2.Sınıf Matematik Yer Yön Değiştirme Hareketleri Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com

107  Download (19)

Full text

Aşağıdaki soruları yukarıda verilen şekle göre çözünüz?. 1) Kerem saat yönünde 2 çeyrek dönerse kimi görür? ……………………….…….…….…….………. 2) Kerem saat yönünün tersinde 3 çeyrek dönerse kimi görür? ……..…………….….………….…….. 3) Kerem saat yönünün tersinde 1 çeyrek dönerse kimi görür? ……………………….…………..……. 4) Kerem saat yönünün tersinde 2 çeyrek dönerse kimi görür?........................................................... . 5) Kerem saat yönünde 1 çeyrek dönerse kimi görür? ………………………………….……....……..…. 6) Kerem saat yönünde 3 tam dönüşte kimi görür? ………………………….…….…………………... 7) Kerem saat yönünün tersinde 4 çeyrek dönerse kimi görür?...…………………………………….…. 8) Kerem saat yönünde 5 çeyrek dönerse kimi görür? …………………………………………….…..…. 9) Kerem saat yönünde 2 tam dönerse kimi görür? …………………………………….………….…..…. 10) Kerem saat yönünün tersinde 3 tam dönerse kimi görür? …………………………………………….. 11) Kerem saat yönünde 3 çeyrek dönerse kimi görür?.......................................................................... 2.SINIF MATEMATĠK. YER YÖN DEĞĠġTĠRME HAREKETLERĠ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKĠNLĠK-2. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. Elif. . . Duru. Çağhan. Kerem. Doğukan. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen şekle göre çözünüz?. 1) Pinokyo saat yönünde 3 çeyrek dönerse kimi görür? ……………………….….…….…….………. 2) Pinokyo saat yönünün tersinde 3 çeyrek dönerse kimi görür? ……..……………..………….…….. 3) Pinokyo saat yönünde 4 çeyrek dönerse kimi görür? …………………………..……….……….….. 4) Pinokyo saat yönünde 2 yarım, saat yönünün tersinde 2 çeyrek dönerse kimi görür?. ............................................................. . 5) Pinokyo saat yönünde 1 çeyrek dönerse kimi görür? ……………………………………....……..…. 6) Pinokyo saat yönünde 3 tam dönüşte kimi görür? ………………………….……………………... 7) Pinokyo saat yönünde 3 çeyrek, daha sonra saat yönünün tersinde 4 çeyrek dönerse kimi görür?. ……………………………………………. 8) Pinokyo saat yönünün tersinde 2 çeyrek, daha sonra saat yönünde 4 çeyrek dönerse kimi görür?. …………………………………….…..…. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATĠK. YER YÖN DEĞĠġTĠRME HAREKETLERĠ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKĠNLĠK-2. Keloğlan. Pamuk Prenses. . . Kül Kedisi. Kırmızı BaĢlıklı Kız. Pinokyo. http://www.leventyagmuroglu.com/

Figure

Updating...

References

Related subjects :