• Sonuç bulunamadı

Bu yöntemde amaç kaynama noktası yüksek olanı sıvı fazda tutup, kaynama noktası düşük olanı gaz faza dönüştürmektir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bu yöntemde amaç kaynama noktası yüksek olanı sıvı fazda tutup, kaynama noktası düşük olanı gaz faza dönüştürmektir"

Copied!
3
1
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

DAMITMA(DİSTİLASYON)

Damıtma, iki veya daha fazla sıvı bileşenin kaynama noktaları farkından yararlanarak, bir diğer değişle buhar basınçları farklı olan maddelerin birbirinden ayırma yöntemidir. Bu yöntemde amaç kaynama noktası yüksek olanı sıvı fazda tutup, kaynama noktası düşük olanı gaz faza dönüştürmektir.

Damıtmanın temel kurallarında biri ise ayrıştırılacak olan bütün maddelerin uçucu olma özelliğinde olması ve yüksek oranda ayırmaya olanak vermesidir. Yani iki sıvıyı birbirinden ayırdığımızda daha az uçucu olan (kaynama noktası yüksek) maddeden de bir miktar gaz faza geçecektir ama bu oran ihmal edilebilecek kadar düşük olmalıdır. Diğer bir tanımlama ile tüm bileşenlerinin uçucu olmak zorunda olduğu, yüksek oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesidir. İki veya daha fazla bileşenli sıvı karışımlarının ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturulması suretiyle, daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesine denir.

Damıtmanın gerçekleştirilebilmesi için gereken diğer bir temel şart, denge durumuna erişmiş buhar-sıvı sisteminde, buhar fazın sıvı fazdan farklı bileşime sahip olmasıdır. Buhar ve sıvı faz bileşimleri aynı olursa, damıtmada yeterli bir ayırma gerçekleşmez.

Damıtma, özellikle organik bileşiklerin saflaştırılması ve ayrılmasında en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Kaynama noktasında bulunan bir sıvıya daha fazla ısı

verilirse sıvının sıcaklığı artmaz, verilen ısı sıvının buhar haline dönüşmesini sağlar. Sıcaklık, sıvının tamamen buhar halinde uzaklaşmasına kadar sabit kalır. Bu yöntemle buhar basınçları farklı olan sıvılar birbirinden ayrılabilir.

Damıtma, sanayide birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle; gıda, petrol, alkollü içkiler, kimya, eczacılık, parfüm… Vb.

Örnek:

Elimizde kapalı bir kabın içinde, oda sıcaklığında ve normal basınç altında kaynama noktası 70 C olan bir A ve kaynama noktası 100 C olan bir B sıvısı bulunmaktadır. Bu sırada elimizde sıvı A ve B karışımı ve çok az da olsa kabın içinde gaz halde A ve B molekülleri bulunur. Bunun nedeni sıvılar her sıcaklıkta gaz faza geçebilirler ve bir sıvı-buhar dengesi söz konusudur. Bu maddeleri ayrıştırmak için ısıl işlem uygulamaya başlanır. Sıcaklık 70 C ‘ye ulaştığında, A maddesinin tamamı ve bir miktar B maddesi gaz faza geçer. Bu sırada ısıl işlem devam etse bile A maddesinin tamamı buhar faza geçmeden sıcaklık artmaz. Bunun nedeni kaynama devam ederken sıcaklığın sabit kalmasıdır. Gaz ve Sıvıyı birbirinde ayırdığımızda damıtma işlemini yapmış oluruz. Ayrılan gaz 70 C ‘den tekrar oda sıcaklığına

düşürüldüğünde elimizde iki ayrı kapta A ve B sıvıları bulunur.

Çeşitli parametreler göz önüne alınarak damıtma çeşitlerinin sınıflandırılması mümkündür. Çalışma şekline göre sürekli-kesikli; besleme akımına göre ikili sistem-çoklu sistem; alınan ürün akımının sayısına göre tek akım-çok akım; ayırma işleminde ek besleme akımı kullanılıp kullanılmamasına göre azeotropik-ekstraktif-tuz katkılı; kolon içyapısına göre raflı kolon-dolgulu kolon gibi sınıflandırmalar mümkündür. Ayrıca riflaks varlığına göre de sınıflandırma söz konusudur.

(2)

DAMITMA DÜZENEKLERİ:

Etil alkolün damıtılmasında genelikle iki tür düzenek kullanır.

1.BASİT DAMITMA DÜZENEĞİ

2.KISA KOLLU DAMITMA DÜZENEĞİ

(3)

DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ

Damıtma birçok alanda kullanıldığı için sağlık ve çevre açısından, kullanıldığı her alanda ilgili makamlar tarafından bazı kurallar getirilmiştir. Bu kurallar alkollü içkiler bakımından 21.10.1995 tarihinde çıkan 22440 sayılı Resmi Gazete’de “Distile Alkollü İçkiler Tebliği” adı altında yayınlanmıştır. Bu tebliğ distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. Bu özellikler ve tanımlar tebliğde kesin maddeler ve ek maddelerle belirlenmiştir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Faz diyagramlarında 1 atm den bir çizgi çekildiğinde ve bu çizginin katı – sıvı sınırını kestiği noktadan X eksenine bir izdüşüm indirildiğinde bu nokta donma

(Eğitim sürecinde değerler eğitiminin gerekliliği, Değer eğitiminin kazandırılmasında okulların öneminin ne olduğu, Kuruluşun ahlaki değer eğitimine yönelik

Araştırmanın bu bölümünde, üniversite öğren­ cilerinin iyilik halinin “Maneviyat” ve “Serbest Zaman” boyutları (1) cinsiyet (2) karşı cinsten arkadaşının

Kavram testinin bütününe yönelik bir değerlendirme yapıldığında öğrencilerde buharlaşma, buharlaşma hızı, kaynama olayı, kaynama noktası, kaynama noktası

Bu etki ile maksimum karıştırıcı devrinde, düşük ısı akısında maksimum ısı transferi katsayısı elde edilmiş, ısı akısının artmasıyla ısı transfer

2 ısıtma devresi için karışım vanası kontrollü değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında dış hava kompanzasyonlu işletme için. Çok kazanlı sistem için (4

Koku : Bilgi bulunmamaktadır. Parlama Noktası : Uygulaması yoktur. Buhar yoğunluğu : Bilgi bulunmamaktadır. Buhar basıncı : Bilgi bulunmamaktadır. Kaynama Noktası :

Chen’in denkleminde akışlı kaynama ısı transferi katsayısı (h tp ), konvektif kaynama (h cb ) ve çekirdekli kaynamanın (h nb ) bileşimi olarak.. Sıkıştırma faktörü (S) ve

kategorisinde 1.soru için 1numaralı kod “Güneş olduğu için buharlaşma olur”, 2.soru için 2 numaralı kod “Buharlaşma her sıcaklıkta olur.” a uygun cevaplar vererek parça

III. İki kolda da sıvı seviyeleri alçalır. Açık hava basıncının P 0 olduğu bir ortamda şekildeki kaba bir miktar sıvı dökülüyor.. K seviyesine kadar sıvı dolu

Literatürde Phemister metodu ile, kansellöz ve kortikokansellöz greft tatbiki ile tedavi edilmiş psödoartroz vak'alarında :başarı oranı. % 89 olarak 'kaydedilmiş,

Bir sıvının kaynama noktası, ayrıca o sıvının buhar basıncının büyüklüğü ile orantılıdır Buhar basıncı büyük olan sıvılar daha düşük büyüklüğü ile orantılıdır?.

Deneyin amacı, deney kabının alt kısmındaki kaynama işlemi sonucu oluşan buharın, kabın üst kısmındaki su soğutmalı yoğuşturucunun yüzeyinde film

 Alıkonma zamanlarının kalitatif analiz için kullanılması, standart maddelerin alıkonma zamanlarının maddelerin alıkonma zamanları ile karşılaştırılması şeklinde

İç mekan fotoğrafları Westside İstanbul örnek dairelerden

Kaynama noktası farkı ile ayırma (Ayrımsal damıtma ile ayırma): İki ya da daha fazla sıvı birbirinin içinde çözünüyorsa ve kaynama noktaları farklı ise

Onlar hareket, özgürlük ve yaklaşıyorum, ortaya çıkışı, sıvı moleküllerin dilatasyon ve kinetik enerji potansiyel enerji dönüşümü, su köpürme gibi kaynar

Kavram testinin bütününe yönelik bir değerlendirme yapıldığında öğrencilerde buharlaşma, buharlaşma hızı, kaynama olayı, kaynama noktası, kaynama noktası

Çok Kolay Alevlenir (F+): Çok düşük parlama noktası (0°C'den düşük) ve düşük kaynama noktasına (35°C'den düşük) sahip sıvı haldeki madde ve ürünler ile oda

A) Metaller B) Ametaller C) Soy gazlar D) Yarı metaller 11.  Isı ve elektriği iyi iletmezler.  Tel ve levha hâline gelmezler.  Oda sıcaklığında farklı hâllerde

Owing to the Internet and improvements in social media tools, the companies could also announce their CSR projects to the society through Public Relations (PR) and then this socially

European Student Network concluded a survey to visualize the experiences of studying abroad for exchange students in Europe (Krzaklewska and Krupnik, 2006). According to

ÇalıĢmamızda, Ġ/R grubunda, histopatolojik olarak hem femoral arter endoteli hem de iskelet kası dokusu kesitlerinde HIF-1α immünoreaktivitesinin kontrol grubuna göre