Regionstyrelsen beslutar om att samtliga vårdinrättningar inom region Norrbotten kostnadsfritt för patienten ska erbjuda munskydd vid besök till vårdinrättningar som exempelvis sjukhus, hälsocentraler och folktandvården

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Initiativärende regionstyrelsen

Kostnadsfria munskydd för patienter

Region Norrbotten rekommenderar patienter vilka besöker regionens vårdinrättningar att bära munskydd. På vissa hälsocentraler i länet delas munskydd ut gratis vid entrén medan man på andra hälsocentraler och sjukhus valt att inte erbjuda kostnadsfria munskydd från regionens sida.

Då pandemin fortskrider ligger det i allas intresse att vi gör vad vi kan för att minska

smittspridningen, ett hjälpmedel för att minska smittspridning är användning av munskydd. Det är dock olyckligt om patienter inte bär munskydd vid besök inom sjukvården i Norrbotten på grund av att man inte har munskydd tillgängligt. Att uppmana personer till ytterligare besök på exempelvis apotek för införskaffande av munskydd är inte lämpligt ur smittspridningssynpunkt och det är likaså orimligt att hänvisa till att beställa detta på internet då det tar dagar att erhålla varor beställda på nätet och sjukvårdsbesök kan behöva planeras in med kort varsel. Många grupper kan ha svårigheter att beställa varor på internet, att ta sig till apotek innan sjukvårdsbesök osv. Det skall heller inte vara en kostnadsfråga för den enskilde patienten att köpa in munskydd. Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna på att;

- Regionstyrelsen beslutar om att samtliga vårdinrättningar inom region Norrbotten kostnadsfritt för patienten ska erbjuda munskydd vid besök till vårdinrättningar som exempelvis sjukhus, hälsocentraler och folktandvården.

Marianne Sandström, oppositionsråd (SD) Luleå den 29 januari 2021

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :