• Sonuç bulunamadı

… / … / …Süre : 40 dk Puanı: Adı ve Soyadı: Sınıf: No:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "… / … / …Süre : 40 dk Puanı: Adı ve Soyadı: Sınıf: No:"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Aşağıdaki Klasik sorulara sorunun hemen altındaki boşluğa uygun cevaplar yazınız. (1-5 arası sorular 5 puandır)

1. Harita nedir? Tanımını yazınız.

Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün, belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşan çizimlere harita denir.

2. Türkiye’nin Matematik(mutlak) konumunu yazınız.

26-45 Doğu Meridyenleri 36-42 Kuzey Paralelleri

3. 300 doğu meridyeninde yerel saat 12.30 iken 600 doğu meridyeninde yerel saat olur? Çözünüz.

60-30=30 12.30 + 2.00= 14.30

30x4=120 dakika 120/60= 2 saat

4. Meridyenlerin özelliklerinden beşini yazınız.

• Başlangıç Meridyeni Greenwich’ten gecen meridyendir.

• Greenwich’in doğusunda 180, batısında 180 adet olmak üzere toplam 360 meridyen yayı bulunur.

• Ardışık iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı vardır.

• Bütün meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir.

• Aynı meridyen üzerindeki noktalarda yerel saat aynıdır.

5. Ölçek nedir? Yazınız.

Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. 2 çeşit ölçek vardır.

Kesir ölçek ve çizgi ölçek.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını üzerine işaretleyiniz. (1-5 arası sorular 5 puandır)

6. Aşağıdakilerden hangisi Paralellerin özelliklerinden birisi değildir?

A) Toplam 180 adet paralel dairesi vardır.

B) Aralarındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır.

C) Paralellerin arasındaki uzaklık her yerde 111 km’dir.

D) Paralellerin başlangıcı ekvatordur.

E) Paralellerin boyları kutuplara gittikçe küçülür.

7. 200 batı meridyeninde saat 15.00 iken 500 batı meridyeninde yerel saat kaçtır.

A)10.00 B)13.00 C)14.00

D)16.00 E)17.00

8. Aşağıdakilerden hangisi enlemin etkilerinden biri değildir?

A) Güneş ışınlarının geliş acısını etkiler B) Kalıcı kar alt sınırını etkiler

C) Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler D) İklimi etkiler

E) Yerel saati etkiler.

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonucu değildir?

A) Türkiye orta kuşakta yer alır.

B) Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

C) Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1132 m’dir D) Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahiptir.

E) İstanbul ve Çanakkale boğazı gibi önemli deniz yollarına sahiptir.

10.

I. Dört mevsimin belirgin olduğu kuşakta yer alması II. Kuzeye gittikçe genel olarak sıcaklıkların düşmesi III. Yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması IV. Asya, Avrupa kıtalarında topraklarının olması Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarındandır?

A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız IV E) III ve IV

……… LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI CEVAPLARI

… / … / … Süre : 40 dk Puanı:

Adı ve Soyadı: Sınıf: No:

(2)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (Doğru cevaplar 2 puandır) projeksiyon, günlük, yıllık , 36 kuzey, 42 kuzey, 2, 3, boylam, enlem, 360, 180, kroki,

11. Türkiye 2 - 3 Saat dilimini kullanmaktadır.

12. Dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora açı dakika ve saniye olarak uzaklığına Enlem denir.

13. Meridyenlerin sayısı 360 dır.

14. Tarih değiştirme çizgisi olarak 180 derece meridyeni kabul edilmiştir.

15. Haritalarda dünyamızın şeklinden dolayı gerçeğe uymayan bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmaları en aza indirmek için geliştirilmiş yöntemlere Projeksiyon denir.

16. Gece ve gündüzün oluşmasının nedeni dünyanın günlük hareketinin sonucudur.

Aşağıdaki cümlelerdeki bilgilerin DOĞRU ya da YANLIŞ olduğunu belirtiniz. (Doğru cevaplar 2 puandır)

17. Bir yerin ölçek kullanılmadan çizilen haritasına kroki denir. (D)

18. Başlangıç meridyeni olarak Greenwich kabul edilmiştir. (D)

19. Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki 23 27’lık açı farkına eksen eğikliği denir (D)

20. Türkiye’de yaz mevsiminin başladığı tarih 21 Aralık tarihidir. (Y)

21. Aşağıdaki tabloda paralel ve meridyenlerin özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangisine ait olduğunu işaretleyiniz. (10 PUAN)

Özellik Paralel Meridye

n Kutuplarda nokta halini alırlar x Numaraları doğuya ve batıya

gittikçe artar

x Aralarındaki uzaklık her yerde

111 km’dir.

x Aralarında 4 dakikalık zaman

farkı vardır.

x Kutuplara gittikçe aralarındaki

uzaklık azalır.

x

22. Aşağıdaki tabloda büyük ölçekli haritalar ile küçük ölçekli haritalar çeşitli özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Verilen özelliklerin hangi ölçekli haritalara ait olduğunu işaretleyiniz. (10 Puan)

Özellik Büyük

Ölçekli Harita

Küçük Ölçekli Harita

Bozulma fazladır. x

Gösterdiği alan dardır. x

Kâğıt üzerinde az yer kaplar x

İzohips aralığı fazladır. x

Ölçek paydası küçüktür. x

23. Aşağıdaki koordinat sisteminde gösterilen noktaların koordinatları (enlem ve boylam derecelerini) şekilden yararlanarak tablo üzerine yazınız. (10 puan)

Enlemi Boylamı

I. 20-30 Güney 50-25 Batı II. 10-20 Güney 0-25 Doğu III. 0-10 Güney 25-50 Doğu IV. 0-10 Kuzey 50-25 Batı V. 10-20 Kuzey 25-0 Batı

Mehmet Beniz Coğrafya Öğretmeni

Ali GÜZEL Coğrafya Öğretmeni

……./……../……..

Fatih OLĞUN Okul Müdürü

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Referanslar

Benzer Belgeler

A) Kışın, sınıfımızı havalandırmak için pencereleri kısa süre açmalıyız. B) Okulumuzda ve sınıfımızda, gereksiz yere lamba yakmamalıyız. C) Kışın,

A) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar. B) Sıvılar ısınınca gaz hale dönüşürler. C) Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılırlar. Kolonya sıvı bir

A) Deri tabakasının altındaki yağ, vücudumuzu sıcak tutar ve darbelere karşı korur. B) Derimizin kalınlığı vücudumuzun her yerlerinde aynıdır. C) Burada bulunan ter

A) Katı maddeler boşlukta yer kaplar. B) Katı maddelerin ağırlığı vardır. C) Katı maddelerin belli bir şekli vardır. Un, tuz, şeker, kum gibi maddeler küçük taneli

A) Bir maddenin şeklini kolaylıkla değiştiremiyorsak o madde esnek maddedir. B) Sert maddeler kolaylıkla bükülemez, sıkılamaz, ezilemez ve çizilemez. C) Kolaylıkla

A) Koridorda koşarken öğretmenini gören öğrencinin hareketi hızlanma hareketidir. B) Balkondan düşen mandalın hareketi hızlanma hareketidir. C) Frenine basılan

A) Erken yatmalı, yeteri kadar uyumalı. B) Akşam geç yatmalı, sabah geç kalkmalı. C) Sabahları daha erken kalkmalı. “ Günlük planlama yaparken işleri ... sırasına

A) Telefon ve faks makinesi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir. B) Teknolojik aletler bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilir. C) Gemi, uçak ve otomobil