• Sonuç bulunamadı

Sayı Tünelleri 1.Seviye 24.Sayfa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sayı Tünelleri 1.Seviye 24.Sayfa"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

7 1 5 8 1 9 8 1 6 8 9 7 2 8 5 6 3 5 8 3 3 9 7 2 6 1 4 7 3 8 3 5 8 4 6 7 3 6 6 7 0 9 8 5 9 6 6 2 4 7 8 2 2 4 8 9 6 4 0 8 8 5 3 2 9 1 5 6 9 2 8 4

SAYI TÜNELLERİ

SAYI TÜNELLERİ

SAYI TÜNELLERİ

SAYI TÜNELLERİ

Tünele giren sayının içindeki rakamlar tünelin üzerinde gösterildiği şekilde değişmektedir. Eğer sayıda, değişecek rakam yoksa sayı tünelden aynı şekilde çıkar. Sayıların son tünelden çıkmış hallerini noktalı yerlere yazın.

853 ...

241 ...

289 ...

816 ...

134 ...

Tünele giren sayının içindeki rakamlar tünelin üzerinde gösterildiği şekilde değişmektedir. Eğer sayıda, değişecek rakam yoksa sayı tünelden aynı şekilde çıkar. Sayıların son tünelden çıkmış hallerini noktalı yerlere yazın.

560 ...

Tünele giren sayının içindeki rakamlar tünelin üzerinde gösterildiği şekilde değişmektedir. Eğer sayıda, değişecek rakam yoksa sayı tünelden aynı şekilde çıkar. Sayıların son tünelden çıkmış hallerini noktalı yerlere yazın.

152 ... 135 ... 578 ... 965 ... 857 ... 866 ...

Tünele giren sayının içindeki rakamlar tünelin üzerinde gösterildiği şekilde değişmektedir. Eğer sayıda, değişecek rakam yoksa sayı tünelden aynı şekilde çıkar. Sayıların son tünelden çıkmış hallerini noktalı yerlere yazın.

Referanslar

Benzer Belgeler

Mitoz bölünme sonucu oluşan hücreler belli bir büyüklüğe ulaştığında tekrar mitoz bölünme geçirebilir. Mitoz bölünme başlamadan önce hücre bölünmeye

Poliplerde histopatolojik tip açısından en büyük hasta grubunu 242 (%67.2) olgu ile tübüler adenom oluştururken, diğer neoplas- tik özellikte olan poliplerin 23 tanesi

Bitki hücresinde hücre duvarı vardır, hayvan hücresinde yoktur.. Hayvan hücresinde sentrozom vardır, bitki hücresinde

Tümör bir cm’den büyük ve sa- yısı beşten fazla ve uzak metastaz yok ise tercih edilen teda- vi cerrahi olarak tümörün çıkarılmasıdır (9).. Uzak metastaz saptanan mide

Bulunduğu yerden ………….numaralı yere doğru yüzen dalgıca etki eden sıvı basıncı artar. Dalgıç, 3 numaralı yerden 4 numaralı yere hareket ederse sıvı

In conclusion, anal incontinence should be considered as an adverse effect of ageing due to sarcopenia in elderly with otherwise normal resting anal sphincter pressure.. It should

NOT: Bir cisme yatay yönde, belli bir açı ile kuvvet uygulandığında, cisim hareket ediyorsa İŞ VARDIR.. DİKKAT: Günlük hayattaki ile Fen

Yapılan histopatolojik incelemede, özofagus tümörlerinin %84,1’i squamöz hücreli karsinom, %15,9’u adenokarsi- nom; mide tümörlerinin %87,9’u adenokarsinom,