• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik 5 ile Çarpma İşlemi Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik 5 ile Çarpma İşlemi Etkinlik-1 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. . . . w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. 2.SINIF MATEMATİK 5 İLE ÇARPMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. http://www.leventyagmuroglu.com/. . Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. . . . . . . 2.SINIF MATEMATİK 5 İLE ÇARPMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-1. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşağıdaki kutularda verilen çarpma işlemlerini yapınız.. www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım ve okunuşlarını örnekteki gibi yazalım.. www.leventyagmuroglu.com

AĢağıda verilen çarpma iĢlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATĠK 2 ĠLE

AĢağıda verilen çarpma iĢlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATĠK 3 ĠLE

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATİK 4 İLE

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. 2.SINIF MATEMATİK ÇARPANLARIN

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. 2.SINIF MATEMATİK ÇARPANLARIN

Aşağıdaki işlemleri örnekteki gibi önce çarpma sonra da toplama şeklinde yazınız... www.leventyagmuroglu.com