• Sonuç bulunamadı

DNS Sunucu. BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DNS Sunucu. BLP208 - Sunucu İşletim Sistemi 1"

Copied!
36
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

DNS Sunucu

(2)

İçerik

DNS Nedir

DNS Çalışma Mekanizması

DNS Sunucu Kurulumu ve Yapılandırması

(3)

DNS (Domain Name System - Alan Adı Sistemi)

(4)

DNS'e Neden İhtiyaç Duyuldu?

Bilgisayarlara ve diğer cihazlara, birbirleriyle haberleşebilmeleri için bir IP adresi atanır.

(Örn: 185.199.111.153)

İnsanlar, IP adreslerini hatırlayamadıklarından ve IP adreslerinin değişebilme ihtimalinden dolayı kelimeleri kullanmayı tercih etmiştir.

(Örn: omu.edu.tr)

(5)

DNS'in Yapısı

DNS sistemi, alan adı sunucuları ve istemcilerden oluşur.

Sunucular alan adına karşılık gelen IP bilgilerini saklarken, istemciler ise bu sorguları yapan taraftır.

(6)

Bir DNS istemcisi, bir bilgisayarın alan adına karşılık gelen IP adresini bulmak istediği zaman, DNS sunucusuna başvurur.

DNS sunucusu da eğer kendi veritabanında öyle bir alan adı varsa, bu alan adına karşılık gelen IP adresini istemciye gönderir.

DNS veritabanına kayıtların elle, tek tek girilmesi gerekir.

(7)

Alan adları dağıtık biçimde ve bir hiyerarşi içerisinde yönetilir.

Alan adları ilk önce ülkelere göre ayrılır. Örneğin Türkiye(tr), Almanya(de) gibi kısaltılır. Tek istisnası Amerika'dır.

Alan adları ülkelere göre ayrıldıktan sonra com edu gov gibi daha alt bölümlere ayrılır.

Bunlar hiyerarşinin en tepesindeki üst-düzey alanlardır.

Popüler alan adları ve kullanım amaçları:

.com: Ticari kuruluşları gösterir.

.edu: Eğitim kurumlarını gösterir.

.org: Ticari olmayan, hükümete de bağlı bulunmayan kurumları gösterir.

(8)
(9)

DNS Sorgusu Örneği

DNS sorgusunun nasıl çalıştığını anlamak için basir bir örnek kullanalım.

Tarayıcıya www.omu.edu.tr yazdık ve enter'a bastık diyelim.

Sırasıyla şunlar olmaktadır:

(10)

DNS Sorgusu

Web tarayıcısı adres satırına isim girdiğinizi anlar ve IP’sini bulmak için yerel çözümleyiciye istekte bulunur.

Çözümleyici önbelleği (cache) kontrol eder, eğer daha önceden bu isim için IP eşleştirilmesi yapılmışsa onu kullanır ve web tarayıcısına IP’i verir.

(11)

DNS Sorgusu

Çözümleyici özyineli olarak bu sorguyu oluşturur ve bilgisayarda tanımlanan, internet üzerindeki bir DNS sunucusuna veya yerel ağdaki bir DNS sunucusuna sorguyu gönderir.

Diyelim ki DNS sunucusu olarak 8.8.8.8’i kullanıyoruz.

"8.8.8.8" www.omu.edu.tr için tekrarlı sorgular üretir ve kök isim sunucusuna bu sorguları gönderir. (Tabi ki onun da önbelleğinde ip adresi yoksa)

Kök isim sunucusu ismi çözmez. O sadece “.tr” domain’leriyle ilgilenen DNS sunucunun isminin IP’sini verir.

(12)

"8.8.8.8" yeni sorguyu üretir ve ".tr" domainlerinden sorumlu DNS sunucusuna sorguyu gönderir.

.tr ile ilgilenen sunucu edu.tr'nin IP’sini döner.

"8.8.8.8", .edu.tr ile ilgilenen sunucuya "www.omu.edu.tr" için sorgu gönderir.

"edu.tr" ile ilgilenen sunucu "omu.edu.tr" nin IP adresini döner.

8.8.8.8, omu.edu.tr ile ilgilenen sunucuya www.omu.edu.tr için sorgu gönderir.

Nihayet www.omu.edu.tr'nin IP adresi bulunur ve 8.8.8.8 DNS sunucusu istemcimize yani bize yanıt döner.

Yerel çözümleyicimiz bu IP bilgisini ön belleğine bir süreliğine kaydeder. Tekrar www.omu.edu.tr için DNS isteğinde bulunduğumuzda 8.8.8.8'e sormak yerine ön bellekten okuma yapılır.

Artık web isteğini bu IP'e yapabiliriz.

(13)

Başka bir örnek

(14)
(15)

Peki Sonra Ne Olur?

(16)
(17)

DNS Sunucu Türleri

Kök sunucular (Root Servers)

Üst seviye alan adları sunucusu (Top Level Domain (TLD) nameserver) Yetkili alan adı sunucusu

DNS yineleyicisi (DNS Recursor)

(18)

Yetkili alan adı sunucusu (Authoritative DNS)

Yetkili bir DNS hizmeti, geliştiricilerin herkese açık DNS adlarını yönetmek için kullandıkları bir güncelleme mekanizması sağlar.

Kendisine yapılan DNS sorgularını yanıtlar ve bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için alan adlarını IP adreslerine çevirir.

(19)

Yetkili alan adı sunucusu (Authoritative DNS), bir alan adı üzerinde son yetkiye sahiptir ve özyinelemeli DNS sunucularına IP adresi bilgileriyle yanıt sağlamaktan sorumludur.

(20)

DNS Yineleyicisi (DNS Recursor)

İstemciler genellikle doğrudan yetkili DNS sunucularına sorgu yapmaz. Bunun yerine, genellikle çözümleyici(resolver) olarak bilinen başka bir DNS hizmeti türüne başka bir isimle özyinelemeli (recursive) bir DNS sunucusuna bağlanırlar.

(21)

Özyinelemeli bir DNS sunucusu, sizin sorduğunuz herhangi bir DNS kaydına sahip olmasa da, sizin adınıza DNS bilgilerini alabilen bir aracı görevi görür.

(22)

Özyinelemeli bir DNS sunucusuna yapılan bir istek yakın zamanda tekrar yapıldıysa, DNS sunucu bu isteği önbelleğine kaydettiği verilere bakarak yanıtlar. Eğer veri

önbelleğinde yoksa, sorgunun yanıtını bulmak için sorguyu bir veya daha fazla yetkili DNS sunucusuna iletir.

(23)
(24)

DNS Kayıt Türleri

NS Kaydı: Alan adından sorumlu yetkili alan adı sunucusunun ismi.

A Kaydı: Bir bilgisayar adını ve ona karşılık gelen IPv4 adresini tutan kayıtlar.

AAAA Kaydı: Bir bilgisayar adını ve ona karşılık gelen IPv6 adresini tutan kayıtlar.

CNAME Kaydı: Takma ad. Mevcut bir A kaydına takma ad oluşturmak için kullanılır.

MX Kaydı: E-postanın nereye gönderileceğini tanımlamak için kullanılır.

TXT Kaydı: Genellikle sahiplik doğrulama işlemlerinde kullanılan kayıt türüdür.

(25)
(26)

BIND

Ubuntu ve diğer pek çok dağıtımın depolarında mevcut olan DNS sunucu yazılımıdır.

Kurulum

sudo apt install bind9

(27)

Yapılandırma

Sunucuyu 3 farklı türde yapılandırabiliriz:

Önbellek (cache) sunucu

Birincil Yetkili Sunucu (master authoritative server) İkincil Yetkili Sunucu (secondary authoritative server)

(28)

Yapılandırma Dosyaları

bind yazılımının yapılandırma dosyaları /etc/bind dizini altında bulunmaktadır.

/etc/bind/named.conf.options : global DNS ayarları

/etc/bind/named.conf.local : alan ayarları (zone)

(29)

Önbellek Sunucusu Olarak Yapılandırma

/etc/bind/named.conf.options dosyasında forwarders bölümü yorum satırı

olmaktan çıkarılıp internet servis sağlayıcınız tarafından verilen DNS sunucu adresleri buraya girilir:

forwarders { 1.2.3.4;

5.6.7.8;

};

Servisi yeniden başlat:

sudo systemctl restart bind9.service

(30)

Birincil Sunucu Olarak Yapılandırma

Yeni bir DNS alanını (DNS Zone) bind'a eklemek için /etc/bind/named.conf.local

dosyasına aşağıdaki gibi ekleme yapılır:

zone "example.com" { type master;

file "/etc/bind/db.example.com";

};

example.com için gerekli DNS kayıtlarının /etc/bind/db.example.com dosyasında tutulacağını belirtmiş olduk. Bu dosya için şablon olarak /etc/bind/db.local

dosyasını kullanabiliriz.

(31)

example.com alan dosyasını düzenleme

# şablonu kopyala

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.example.com

# dosyayı düzenle

sudo nano /etc/bind/db.example.com

(32)

;

; BIND data file for example.com

;

$TTL 604800

@ IN SOA example.com. root.example.com. ( 2 ; Serial

604800 ; Refresh 86400 ; Retry 2419200 ; Expire

604800 ) ; Negative Cache TTL

@ IN NS ns.example.com.

@ IN A 192.168.1.10

@ IN AAAA ::1

ns IN A 192.168.1.10

(33)

Seri numarası birincil ve ikincil sunucuların senkronize olabilmeleri ve yapılan değişikliklerin aktif olabilmesi için kullanılan sayıdır. Genellikle YILAYGUNSAYI

formatı kullanılır. Örneğin; 2022051001

Yeni bir kayıt ekledikten ve seri numarası güncellendikten sonra servisin yeniden başlatılması gereklidir.

sudo systemctl restart bind9.service

(34)

Yeni bir alan adı satın aldınız diyelim, DNS sunucu kurmanız

gerekli mi?

(35)

Alan adı satan firmalar genellikle DNS hizmeti de sağlamakta. Daha önce belirttiğimiz DNS kayıt türleri, alan adı satan firmaların yönetim panellerinden kolaylıkla

girilebilmekte.

Bunun yanı sıra Cloudflare, ClouDNS gibi firmalar da DNS yönetimi imkanı sağlayabilmektedir.

(36)

Kaynaklar

https://tr.wikipedia.org/wiki/DNS

https://linux-yonetimi.veriteknik.net.tr/internet-servisleri/bir-sayfanin-internetteki- serueveni

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayrıca, takvimi listede olan kişiler ile paylaşabilme, ortak bir havuz ile adres defterini, dokümanları ve takvim özelliğini paylaşabilme, pop hesap toplama

Sık arama yapanlar, düşük internet bağlantısı sahipleri ve sistemlerinde düşük bellek olanlar için bu özelliği etkisizleştirmek

• Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulur.. • Örneğin bir işyerindeki, okuldaki hatta

Yönetici olarak başka bir kullanıcının parolasını değiştirmek için sudo passwd kullanıcı_adı komutu çalıştırılır.. BLP208 - Sunucu İşletim

DHCP Request mesajını alana sunucu artık istemci için gerekli kayıtları gerçekleştirip ona gerekli olan IP, ağ geçidi, ağ maskesi, DNS adreslerini yollayacaktır... DHCP

Genel yapı çoğunlukla şöyledir; Sunucu donanımı üzerinde sunucu işletim sistemi çalışır ( örnek: Microsoft Windows Server 2003 veya 2008, Linux Suse veya türevleri.)

Two-year average values showed that while different row spacing practice had significant ef- fects on green and dry herbage yield, crude protein ratio and yield, which

These are (1) development of pseudo r ′ wave in V1 during tachycardia in patients without r ′ wave in V1 in sinus rhythm (pseudo r ′ wave in V1); (2) development of pseudo s wave

2 adet fiziki sunucu üzerinden (sanallaştırma teknolojisi kullanarak) WEB sunucu, DNS sunucu, LDAP sunucu, DHCP sunucu, WiFi sunucu, RADIUS sunucu, LOG sunucu,

Sunucu bilgisayar sunduğu servise göre de web sitesi yayınlıyorsa Web Sunucusu, Eğer posta servislerini yayınlıyorsa E-Posta Sunucusu veya Veritabanı sunucusu

[r]

Obtain DNS server address automatically(DNS sunucu adresini otomatik alma): DNS sunucu adresini otomatik olarak almak için bu alanı seçiniz.... Use the following DNS server

Obtain DNS server address automatically(DNS sunucu adresini otomatik alma): DNS sunucu adresini otomatik olarak almak için bu alanı seçiniz.. Use the following DNS server

Eğer "org" domainini tutan DNS sunucuya erişebilirsek (IP adresini öğrenirsek), ona "turkcenet" domainini üzerinde tutan DNS sunucunun IP

Birincil DNS sunucu yetkili olduğu bölge ile ilgili bilgileri kendi üzerinde bulunan bölge dosyasından (zone file) alır demiştik.. O bölgede bulunan bilgisayarlara da DNS sunucu

Fiziksel bir makine gibi, bir sanal makinenin de kendi işletim sistemi (Windows, Linux, vb.), depolama alanı, ağ bağlantısı, yapılandırma ayarları ve yazılımı vardır ve bu

TÜRK TELEKOM İŞLETMECİ’nin bu yöndeki yazılı talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Teminat Tutarının ne olması gerektiğini

Bölüm'de, bilgisayarınızın ağ arayüz kartının (NIC) MAC ve IP adreslerini, belirtilen varsayılan ağ geçidinin IP adresini ve bilgisayar için belirtilen DSN sunucusu IP

SunucuEVİM'den hizmet almadan önce bu sözleşmedeki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve

Varsayılan olarak Active Directory’nin içindeki DNS sunucusu kullanıldığı için, buraya Active Directory IP adresinin girilmesi gerektedir.. (Active Directory’nin authoritive

Örneğin dosya gönderip almak, web sayfalarında sörf yapmak, elektronik posta göndermek, İnternet üzerinde gerçek zamanlı sohbet etmek için kullandığı programların

Her fark yedek aldığımızda Dosya yedekleme için hazır kutucuğunu temizlemeyip alınan son tam yedeğe kadar olan tüm farkları geri aldığı için her günü ayrı ayrı

Result of logistic regression indicated that female caregiv er (OR=0.21), reasons for selecting service such as “nobody at home to take care client during daytime” (OR=8.45), and