Att leva med HIV –utbildningsdag för personal inom vård och omsorg Luleå 12 december

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Att leva med HIV –utbildningsdag för personal inom vård och omsorg Luleå 12 december

Varmt välkomna till en utbildningsdag om hiv! Ämnen under dagen är:

Det aktuella hiv-läget i landet och norrbotten

Diagnostik och behandling av hiv

Hur är det att leva med hiv idag (psykosociala faktorer)

Patientbemötande av personer som lever med hiv

Min berättelse – om att leva med hiv

Föreläsare är: Lars Moberg (läkare), Anders Nystedt (smittskyddsläkare), Lena Nilsson Schönnesson (psykolog, ordförande i riksförbundet Noaks Ark).

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika. Antalet platser är begränsat.

Anmälan

Anmälan via simplesignup senast fredag 30/11 (Obs! Begränsat antal platser) http://simplesignup.se/private_event/141715/dd954e1327

För frågor gällande anmälan eller ytterligare information, kontakta:

Anna-Sol Renberg, projektledare: anna-sol.renberg@noaksark.org, 070-2265163

Preliminärt program

09.00-09.30 Drop-in fika och registrering

09.30-09.45 Introduktion och presentation av föreläsare 09.45-10.15 Hiv-läget i Sverige och Norrbotten

Anders Nystedt, smittskyddsläkare. Smittskydd Norrbotten är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

10.15-11.15 Hiv idag – diagnostik och behandling

Lars Moberg, specialist i infektionsmedicin. Medicinskt ansvarig läkare för Noaks Ark. Lars har suttit i den svenska Aidsdelegationen och ett flertal expertråd, har författat flera broschyrer och en bok om hiv för bland andra Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

11.30–12.00 Hiv och patientbemötande 12.00-12.30 Frågestund

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Att leva med hiv – psykosociala faktorer

Lena Nilsson Schönnesson, docent, leg. psykolog, ordförande Riksförbundet Noaks Ark.

14.30-15.30 Att leva med hiv – en personlig berättelse 15.30-16.00 Utvärdering av dagen och avslutning

Datum och tid: Onsdag den 12 december, 9-16.00

Plats: Sessionssalen, Regionhuset, Robertsviksgatan 7, Luleå

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :