• Sonuç bulunamadı

O halde düzleştirmeye kabiliyeti vardır. Ancak o madendir. Her ne zaman bu şey maden ise düzleştirilmeye kabiliyeti vardır.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "O halde düzleştirmeye kabiliyeti vardır. Ancak o madendir. Her ne zaman bu şey maden ise düzleştirilmeye kabiliyeti vardır."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SEÇMELİ

İTTİSALİ

Büyük öncülü bitişik şartlı; küçük öncülü ya bitişik şartlının aynısı, ya da bitişik şartlının talisinin ortadan kaldırılması şeklinde yüklemli

olan kıyastır.

Her ne zaman bu şey maden ise

düzleştirilmeye kabiliyeti vardır.

Ancak o madendir.

O halde düzleştirmeye kabiliyeti

vardır.

İNFİSALİ

HAKÎKİ

Ayrık şartlı hakiki olduğu zaman, onun taraflarından birinin aynı istisna edilir/seçilir, sonuç olarak diğerinin

çelişiği elde edilir. Veya hakikinin taraflarından birinin çelişiği seçilir diğer

tarafın aynı sonuç olarak elde edilir.

Sayı ya çifttir, ya da tektir. (1) Ancak sayı çifttir. O halde tek değildir. (2) Ancak tektir. O halde çift değildir. (3) Ancak çift değildir.

O halde tektir. (4) Ancak tek değildir.

O halde çifttir.

MANİ'ATU'L-CEM

Ayrık şartlı mani'atu'l-cem olduğunda iki tür ortaya çıkar.

(1) Mukaddem istisna edilir talinin çelişiği elde edilir. Bu kumaş ya siyahtır, ya da beyazdır.

Ancak siyahtır. O halde beyaz değildir. (2) Tali istisna edilir, mukaddemin

çelişiği elde edilir. Bu kumaş ya siyahtır, yada beyazdır.

Ancak beyazdır. O halde siyah değildir.

MANİ'ATU'L-HULU Ayrık şartlı mani'atul-hulu olduğunda iki

tür ortaya çıkar:

(1) Mukaddemin çelişiği istisna edilir, talinin aynı sonuç olarak elde edilir.

Zeyd ya denizdedir, ya da boğulmamıştır. Ancak denizde değildir. O halde boğulmamıştır. (2) Talinin çelişiği istisna edilir, sonuç

olarak mukaddemin aynı elde edilir. Zeyd ya denizdedir, ya da

boğulmamıştır. Ancak boğulmuştur.

Referanslar

Benzer Belgeler

Örnekteki gibi

Yapılacak tasarım doğrultusunda üretilecek takıların doğru kitleye ulaşması, ihtiyaçlara cevap vermesi, aranılan nitelikte ürünler olması için piyasa

◦ Pek çok kullanıcı bilgisayar uygulamalarını ya da arayüz içeren ürünleri (cep telefonu vb.) önceden bir eğitim almadan ya da kullanım kılavuzu okumadan

Salip şeklindeki binalar altı katlı olup diğer alçak bi- naları gölgelememesi için şimale doğru konulmuşlardır ve salip şeklindeki bina kısımları umumiyetle diğer bloklarm

Cihaz , ardiuno, gaz sensörü, ısı sensörü, bluetooth parçalarını bir araya getirererk ameliyat esnasında oluşabilecek gaz kaçaklarını tespit edip istenilen

Bu sonuçlar yine daha önce elde edilen (grafik yöntem) sonuçlar ile aynıdır.. Uç noktaların yolu, aşağıdaki şekildeki

• Zorunlu olarak yapılan işler için ayrılan zaman; çalışarak ekonomik kazanç elde etmek için ayrılan zaman. • Serbest zaman (Boş Zaman

ETS’nin elde edilen ayrık zaman durum uzay model doğrulaması, ETS’nin sağ ve sol teker hızlarının bozucu etkiler altında bağımsız kontrölü için önerilen MÖK