sağlamak üzere planlanmalı

• İnsizyon tek hamle ile olmalı tekrarlayan insizyonlar kanama yaratır ve iyileşme bozulur

• İnsize edilen yer parmakla desteklenmeli ve bistüri yönlendirilmeli

• Kesi sağlam kemik ve yapışık dişetinde kalmalı

• Çekilecek diş yakınında yapılan insizyonlar sulkusta kalmalı

• Beslenme bozulmayacak şekilde kesiler mukozaya dik açı ile olmalı ki nekroz olmasın.

• Sinirler arterlerin yakınında insizyon yapılmayacak

• Kemik lezyonlarının üzerinde,freniluma ,linguale vertikal insizyon yapılmayacak,insiziv papilla korunacak

(13)

• Flep iyi bir görüş sağlayacak şekilde planlanmalı

• Tabanı geniş olmalı(beslenme),bir seferde kaldırılmalı

• Zedelenmemeli(ekartasyonda dikkat edilmeli çok sıkı stur edilmemeli,hematom ve

enfeksiyon önlenmeli)

• Flep nazikçe kaldırılmalı ısı ve kimyasal ajanlardan korunmalı

(14)

• Kanama kontrolü (hem görüş hemde postoperatif açıdan)

• Hematom önlenmeli (beslenme)

(15)

• Yara kapatıldıktan sonra oluşan alan ölü alandır.Doku uzaklaştırılması yada doku katmanlarının düzgün dikilmemesi ile

oluşur.Hematom sahasıdır.

• Düzgün dikiş

• Basınç

• Dren

(16)

Dekontaminasyon Debridman

• İrrigasyon(peri ve post)

• Nekrotik dokular,yabancı

cisimler,yaralanmış dokular alınır.

• Antibiyotik

• Gargara

• Yara korunacak beslenmeye dikkat edilecek

(17)

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :