Sanayileşme, Çevre ve Halk Sağlığı

10  Download (0)

Full text

(1)

Sanayileşme, Çevre ve Halk

Sağlığı

(2)

Sanayileşme, Çevre ve Halk Sağlığı

• İnsanoğlu on bin yıllık tarihi boyunca giderek hızlanan bir çevresel ve kültürel değişim

göstermiştir.

• Bütün bu değişimler insan türünün dünyada dağılımı, alet yapması, sosyal bağlılık, tarım, kentleşme, denizcilik ve deniz aşma,

(3)

Avcı- Toplayıcı Dönem

• Avcı toplayıcıların başlıca ölüm nedenleri fiziksel örselenme, enfeksiyon ve daha az

(4)

Tarım, yerleşme ve kentler

• Tarım hayvanların evcilleştirilmesini ve yerleşmeyi getirdi.

• Kentleşen toplumlarda süreğen beslenme

hastalıkları ve kalabalık nedenli enfeksiyonlar yayılmaya başladı.

(5)

Ticaret, Fetih ve Mikropların

kaynaşması

• Ticaret yolları gelişirken, fethe çıkan ordular ulaşabildikleri yere kadar ulaştılar ve bulaşıcı hastalıklar daha fazla yayıldı.

(6)

Endüstrileşme

• Endüstrileşme yerel çevrenin kimyasallarla kirlenmesini artırdı. Bu nedenle

endüstrileşmenin olduğu yerde yaşayanlar ve çalışanlar çok daha büyük oranda etkilendiler.

(7)

Modern zamanlar: kent tüketiciliği

• II. Dünya savaşından sonra batı ülkelerinin

radikal değişikliği, besin seçimlerini, beslenme alışkanlıklarını, sigara içme, alkol tüketimi ve fiziksel durağanlık, değişik bulaşıcı olmayan süreğen hastalıkların artmasına neden oldu.

(8)

• Günümüzde ise insanoğlunun gezegenimizin taşıma kapasitesini zorlamaya başlaması

önemli bir sorun olarak görülmekte, nüfus patlaması ve ekonomik etkinlik artımının dünyanın biyofiziksel sistemler üzerindeki birleşik etkisi bu sistemlerin kendilerini

yenileme ve onarma kapasitelerini aşmaya başlaması çeşitli sıkıntılar doğurabilmektedir.

(9)

Çevre ve Enerji

Çevre ve enerji ilişkisi ilk insandan günümüze kadar sürekli artan oranda devam eden

(10)

Teknoloji-Çevre

• Teknolojiye bağlı üretim birçok toksik kimyasal yan ürün ve atığın oluşmasına neden olmuştur

ve bunlar dünyanın dirençli ve tehlikeli bileşenleri durumuna gelmiştir.

Figure

Updating...

References

Related subjects :