• Sonuç bulunamadı

[Türkiye'de Doğayı Koruma Vakfı tarafından gönderilen Salih Acar resim sergisi açılış kokteyli davetiyesi]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Türkiye'de Doğayı Koruma Vakfı tarafından gönderilen Salih Acar resim sergisi açılış kokteyli davetiyesi]"

Copied!
4
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

(et 4

FOR THE BENEFIT OF

THE WORLD WILDLIFE FUND — TURKEY

TÜRKİYE’DE DOĞAYI KORUMA VAKFI

WE INVITE YOU AN EXHIBITION OF WILDLIFE PAINTINGS BY

S A L İ H A C A R

Cocktails. April 1, 17.00 hrs Duration ¡ April 1 through 15 1970

at Sanayi Odası Resim Galerisi İstiklâl Cad. 286-Galatasaray Otopark at Meşrutiyet Cad.

(3)

TÜRKİYE’DE DOĞAYI KORUMA VAKFI

WORLD WILDLIFE FUND — TURKEY YARARINA DÜZENLENEN

S A L İ H A C A R

RESİM SERGİSİ AÇILIŞ KOKTEYLİNE 1 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00 DE

ONUR VERMENİZİ RİCA EDERİZ.

TÜRKİYE’DE DOĞAYI KORUMA VAKFI

YÖNETİM KURULU

Sergi Süresi. 1-15 Nisan 1976 Sanayi Odası Resim Galerisi İstiklâl Cad. 286 - Galatasaray Otopark : Meşrutiyet Cad. 135,

(4)

TÜRKİYE’DE DOĞAYI KORUMA VAKFI WORLD WILDLIFE FUND — TURKEY

Dünya üzerinde özellikle Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında çok önemli bir konuma sahip olan ülkemizin doğal zenginliklerinin korunması amacıyla 1975 yılı Nisan ayı içinde kurulup çalışmalarımıza başlamış bulu, nuyoruz.

Doğayı koruma çalışmalarımızda Uluslararası bir kuruluş olan World W ildlife Fund yardımcı olmaktadır.

1S76 yılından itibaren World W ildlife Fund ana kuruluşunun yardımları ve kendi olanaklarımız ile, yürütmeyi plânladığımız koruma projelerimizi kısaca şöyle özetliyebiliriz.

1 — Urfa . Birecik ilçemizde nesli tükenme tehlikesi içinde bulunan kelay. nak kuşlarının korunması;

2 — Kayserinin güneyinde, binlerce flamingo, çeşitli su kuşları, milyonlarca ördek ve kaz türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığının korunması; 3 — Dünyada nesilleri hızla azalmakta olan Akdeniz ve Ege sahillerinde

bulunan deniz kaplumbağalarının yaşamlarının incelenerek koruma

tedbirlerinin alınması;

4 — Anadolu’nun bazı bölgelerinde görülen leopar (Anadolu parsı) ve kap. lan gibi ender hayvanların belirli reservier içinde koruma altına alınması;

5 — Ülkemizde türkü ve masallara konu olmuş iken bugün sayıları gittikçe azalan ve ancak M illî Parklar, Avcılık ve Balıkçılık Genel Müdürlüğünün gayretleri ile yokolması önlenmiş olan alageyiklerin yaşatılması. Bunun yanında bütün ülke içinde ilkokul ve köy muhtarlıklarına eğitici broşürler dağıtmak, gezici slide ve film gösterileri ve konferanslar düzenle, mek için çalışmalarımız ilerlemektedir.

DÜNYA YABAN HAYATINI KORUMA VAKFI WWF (WORLD WILDLIFE FUND)

Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı (WWF) nesilleri tükenme teh­

likesi içinde bulunan canlıların ve doğal denge içinde yaban hayatının ko. runması amacıyla kurulmuş uluslararası bir kuruluştur. 1961 yılında çalış, malarına başlayan Vakfın merkezi İsviçre’dedir. Pek çok devlet yöneticisiyle dünya çapında tanınmış bilim ve işadamları bu kuruluşun yönetim kurulunda görev almaktadır.

Vakfın yirmaltı ülkede işbirliği yaptığı ulusal kuruluşlar vardır ( * ) . 1975 yılı Nisan ayında İstanbul’da kurulan «Türkiye'de Doğayı Koruma Vakfı» da bu kuruluşlardan biridir.

Dünya Yaban Hayatını Koruma Vakfı, kuruluşundan buyana Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for Conser. vaton of Nature and Natural Resources — IUCN) ile sıkı bir işbirliği içinde çalışmakta, Birliğin geniş bilimsel ve teknik olanaklarından, önerilerinden yararlanmaktadır. Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 1948 de kurulmuştur uluslararası projelerin uygulanmasında UNESCO ve FAO gibi kuruluşlarla müşterek çalışmalarda bulunmaktadır.

Güzel ülkemizde yaşayan, bu ülkenin suyundan, havasından, toprağın, dan, ürünlerinden, üretim kaynaklarından, canlılarından yararlanan herkesin, bu değerlerin bilinçsizce tüketilip, yokedilmesine seyirci kalacak yerde, bunların korunması, geliştirilmesi için yapılan çalışmalara kendi olanakları

çerçevesinde katılması gereklidir. Bunu kendi yaşamımız geleceğimiz

için, doğanın zenginliklerinden yararlanacak çocuklarımız için, gelecek ku­ şaklar için, yapmak zorundayız.

Bu güzel ülke, bu dünya hepimizin. Elbirliğiyle koruyalım onu.

Vakfımızın çalışmaları ancak sizin katkılarınızla gerçekleşebilir :

(* ) Bu ülkeler Vakıf çalışmalarının başlangıç tarihlerine göre sırasıyla: İngiltere, A. B. D., İsviçre, Hollanda, Federal Almanya, Avusturya, Bel. çika, İtalya, Kanada, Güney Afrika, ispanya, Pakistan, Hindistan, Lüksem. burg, Norveç, İsveç, Japonya, Malezya, Danimarka, Finlandiya, Portekiz, Kenya, Peru, Fransa, Türkiye ve Nijerya’dır.

Referanslar

Benzer Belgeler

 萬芳醫院空中農園的四季禮讚

導尿過程中: (1)可輕壓膀胱處或旋轉導尿管,使尿液完全排空後,再緩慢移 除尿管。

1933 üniversite reformunda doktoran, hattâ üniversite diploman bile olmadığı gerekçesiyle bazı allâmele- rin senin sınava çekilmeni önermeleri, o müşkülpesent

Boğaziçi'nde^ yalnızca Arnavu köy iskelesi Rumeli Hisârı arasında 40 olmayışı yüzünden bir b ir yol edildiler, çünkü vok.olanırı yetinde, belli oran- \ ve

Grote (1990) 120 vakada arka duvar, 170 vakada kemikçik protezlerini kullanıp ortalama 5 yıl takip et- miştir. Kemikçik protezlerinin malleus ile ilişkide olan platform

The development of epilepsy in patients with neonatal seizures are an im- portant risk factor for neuromotor developmental retar- dation. Because this is a single-center

Material and Method: A cross-sectional study was conducted on 48 Syrian refugees and 118 local people diagnosed as acne vulgaris, alopecia areata,

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha