Yttrande över stärkt kompetens inom vård och omsorg

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-10-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP516-612677461-67 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Karin Larsson Alia Lundberg

Yttrande över stärkt kompetens inom vård och omsorg

Dnr 2104-2019

Förslag till beslut

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning

Betänkandet föreslår att en skyddad yrkestitel införs för undersköters- kor. Regleringen innebär att endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln undersköterska. Försla- get är att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor från 2025, med övergångsregler och validering av äldre utbildning och andra meriter fram till 2030.

Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till att reglera yrket undersköterska med syfte att stärka kompetens inom vård och omsorg men ser utmaningar med valideringsprocessen. Region Norrbotten anser att en reglering av undersköterskeutbildningarna är avgörande för att kompetensen inom yrkesgruppen ska höjas. Region Norrbotten anser att det är viktigt med en enkel och kompetensbaserad valide- ringsprocess med syfte att snabbt ta tillvara den enorma kompetens som finns bland våra medarbetare. Region Norrbotten föreslår att fem års erfarenhet som undersköterska inom hälso- och sjukvård ska gene- rera en skyddad yrkestitel.

Bilagor:

Yttrande över stärk kompetens inom vård och omsorg – Betänkande av ut- redningen reglering av yrket undersköterska SOU 2019:20

Protokollsutdrag skickas till:

Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård HR-direktör

Utvecklingsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :