Val till internationella uppdrag - Interreg Nord och Kolarctic CBC programme

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-12-10 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-807 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Val till internationella uppdrag - Interreg Nord och Kolarctic CBC programme

Dnr 3494-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att förrätta val i enlighet med förteckningen nedan.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare i styrkommittén respek- tive övervakningskommittéerna för EU-programmet Interreg Nord 2014- 2020 samt Kolarctic CBC 2014-2020 programme.

Ärendet

Följande ledamöter och ersättare föreslås för respektive uppdrag:

Styrkommittén för Interreg Nord 2014-2020 Tidsperiod 2020-01-01 – 2021-12-31

 Ordinarie: Nils-Olov Lindfors (C)

 Ersättare: Glenn Berggård (V)

Övervakningskommittén för Interreg Nord 2014-2020 Tidsperiod 2020-01-01 – 2025-06-30

 Ordinarie: Tomas Vedestig (SJVP)

 Ersättare: Anita Gustavsson (S)

Övervakningskommittén för Kolarctic CBC 2014-2020 Programme:

Tidsperiod 2020-01-01 – 2024-12-31

 Ordinarie: Nils-Olov Lindfors (C)

 Ersättare: Glenn Berggård (V) Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :