Du har inte hört av dig och jag har inte fått information att du har undersökt dig. Därför uppma- nas du nu att lämna prov snarast.

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Datum………..

Hej

Jag har kontaktat dig en gång förut eftersom en person som har en klamydiainfektion har uppgivit att du kan vara smittad.

Du har inte hört av dig och jag har inte fått information att du har undersökt dig. Därför uppma- nas du nu att lämna prov snarast.

Enligt smittskyddslagen är du skyldig att lämna prov.

 Du ska boka tid för att ta prov på en ungdomsmottagning, en hälsocentral eller STI- mottagning. Du behöver inte betala för provet eller eventuell behandling..

 Du bör avhålla dig från all sexuell kontakt tills dess att ditt prov är undersökt och har avslutat eventuell behandling.

 Jag förväntar mig att du hör av dig eller att jag får meddelande att du har lämnat prov, inom en vecka.

 Om du trots den här påminnelsen inte lämnar prov kommer smittskyddsläkare att kon- takta dig.

Klamydia är en bakterie som smittar vid sexuell kontakt i slidan, i ändtarmen, men också vid petting och munsex. Infektionen är ofta symtomfri men kan ge flytningar och sveda. Infektionen kan sprida sig till bitestiklar och äggledare vilket kan leda till sterilitet. Läs mer på

1177.se/klamydia.

Lämna detta brev till personalen när du lämnar prov!

Vänliga hälsningar

………. . ………Telefon………

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Till provtagande enhet Dnr……….

Provtagande enhet ansvarar för undersökning, provtagning samt journalföring. Vid positivt svar; behandling, smittspårning och anmälan enligt enhetens rutiner.

Namn……… Personnummer………..

Provtagningsdatum……….. Mottagning………..

Provtagarens underskrift………

OBS! Återsänd talong till:

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :