Ancak hem zaman hem de emek israfına neden olan bu bildiriminin kaldırılması meslek mensuplarımızla birlikte Kurumunuzun işverenlerini de bir yükten kurtaracaktır

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

Kurtuluş Cad. No:152 34375 Kurtuluş Şişli/İSTANBUL Telefon: (0212)315 84 00 Faks: (0212) 343 47 80 315 84 34 E-posta: ismmmo@ismmmo.org.tr www.ismmmo.org.tr

İstanbul. 14.02.2012 Sayı: 3967

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu: İşten Ayrılma Bildiriminin Kaldırılması

İşçinin işten çıkışının APHB de nedeniyle ve çıkış tarihiyle birlikte bildirilmesine karşılık Kurumunuza aynı bilgileri ihtiva eden İşten Ayrılma Bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Ancak hem zaman hem de emek israfına neden olan bu bildiriminin kaldırılması meslek mensuplarımızla birlikte Kurumunuzun işverenlerini de bir yükten kurtaracaktır.

Konunun ivedilikle ele alınıp SGK İşten Ayrılış Bildiriminin kaldırılmasını talep etmekteyiz.

Saygılarımızla,

Yahya Arıkan Başkan

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :