2019-04-24 interpellation Sverigedemokraterna Norrbotten

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

IM201708a_rev01

2019-04-24

interpellation Sverigedemokraterna Norrbotten

Förnyat anställningsavtal med regiondirektör

Kenneth Backgård, Sjukvårdspartiet

Glenn Berggård (V) har efter valet hösten 2018 men innan maktskifte i region Norrbotten, vilket skedde den 1 januari 2019 då ny majoritet tillträdde, förlängt förevarande regiondirektör Veronica Sundströms anställningsavtal och därmed även ändrat förevarande villkor i Veronica Sundströms anställningsavtal.

Därför frågar Sverigedemokraterna Norrbotten

Hur har den nya majoriteten, Sjvp, M och C valt att hantera frågan om Glenn Berggårds förlängning av anställningsavtalet med regiondirektören Veronica Sundström för region Norrbottens räkning.

Varför väljer majoriteten att tillsätta en tillförordnad regiondirektör under Veronica Sundströms uppsägningstid och därmed arbetsbefria Veronica Sundström med full lön.

Marianne Sandström Sverigedemokraterna Norrbotten

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :