• Sonuç bulunamadı

BRANŞ SORU NO A KİTAPÇIĞI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BRANŞ SORU NO A KİTAPÇIĞI"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BRANŞ SORU NO A KİTAPÇIĞI

DİL VE ANLATIM 1 Fiillerde Çatı DİL VE ANLATIM 2 Ek Fiil

DİL VE ANLATIM 3 Hikâye

DİL VE ANLATIM 4 Destan

DİL VE ANLATIM 5 Fiil DİL VE ANLATIM 6 Fiil

DİL VE ANLATIM 7 Halk Şiiri Nazım Biçimleri DİL VE ANLATIM 8 Geçiş Dönemi Eserleri DİL VE ANLATIM 9 Cümlenin Ögeleri DİL VE ANLATIM 10 Halk Şiiri Nazım Biçimleri DİL VE ANLATIM 11 Fiillerde Yapı

DİL VE ANLATIM 12 Destan DİL VE ANLATIM 13 Şiir Dönemleri DİL VE ANLATIM 14 Zarf ve Zarf-fiil DİL VE ANLATIM 15 Destan TÜRK EDEBİYATI 16 Şiir Dönemleri TÜRK EDEBİYATI 17 Zarf ve Zarf-fiil TÜRK EDEBİYATI 18 Şiir Dönemleri

TÜRK EDEBİYATI 19 Divan Şiiri Nazım Biçimleri TÜRK EDEBİYATI 20 Cümlenin Ögeleri

TÜRK EDEBİYATI 21 Roman

TÜRK EDEBİYATI 22 Dilekçe - Tutanak TÜRK EDEBİYATI 23 Dilekçe - Tutanak

TÜRK EDEBİYATI 24 Divan Şiirinin Mazmunları ve Söz Sanatları

TÜRK EDEBİYATI 25 Roman

TÜRK EDEBİYATI 26 Şiir Dönemleri TÜRK EDEBİYATI 27 Hikâye

TÜRK EDEBİYATI 28 Divan Şiiri Nazım Biçimleri TÜRK EDEBİYATI 29 Dilekçe - Tutanak TÜRK EDEBİYATI 30 Hikâye

TARİH 1 Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl) TARİH 2 Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

TARİH 3 IV. Mehmet Dönemi

TARİH 4 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa

TARİH 5 Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600) TARİH 6 XVII. Yüzyıl Islahatları

TARİH 7 Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl) TARİH 8 XVII. Yüzyıl Islahatları

TARİH 9 Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TARİH 10 XVII. Yüzyıl Islahatları

TARİH 11 XVII. Yüzyıl Islahatları TARİH 12 Avrupa’daki Gelişmeler

TARİH 13 Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) COĞRAFYA 14 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa

COĞRAFYA 15 Nüfus Özellikleri ve Önemi COĞRAFYA 16 Türkiye’nin Yerşekilleri

COĞRAFYA 17 Göçün Nedenleri

COĞRAFYA 18 Türkiye’nin Yerşekilleri

(2)

COĞRAFYA 19 Göçler

COĞRAFYA 20 Ekonomik Faaliyetler COĞRAFYA 21 Türkiye’nin Yerşekilleri

COĞRAFYA 22 Bitki Örtüsü

COĞRAFYA 23 Türkiye’nin Yerşekilleri

COĞRAFYA 24 Su Kaynakları

COĞRAFYA 25 Toprak Oluşumu ve Toprak Tipleri

DİN 31 İnanç

DİN 32 İnanç

DİN 33 İbadet

DİN 34 İbadet

DİN 35 Hz. Muhammed (S.a.v)

MATEMATİK 1 Permutasyon

MATEMATİK 2 Kombinasyon

MATEMATİK 3 Olasılık

MATEMATİK 4 Olasılık

MATEMATİK 5 Binom Açılımı

MATEMATİK 6 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri MATEMATİK 7 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri MATEMATİK 8 Ortalama Değişim Hızı

MATEMATİK 9 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri MATEMATİK 10 Ortalama Değişim Hızı

MATEMATİK 11 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri

MATEMATİK 12 Fonksiyonlar

MATEMATİK 13 Fonksiyonlar

MATEMATİK 14 Fonksiyonlar

MATEMATİK 15 Fonksiyonlar

MATEMATİK 16 Fonksiyonlar

MATEMATİK 17 Fonksiyonlar

MATEMATİK 18 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri MATEMATİK 19 Noktanın Analitik İncelenmesi

MATEMATİK 20 Noktanın Analitik İncelenmesi MATEMATİK 21 Doğrunun Analitik İncelenmesi MATEMATİK 22 Noktanın Analitik İncelenmesi MATEMATİK 23 Doğrunun Analitik İncelenmesi MATEMATİK 24 Doğrunun Analitik İncelenmesi MATEMATİK 25 Doğrunun Analitik İncelenmesi

MATEMATİK 26 Dörtgenler

MATEMATİK 27 Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen MATEMATİK 28 Paralelkenar

MATEMATİK 29 Yamuk

MATEMATİK 30 Yamuk

FİZİK 1 Elektrik Devreleri

FİZİK 2 Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri FİZİK 3 Elektrik Devreleri

FİZİK 4 Elektrik Devreleri

FİZİK 5 Basınç

FİZİK 6 Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Etkisi FİZİK 7 Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Etkisi

FİZİK 8 Su Dalgaları

(3)

FİZİK 9 Elektrik Yükleri

FİZİK 10 Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri

KİMYA 11 Homojen Karışımlar

KİMYA 12 Homojen Karışımlar

KİMYA 13 Karışımların Sınıflandırılması

KİMYA 14 Fosil Yakıtlar

KİMYA 15 Asitler ve Bazlar KİMYA 16 Karışımların Ayrılması

KİMYA 17 Homojen Karışımlar

KİMYA 18 Fosil Yakıtlar

KİMYA 19 Fosil Yakıtlar (Hidrokarbonlar)

KİMYA 20 Fosil Yakıtlar

BİYOLOJİ 21 Hücre Bölünmeleri BİYOLOJİ 22 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 23 Hücre Bölünmeleri BİYOLOJİ 24 Hücre Bölünmeleri BİYOLOJİ 25 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 26 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 27 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 28 Hücre Bölünmeleri BİYOLOJİ 29 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 30 Hücre Bölünmeleri

(4)

BRANŞ SORU NO B KİTAPÇIĞI

DİL VE ANLATIM 1 Hikâye

DİL VE ANLATIM 2 Destan

DİL VE ANLATIM 3 Fiillerde Çatı DİL VE ANLATIM 4 Ek Fiil

DİL VE ANLATIM 5 Halk Şiiri Nazım Biçimleri DİL VE ANLATIM 6 Geçiş Dönemi Eserleri DİL VE ANLATIM 7 Fiil

DİL VE ANLATIM 8 Fiil

DİL VE ANLATIM 9 Destan

DİL VE ANLATIM 10 Şiir Dönemleri DİL VE ANLATIM 11 Cümlenin Ögeleri DİL VE ANLATIM 12 Halk Şiiri Nazım Biçimleri DİL VE ANLATIM 13 Fiillerde Yapı

DİL VE ANLATIM 14 Şiir Dönemleri DİL VE ANLATIM 15 Zarf ve Zarf-fiil TÜRK EDEBİYATI 16 Şiir Dönemleri TÜRK EDEBİYATI 17 Zarf ve Zarf-fiil TÜRK EDEBİYATI 18 Destan

TÜRK EDEBİYATI 19 Roman

TÜRK EDEBİYATI 20 Dilekçe - Tutanak TÜRK EDEBİYATI 21 Divan Şiiri Nazım Biçimleri TÜRK EDEBİYATI 22 Cümlenin Ögeleri

TÜRK EDEBİYATI 23 Roman

TÜRK EDEBİYATI 24 Şiir Dönemleri TÜRK EDEBİYATI 25 Dilekçe - Tutanak

TÜRK EDEBİYATI 26 Divan Şiirinin Mazmunları ve Söz Sanatları TÜRK EDEBİYATI 27 Dilekçe - Tutanak

TÜRK EDEBİYATI 28 Hikâye TÜRK EDEBİYATI 29 Hikâye

TÜRK EDEBİYATI 30 Divan Şiiri Nazım Biçimleri TARİH 1 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa

TARİH 2 IV. Mehmet Dönemi

TARİH 3 Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl) TARİH 4 Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl) TARİH 5 XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa

TARİH 6 Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) TARİH 7 Avrupa’daki Gelişmeler

TARİH 8 XVII. Yüzyıl Islahatları TARİH 9 XVII. Yüzyıl Islahatları TARİH 10 XVII. Yüzyıl Islahatları

TARİH 11 Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TARİH 12 Osmanlı Devleti’nin Arayış Yılları (17. Yüzyıl) TARİH 13 Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600) COĞRAFYA 14 XVII. Yüzyıl Islahatları

COĞRAFYA 15 Bitki Örtüsü

COĞRAFYA 16 Türkiye’nin Yerşekilleri COĞRAFYA 17 Ekonomik Faaliyetler

COĞRAFYA 18 Göçler

(5)

COĞRAFYA 19 Türkiye’nin Yerşekilleri

COĞRAFYA 20 Göçün Nedenleri

COĞRAFYA 21 Türkiye’nin Yerşekilleri COĞRAFYA 22 Nüfus Özellikleri ve Önemi

COĞRAFYA 23 Su Kaynakları

COĞRAFYA 24 Türkiye’nin Yerşekilleri

COĞRAFYA 25 Toprak Oluşumu ve Toprak Tipleri

DİN 31 İnanç

DİN 32 Hz. Muhammed (S.a.v)

DİN 33 İbadet

DİN 34 İbadet

DİN 35 İnanç

MATEMATİK 1 Binom Açılımı

MATEMATİK 2 Olasılık

MATEMATİK 3 Olasılık

MATEMATİK 4 Permutasyon

MATEMATİK 5 Kombinasyon

MATEMATİK 6 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri MATEMATİK 7 Ortalama Değişim Hızı

MATEMATİK 8 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri MATEMATİK 9 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri

MATEMATİK 10 Fonksiyonlar

MATEMATİK 11 Fonksiyonlar

MATEMATİK 12 Fonksiyonlar

MATEMATİK 13 Ortalama Değişim Hızı

MATEMATİK 14 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri MATEMATİK 15 Fonksiyonlarda Öteleme ve Simetri Dönüşümleri

MATEMATİK 16 Fonksiyonlar

MATEMATİK 17 Fonksiyonlar

MATEMATİK 18 Fonksiyonlar

MATEMATİK 19 Yamuk

MATEMATİK 20 Yamuk

MATEMATİK 21 Paralelkenar

MATEMATİK 22 Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen MATEMATİK 23 Noktanın Analitik İncelenmesi MATEMATİK 24 Doğrunun Analitik İncelenmesi MATEMATİK 25 Noktanın Analitik İncelenmesi MATEMATİK 26 Noktanın Analitik İncelenmesi

MATEMATİK 27 Dörtgenler

MATEMATİK 28 Doğrunun Analitik İncelenmesi MATEMATİK 29 Doğrunun Analitik İncelenmesi MATEMATİK 30 Doğrunun Analitik İncelenmesi

FİZİK 1 Elektrik Devreleri FİZİK 2 Elektrik Devreleri

FİZİK 3 Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri FİZİK 4 Elektrik Devreleri

FİZİK 5 Su Dalgaları

FİZİK 6 Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Etkisi FİZİK 7 Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Etkisi

FİZİK 8 Basınç

(6)

FİZİK 9 Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri FİZİK 10 Elektrik Yükleri

KİMYA 11 Homojen Karışımlar

KİMYA 12 Homojen Karışımlar

KİMYA 13 Fosil Yakıtlar

KİMYA 14 Karışımların Ayrılması

KİMYA 15 Homojen Karışımlar

KİMYA 16 Asitler ve Bazlar

KİMYA 17 Karışımların Sınıflandırılması

KİMYA 18 Fosil Yakıtlar

KİMYA 19 Fosil Yakıtlar

KİMYA 20 Fosil Yakıtlar (Hidrokarbonlar) BİYOLOJİ 21 Üreme ve Gelişme

BİYOLOJİ 22 Hücre Bölünmeleri BİYOLOJİ 23 Hücre Bölünmeleri BİYOLOJİ 24 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 25 Hücre Bölünmeleri BİYOLOJİ 26 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 27 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 28 Üreme ve Gelişme BİYOLOJİ 29 Hücre Bölünmeleri BİYOLOJİ 30 Hücre Bölünmeleri

Referanslar

Benzer Belgeler

Belirli bir yaşta oyun insan hayatından çıkıyor. Aşağıdaki ifadelerin hangi tür anlatım biçiminde bulunacağını bularak eşleştiriniz. a) Herkes seslerin olduğu

• Bilgisayarın sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek ya da önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek

Sanat ve bilim alanında uzman kişilerin toplumu ilgilendiren bir konu ile ilgili görüşlerini önceden hazırlanarak bir başkanın denetiminde ve bir seyirci topluluğu

Eğer özne ikinci tekil ve üçüncü tekil (sen, o); ikinci tekil ve ikinci çoğul (sen, siz); ikinci tekil ve üçüncü çoğul (sen, onlar); şahıslardan oluşuyorsa, yüklem

Sub-departamento de Língua Portuguesa |Departamento de Língua e Literatura Espanhola| Área de Línguas Ocidentais Faculdade de Línguas, História e Geografia | Universidade de

Sub-departamento de Língua Portuguesa |Departamento de Língua e Literatura Espanhola| Área de Línguas Ocidentais Faculdade de Línguas, História e Geografia | Universidade de

Em 1983, no decurso de uma visita oficial a Cabo Verde, o então ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Jaime Gama, referiu que: "O processo mais adequado para

6. Kanıtlayıcı Anlatım: İleri sürülen düşüncelerin bazı görüşlerle desteklendiği ve kanıtlanmaya gidildiği anlatım biçimidir. Tanımlayıcı, açıklayıcı