• Sonuç bulunamadı

[E. Mesude Karaosman'ın vefat ilanı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[E. Mesude Karaosman'ın vefat ilanı]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T

I

cc

VEFAT

■'rT'Ti°

Merhum Bahriye Nazırı Kaptan-ı Derya Bozcaadalı Haşan Hüsnü Paşa torunu, merhum Mustafa Süreyya bey ve merRffme Hatice Cenan

Hanımefendi’nin kızlan, merhum Nezih ve Sabih Bozcaadalı’nın kardeşleri, merhume Güzin Bozcaadalı’nın görümcesi, merhum Suat Karaosman’m yengesi, Doğan ve Deniz Karaosman’ın sevgili anneleri,

Mustafa, Hilmi ve Mesude Bozcaadalı ile Canan Aytaman’m halaları, Alev ve Erhan Tezol ile Zeynep ve Şevket Kutay’ın büyükanneleri,

Selen, Turhan ve Defne’nin büyükanneleri, merhum Cevat Karaosman’m sevgili eşi

E. MESUDE KARAOSMAN

7 Aralık 2002 günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi 9 Aralık 2002 Pazartesi günü Karacaahmet Mezarlığı içindeki Şehitler Mescidinde kılınacak öğle namazını müteakiben

defnedilecektir.

AİLESİ

Çiçek yerine TEV’na bağış yapılması rica olunur.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

1849 da AvusturyalIlara karşı isyan etmiş Macarlarla Kuşlara isyan eden Lehis­ tan milliyetçilerinin elbir- liğiyle kurdukları Leh — Macar ordusu tenkil edil-

Çün­ kü Türkçe, fakat pek acemi ve bo­ zuk bir Türkçe ile söylemmiş bir­ çok değersiz lâflarla dolu müntehi- Uat kitapları okudum ki adları be­

Şubat 2018’de bitecek olan 20 aylık görevinde Jüpiter’in çevresinde 37 tur atacak ve gezegen hakkında detaylı veri top- layıp Dünya’ya gönderecek.. Bu sayede Jüpiter

Halbuki çok şirin Rado bunların ikisini de bilmez: «sahib-i adâlet» terkibinin hazan «sahib - adalet» suretinde okunacağını biimiyecek derecede Türkçe

"Çocuklarım ızı yalnız şah sî hazzımız için sevmekle iktifa etmem eli, neslim izin ve m il­ letim izin istikbâli namına tetkik etmeyi de bir vazife bilm

Horner sendromuna yol açan çeşitli sinir paralizileri vagal schwannomlar ile servikal sempatiklerden köken alan schwannomların ayırıcı tanısında yardımcı olabilir, ancak

Dönemin Top- kapı Müzesi Müdürü Tahsin Öz’ün bir önsözü ile başlayan eser, konu ile ilgili olanlar için ciddî bir başvuru kaynağıdır.... Kitapta adı

Derken konuşmaya başlıyor Manço: «İki yıllık aradan sonra geldik.» dİ yor.. Çalışsın, ürünlerini sersin ve