• Sonuç bulunamadı

Örneklem Büyüklüğü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Örneklem Büyüklüğü"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Örneklem Büyüklüğü

(2)

İlk önce rastgele değişkenler, popülasyon ve örnek istatistikleri içeren temel istatistiksel kavramların yanı sıra binom ve normal dağılımlar gibi olasılık dağılımlarını gözden geçiriyoruz. Nokta ve aralık tahmini ile hipotez testinin prensipleri ortaya konulmalıdır.

Yaygın olarak kullanılan çeşitli istatistikleri dikkate alıyoruz: tek oranlar,

iki oran arasındaki farklar, tek ortalamalar,

(3)

Daha sonra örnek boyutlarını hesaplamak için genel yöntemleri gözden geçiririz. İlk olarak, örneklem boyutunun istenen hassasiyet derecesinin bir fonksiyonu olarak tahmin edildiği hassas tabanlı tahmin prosedürlerini dikkate alıyoruz. Daha sonra, hassas güdümlü tahmin prosedürlerine daha fazla vurgu yapılmasına rağmen, güç esaslı tahmin yöntemlerini de kısaca açıklıyoruz.

Bu yaklaşım, bir kişinin belirlemek istediği farkın, istenen önem seviyesinin ve testin istenen gücünün önceden tanımlanmasını gerektirir.

(4)

Rastgele değişken.

(5)
(6)

Kategorik değişkenler

(7)

Nicel Değişkenler

(8)

Olasılık Dağılımları

Referanslar

Benzer Belgeler

Eli yanlamasında yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirmek hayali bir karşı koyuşu bastırmaktır ve kişinin kendi görüşünün gücünü ortaya koymayı

Homojen örneklem: Bu örneklemde grupta bulunan kişiler aynı kişisel özellikleri ya da diğer ortak karakteristikleri taşır (Örneğin:.. Üniversitelere okul

Daha sonra her kümedeki tüm denekler ya da randomizasyon yöntemlerinden birine göre seçilen denekler.

– Zümrelere göre: homojen yapı taşımayan anakütlelerde – oransal veya oransal olmayan şekilde zümre

Örnek: Aşağıdaki veri setinin dağılımının olup olmadığını Kolmogorov-Smirnov testini kullanarak sınayınız... olarak

Not: Yerine koymaksızın ve yerine koyarak örnekleme için elde edilen örneklem çapları.

Tipik durum örneklemesi, yeni bir uygulamanın veya yeniliğin tanıtımında, uygulamanın yapıldığı ya da yeniliğin olduğu bir dizi durum, kişi ve grup arasından en tipik bir

rastgele örnekleme ya da tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle yapılan örnekleme çıkan bireylere ya da ailelere ulaşmak pratik olmayabilir.