• Sonuç bulunamadı

Test-01 Temel Kavramlar-I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Test-01 Temel Kavramlar-I"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 2 YGS

MATEMATİK TEMEL KAVRAMLAR – I TEST – 01

YGS – 2012 / TEST – 01 6. (x – y) ve (y – x) birer doğal sayı ise,

x y oranı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 7. a, b ∈ N olmak üzere a + b = 17 ise ⋅ a b çarpımı en az kaçtır? A) 16 B) 8 C) 4 E) 1 E) 0 8. a, b ∈ R olmak üzere a + b = 7 ise ⋅ a b en çok kaçtır? A) 98 B) 49 C) 49 2 D) 49 4 E) 49 8 9. x, y, z ∈ N olmak üzere x y 20⋅ = ve y z 30⋅ = eşitlikleri veriliyor.

Buna göre x + y + z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17

10. x, y, z ∈ Z olmak üzere x y 20⋅ = ve

y z 30⋅ = eşitlikleri veriliyor.

Buna göre x + y + z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) –60 B) –51 C) –21 D) 0 E) 15

1. İki rakamın farkı en az kaçtır?

A) – 9 B) – 1 C) 0 D) 1 E) 9

2. I. İki tamsayının toplamı doğal sayıdır. II. İki rasyonel sayının toplamı reel sayıdır. III. İki doğal sayının farkı doğal sayıdır. Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

3. x, y ∈ Z+ olmak üzere (x – 2) ⋅ (5 – y) = 18 ise kaç farklı x değeri vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4. a, b ve c birer tamsayı olmak üzere 2a + 2b = c ise

8a + 8b + 8c

toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 60 B) 66 C) 72 C) 78 E) 84

5. x ve y birer tamsayı iken, x

y ve y

x sayıları birer tamsayı ise,

x y çarpımı aşağıdakilerden hangisi

olabi-lir?

(2)

YGS / MATEMATİK TEMEL KAVRAMLAR – I TEST – 01

3

1.A 2.B 3.A 4.C 5.A 6.B 7.E 8.D 9.D 10.B 11.E 12.A 13.D 14.E 15.C 16.B 17.D 18.B 19.C 20.A

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI

11. I. İki sayının çarpımı tek ise bu sayılarda tektir.

II. İki sayının çarpımı çift ise bu sayılardan en az bir tanesi çifttir.

III. İki sayının toplamı çift ise bu sayılarda çift tir

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III 12. x ∈ Z olmak üzere I. x3+x2+ +x 1 II. x2+x III. 2x IV. 3x+5x V. 3x 4 VI. 2010 x 2011 x 2012 x⋅ + ⋅ + ⋅

Yukarıda verilen öncüllerden kaç tanesi ke-sinlikle çifttir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. a, b ∈ Z olmak üzere a b 9⋅ + sayısı çift ise

aşağıdakilerden hangisi çifttir?

A) 2a B) 3b C) a b

3 ⋅

D) a b+ E) ab

14. 3n + 4 tek sayı ise

aşağıdakilerden hangisi çifttir?

A) n + 2 B) 2n C) 4n + 6

D) 6n + 1 E) 12n + 8

15. Üç basamaklı rakamları aynı en küçük çift tamsayı ile üç basamaklı rakamlarından en fazla iki tanesi aynı olan en büyük tek tam-sayının toplamı kaçtır?

A) 100 B) 107 C) 109

D) 484 E) 1115

16. 10’un katından iki fazla olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

A) 460 B) 468 C) 476

D) 484 E) 492

17. (–20) + (–19) + (–18) + ... + x

toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44

18. 9 ile bölümünden 4 kalanını veren üç basa-maklı tamsayıların toplamı kaçtır?

A) –200 B) –100 C) 0

D) 100 E) 200

19. Ardışık 20 sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) –100 B) –49 C) 0

D) 49 E) 100

20. Ardışık dört tamsayının çarpımı 24 ise, toplamları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Referanslar

Benzer Belgeler

İki sayının çarpımı, bu sayıların EBOB’u ile EKOK’unun çarpımına eşittir. A ve B doğal

z karmaşık sayısının reel kısmı 0 ve sanal (imajiner) kısmı pozitif olduğu için, bu sayı sanal eksenin pozitif tarafı üzerinde bulunur.. Dolayısıyla esas argümenti 90 o

[r]

Üyesi Uğur Yasin ASAL (İstanbul Ticaret Üniversitesi) Dr.. Üyesi Ayşe ATAŞ (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Bir okulda 549 tane erkek,erkeklerden 108 fazla kız öğrenci olduğuna göre okuldaki toplam öğrenci sayısını

Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 4705, çıkan 1289 olduğuna göre fark

Hale, Nuray’a 15 TL verirse ikisinin paraları eşit oluyor.. Nalan ve Burçin’in yaşları

II) İki asal sayının çarpımı tektir. III) İki asal sayının toplamı yine asal sayıdır. IV) İki asal sayının bölümü yine asal sayıdır. V) Ardışık iki tek sayıdan büyüğünden küçüğünü