• Sonuç bulunamadı

ARASINDAKİ POTANSİYEL ENERJİ VE KUVVET 5. HAFTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ARASINDAKİ POTANSİYEL ENERJİ VE KUVVET 5. HAFTA"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

5. HAFTA

BÖLÜM 2 : TERS-KARE KUVVET KANUNU

NOKTASAL BİR KÜTLE İLE KÜRESEL İNCE KABUK ARASINDAKİ POTANSİYEL ENERJİ VE KUVVET

(2)

TERS-KARE KUVVET KANUNU

• Hareketsiz duran iki noktasal parçacık arasında, elektrostatik ve kütlesel çekim kuvvetleri, C bir sabit olmak üzere aşağıdaki şekilde verilir.

𝐹 = 𝐶 𝑟2

• Bu tür kuvvetlere, kuvvet uzaklığın karesi ile orantılı olduğu için

(3)

TERS-KARE KUVVET KANUNU

• Kuvvet noktasal parçacıkları birleştiren doğru boyunca yöneldiğinden tanıma merkezcil kelimesi eklenmiştir. Parçacıklardan birincisi koordinat sisteminin başlangıcında, diğeri de bundan 𝑟 kadar uzakta ise; ikinci parçacığa etki eden kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki şekilde olur.

(4)

TERS-KARE KUVVET KANUNU

• 𝐶 = −𝐺𝑀1𝑀2 ise kütlesel çekim kuvveti, 𝐶 = 𝑞1𝑞2 olursa elektrostatik kuvvet olur.

(5)

TERS-KARE KUVVET KANUNU

• Ters-kare kuvvet kanununu, potansiyel enerjinin ters-birinci derece kanunu olarak da tanımlanabilir.

(6)
(7)

TERS-KARE KUVVET KANUNU

(8)

NOKTASAL BİR KÜTLE İLE KÜRESEL İNCE KABUK

ARASINDAKİ POTANSİYEL ENERJİ VE KUVVET

• Ters-kare kuvvet kanunu’nun önemli bir uygulaması küresel bir kabuğun içine ve dışına konulan 𝑀𝑘 deneme kütlesi ile küresel kabuk arasındaki çekim kuvvetinin bulunmasıdır.

𝑈𝑘𝑎𝑏𝑢𝑘 = − 𝐺𝑀1𝑀𝑘

𝑟 𝑟 > 𝑅

𝑈𝑘𝑎𝑏𝑢𝑘 = − 𝐺𝑀1𝑀𝑘

(9)

NOKTASAL BİR KÜTLE İLE KÜRESEL İNCE KABUK

ARASINDAKİ POTANSİYEL ENERJİ VE KUVVET

𝐹 = − 𝜕𝑈

𝜕𝑟 = ቐ−

𝐺𝑀1𝑀𝑘

𝑟 , 𝑟 > 𝑅

0, 𝑟 < 𝑅

(10)

NOKTASAL BİR KÜTLE İLE DOLU BİR KÜRE

ARASINDAKİ POTANSİYEL ENERJİ VE KUVVET

(11)

NOKTASAL BİR KÜTLE İLE DOLU BİR KÜRE

ARASINDAKİ POTANSİYEL ENERJİ VE KUVVET

(12)

KAYNAKLAR

Referanslar

Benzer Belgeler

• Isıl işlemin ikinci aşaması yaşlandırma veya çökelme ısıl işlemi olarak isimlendirilir ve aşırı doymuş katı çözelti halindeki alaşımın Şekil. 11.21’de α + β

Bir nötron yıldızını bir arada tutan kuvvet çekim kuvvetidir, bu çekim yıldızı öyle sıkışık yapar ki, nötron yıldızının yoğunluğu bu nükleer maddeninkinden bile

The above table shows that concerning education qualification viz., Awareness of Web-based application, Elderly people, focus on the usage of purpose,

• Daha sonra bu kalibrasyon tablosu bilinmeyen bir nötron spektrumunda, nötron enerjisini ve nötron sayılarının belirlenmesi için kullanılır. BSS (Bonner küreli

Bu difüzyon olayına göre, nötron yoğunluğu yüksek olan bölgelerden nötron yoğunluğu düşük olan bölgelere doğru nötronların yayılma (difüz etme) eğilimleri

Çok sayıda elektrik yük içeren sistemlerde, elektrik alanın tanımından yola çıkarak bir yük dağılımının ürettiği alan kuvvetini hesaplamak için, bu yük

Böylece meydana gelen olayın “görünür” parlaklığı azaldıktan sonra da gözlemler devam edebilmiş. AT2018cow’un görece “çıplak” olmasının da

• Kuvvet çekici