• Sonuç bulunamadı

… / … / …Süre : 40 dk Puanı: Adı ve Soyadı: Sınıf: No:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "… / … / …Süre : 40 dk Puanı: Adı ve Soyadı: Sınıf: No:"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Aşağıdaki Klasik sorulara sorunun hemen altındaki boşluğa uygun cevaplar yazınız. (1-5 arası sorular 5 puandır)

1. Harita nedir? Tanımını yazınız.

2. Türkiye’nin Matematik(mutlak) konumunu yazınız.

3. 300 doğu meridyeninde yerel saat 12.30 iken 600 doğu meridyeninde yerel saat olur? Çözünüz.

4. Meridyenlerin özelliklerinden beşini yazınız.

5. Ölçek nedir? Yazınız.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını üzerine işaretleyiniz. (1-5 arası sorular 5 puandır)

6. Aşağıdakilerden hangisi Paralellerin özelliklerinden birisi değildir?

A) Toplam 180 adet paralel dairesi vardır.

B) Aralarındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır.

C) Paralellerin arasındaki uzaklık her yerde 111 km’dir.

D) Paralellerin başlangıcı ekvatordur.

E) Paralellerin boyları kutuplara gittikçe küçülür.

7. 200 batı meridyeninde saat 15.00 iken 500 batı meridyeninde yerel saat kaçtır.

A)10.00 B)13.00 C)14.00

D)16.00 E)17.00

8. Aşağıdakilerden hangisi enlemin etkilerinden biri değildir?

A) Güneş ışınlarının geliş acısını etkiler B) Kalıcı kar alt sınırını etkiler

C) Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler D) İklimi etkiler

E) Yerel saati etkiler.

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonucu değildir?

A) Türkiye orta kuşakta yer alır.

B) Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

C) Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1132 m’dir D) Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahiptir.

E) İstanbul ve Çanakkale boğazı gibi önemli deniz yollarına sahiptir.

10.

I. Dört mevsimin belirgin olduğu kuşakta yer alması II. Kuzeye gittikçe genel olarak sıcaklıkların düşmesi III. Yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması IV. Asya, Avrupa kıtalarında topraklarının olması Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarındandır?

A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız IV E) II ve IV

……… LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

… / … / … Süre : 40 dk Puanı:

Adı ve Soyadı: Sınıf: No:

(2)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (Doğru cevaplar 2 puandır) projeksiyon, günlük, yıllık , 36 kuzey, 42 kuzey, 2, 3, boylam, enlem, 360, 180, kroki,

11. Türkiye ………. Saat dilimini kullanmaktadır.

12. Dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora açı dakika ve saniye olarak uzaklığına ……… denir.

13. Meridyenlerin sayısı ………. dir.

14. Tarih değiştirme çizgisi olarak ……… derece meridyeni kabul edilmiştir.

15. Haritalarda dünyamızın şeklinden dolayı gerçeğe uymayan bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmaları en aza indirmek için geliştirilmiş yöntemlere

……… denir.

16. Gece ve gündüzün oluşmasının nedeni dünyanın

………. hareketinin sonucudur.

Aşağıdaki cümlelerdeki bilgilerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduğunu belirtiniz. (Doğru cevaplar 2 puandır)

17. Bir yerin ölçek kullanılmadan çizilen haritasına kroki denir. (………)

18. Başlangıç meridyeni olarak Greenwich kabul edilmiştir. (………)

19. Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki 23 27’lık açı farkına eksen eğikliği denir (………..)

20. Türkiye’de yaz mevsiminin başladığı tarih 21 Aralık tarihidir. (………..)

21. Aşağıdaki tabloda paralel ve meridyenlerin özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangisine ait olduğunu işaretleyiniz. (10 PUAN)

Özellik Paralel Meridye

n Kutuplarda nokta halini alırlar

Numaraları doğuya ve batıya gittikçe artar

Aralarındaki uzaklık her yerde 111 km’dir.

Aralarında 4 dakikalık zaman farkı vardır.

Kutuplara gittikçe aralarındaki uzaklık azalır.

22. Aşağıdaki tabloda büyük ölçekli haritalar ile küçük ölçekli haritalar çeşitli özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Verilen özelliklerin hangi ölçekli haritalara ait olduğunu işaretleyiniz. (10 Puan)

Özellik Büyük

Ölçekli Harita

Küçük Ölçekli Harita Bozulma fazladır.

Gösterdiği alan dardır.

Kâğıt üzerinde az yer kaplar İzohips aralığı fazladır.

Ölçek paydası küçüktür.

23. Aşağıdaki koordinat sisteminde gösterilen noktaların koordinatları (enlem ve boylam derecelerini) şekilden yararlanarak tablo üzerine yazınız. (10 puan)

Enlemi Boylamı

I.

II.

III.

IV.

V.

Mehmet Beniz Coğrafya Öğretmeni

Ali GÜZEL Coğrafya Öğretmeni

……./……../……..

Fatih OLĞUN Okul Müdürü

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Referanslar

Benzer Belgeler

18) Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde teknolojinin sosyal ve kültürel hayat üzerindeki etkisinin diğerlerine göre daha az olması beklenir?. A) Somali

Bireyle Psikolojik Danışma 1 Fatma Altınsoy (C ŞUBESİ) Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Nurseven Kılıç (eski program) Özel Eğitim ve Kaynaştırma (C Şubesi)

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

Blockly, kesf@, codecombat.com veya Code.org gibi programlama araçları kullanılır. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı

(Erasmus öğrencisi) Bahar döneminde Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, HSH alacak.. İntibak henüz yapılmadığı

A) İnsanlığımızın üstüne yorgun ve yenilmiş dünyanın en uzun hüznü yağıyor. Aşklar, kol kola verip halay çeken kızlar misali uçup gitmiş. B) İnsanlığımızın üstüne

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI A.ABDULKADİR HAMAMCIOĞLU ORTAOKULU 8.SINIF MATEMATİK DERSİ 2.. 9) Aşağıda verilen şekillerden hangisi üçgen prizmanın yüzey

A) Kişiliğimizin başka parçaları da vardır. B) Fiziksel görünüm, hiç kuşkusuz kişiliğimizin önemli bir parçasıdır. C) Ama unutmayalım ki yalnızca bir parçasıdır. D)