• Sonuç bulunamadı

Adli Tıp Nedir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Adli Tıp Nedir"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Alm. Gerichtliche Medizin, Rechtsmedizin, Fr. Médecine légale, İng. Forensic medicine. Adli soruşturmalarda insan hayatı ile ilgili ortaya çıkacak meselelerin çözümüyle uğraşan ve hukuka yardımcı olan bilim dalı.

(3)
(4)

Adli tıp, sistemli bir bilim dalı olarak Avrupa'da ilk defa Fransa'da uygulanmaya başladı. Resmi olarak da 17. yüzyılda kabul edildi. Ders olarak 1650'de Leipzig Üniversitesinde Bohn tarafından okutulmaya başlandı.

Osmanlı İmparatorluğunda ise ilk adli tıp dersi Sultan İkinci Mahmut tarafından Tıbhane-i Amire adı altında kurulan ve daha sonra Mekteb-i Fünun-i TıbbFünun-iyye-Fünun-i Şahane adını alan öğretFünun-im kurumunda Dr. ServFünun-içen (Serovpe Viçenyan) tarafından verildi.

(5)
(6)

1) Ölüm, 2) Otopsi, 3) Ani ölüm, 4) Havasızlıktan ölüm, 5) Yara ve çürükler, 6) Gebelik, 7) Doğum, 8) Çocuk düşürme, 9) Çocuk öldürme,

(7)
(8)

Referanslar

Benzer Belgeler

Partisi programında yer al dığını belirterek bu yünden par- değiştirdiğinl ifade ederek,. I 'son çıkarılan matbuat ve

Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir.. Cümle

Siteril Hayatlar kitabının yazarı Köksal Alver, son yıllarda kent yaşamında yen.i bir boyut olarak karşımıza çıkan site tipi evlerin sunduğu yeni

5 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye 6 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kadın Hastalıkları

Three groups divided according to ejaculation frequency (Group 1, Group 2, and Group 3) were compared by total and free PSA (t/f PSA) values, age, International Prostate Symptom

Eğer sayıda, değişecek rakam yoksa sayı tünelden aynı şekilde çıkar.. Eğer sayıda, değişecek rakam yoksa sayı tünelden aynı şekilde

Eğer sayıda, değişecek rakam yoksa sayı tünelden aynı şekilde çıkar.. Eğer sayıda, değişecek rakam yoksa sayı tünelden aynı şekilde

Türkiye Petrolleri AO Genel Müdür Yard ımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Yurdal Öztaş, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlü ğü'nde açık bulunan Yönetim