• Sonuç bulunamadı

[Burhan Arpad]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Burhan Arpad]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

L M w u u j r i h y v i j r y u y u

^ B u r h a n A r p a ^ da bir kez daha anmalıyız.

3

^ u F ^ T O n C ^ ^ ırd iğ im iz B u rh a n Arpad, röportaj,

fıkra, tiyatro ve sinema eleştirileri; günlük, gezi ki­

tapları ve anılanyla, edebiyatımızda hak ettiği ye­

ri bulmuştur.

Anlattığını bilen ve etkili bir kalemdi...

Ancak bir yönü de, başta Avusturya edebiyatın­

dan yaptığı çevirileriyle kültürümüze taşıdıklarıdır.

Onun,

Avusturya Edebiyatı Antolojisi,

Günizi

Yayınlarından önümüzde.

Nasıl bir zenginlik içinde!

O edebiyattan

Joseph Roth'tan Eyüb,

Evren­

sel Yayınlar’da çıkmıştı.

Ama Burhan Arpad’ın

Stefan

Z w e ig ’dan yap­

tığı çeviriler büyük bir zenginlik taşıyor:

Yalnız Kâ­

busu, Satranç Hikâyesi, Dünün Dünyası, Frideri-

ke’ye Mektuplar, Merhamet (Kalbin Sabırsızlığı),

Fouch e, Yürek Çöküntüsü, Bir Kadının 24 Saatın-

dan, Amok Koşucusu, Kadın ve Tabiat, Masalım­

sı Bir Gece, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Ayı-

şığı Sokağı, Yakıcı Sır.

Bu sonuncu eser, Burhan Arpad /

Ahmet Ar-

p a d ’ın çevirisi olarak Evrensel Yayınlar’da.

Ama, Burhan Arpad’ın, pek önemli çalışması,

Ste­

fan Zweig, Hayatı ve Eserleri

hangi yayınlarda ve

ne zaman çıkacak?

Hele, büyük yazann evrensel tarihe baktığı -o gü­

zelim-

Yıldızın Parladığı Anlar

\

tekrar ve gecikme­

den okumalıyız.

Stefan Zweig’i ve Burhan Arpad’ı okurlar bütünüy­

le önlerinde bulmalılar...

,

_

,

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Buradaki doktorun kendini var etme çabası, karşısına gelen hastasına yardım etmekten köken almakta, doktorun hastasına karşı olan görevine işaret etmekte ve

Bir editöriyel yazıda GR ve Wiktor stentin plak prolapsusu y aptığı ve akut tıkanmanın çok fazla ol- duğu bildi rilmekte ve AMİ'de kullanılmaması öne- rilmesine

Yıldönümü… Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Türk sanatı Topluluğu tarafından

Semavi Eyice, yıllar sonra 1994'te Tarih Vakfı'nın yayımladığı İstanbul Ansiklopedisi'ne yazdığı Reşat Ekrem Koçu maddesinde, "Burada, bilhassa

Üstad, liseler ve sultanîler için d e : Liselerin ilk açılışı 1867 olduğu­ nu sonra buna “Mektebi sultani« de denildiğini, dört buçuk sahifelik kıymetli

Macar, Eflâk, Boğdan avretleri gibi kuşanmayıp, bellerinde birer kalbur çenberi gibi kaim kuşakları, bu kadınları kanbur gibi fen a gösterir.. Başlarında beyaz

sabakalarda, bugüne kadar oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle; Milas Kaymakamlığı: 13 - Sınav Okulları: 3, Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 7 -