på lokal nivå Patientsäkerhetssamordnare

Tam metin

(1)

DIVISION

Närsjukvård

Patientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

- En ny roll tar form i verksamheten

Patientsäkerhetskonferens 2015, Birgitta Andersson & Rose-Marie Näslund

(2)

DIVISION

Närsjukvård

Närsjukvården

Patientsäkerhetssamordnare på lokal nivå 2014-2015

Birgitta Andersson & Rose-Marie Näslund

(3)

DIVISION

Närsjukvård

Brister i omhändertagande av inkommande avvikelser

Organisation och

bemanning av avvikelse- hanteringprocessen

behövde ses över Saknade tillräckligt

många välutbildade utredare

Lärande och systematiskt förbättringsarbete behövde säkerställas

IVO´s granskning

visade brister i utredningar Låg rapporteringsfrekvens

Patientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Bakgrund- Avvikelsehanteringsprocessen

(4)

•Under IVOs gransking 2013 av första halvårets klagomål och anmälningar enligt Lex Maria- brister

•IVO anser att det riskförebyggande arbetet behöver utvecklas på alla verksamhetsnivåer

•Hälso- och sjukvårdspersonal ska få möjlighet att aktivt

medverka i det systematiska kvalitetsarbetet och att tid och resurser måste avsättas för detta

•Kunskapen om anmälnings- och utrednings-skyldigheten enligt lex Maria behöver spridas

•En utbildning till patientsäkerhetssamordnare kan vara en väg till spetskompetens hos sjuksköterskor

Patientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Bakgrund

(5)

- Säkerställa funktion för stöd i patientsäkerhetsarbete på lokal nivå

- Säkerställa baskompetens för uppdrag som lokal patientsäkerhetssamordnare

- Fokus ligger på avvikelsehanteringsprocessen som grund för lokalt kvalitetsarbete

P atientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Syfte och avgränsning

(6)

Kännedom om:

- Vad är en säkerhetskultur

- Lagar och förskrifter som stöder arbetet med patientsäkerhet - Klagomålshantering

- Lex Maria processen

- Process och metodik för händelseanalys - Systematiskt förbättringsarbete

Träning i att självständigt handlägga risker och avvikelser i Synergi

P atientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Mål

(7)

DIVISION

Närsjukvård

BILD 7

Lagstiftning Patientsäkerhet

Ärendehandläggning i avvikelsesystem

Att hantera klagomål

Lex Maria Processen

Förbättrings- kunskap Händelseanalys del 2 Händelseanalys del 1

Introduktion, Säkerhetskultur

& Uppdrag

1

7

2

4 3

8

5

6

P atientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Innehåll och genomförande

(8)

DIVISION

Närsjukvård

Patientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Uppdrag och handlingsplan

(9)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Länk

HSL

Patientsäkerhetslagen 2010: 659

Länk

Patientlagen 2014:821

Länk Lokal rutin

Avvikelsehanterings- processen

Generella riktlinjer för avvikelsehanteringsprocessen

Länk

Strategi för patientsäkerhet 2015-2017

& Handlingsplan

Länk

NLL

P atientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Ex. steg 2 Lagar och Föreskrifter

(10)

Kontinuerliga nätverksträffar och metodstöd vid H-analys

HT 2014 Ide´ våren Projektplan våren

Genomförande pilot 1 höst 18 personer NS

LuBo

VT 2015 Genomförande

pilot 2

14 personer NS,LS

HT 2015

Ordinarie utbildning Riktad mot Vuxenpsykiatrin

länet 18 personer

VT 2016 Ordinarie utbildning 15 platser, Fullbokad

Patientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Genomförande och fortsatt stöd

(11)

Syfte: Stödja fortsatt lokalt patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetssamordnare på lokal nivå

Nätverksträffar innehåll

(12)

BILD 12

Rörelse pågår och det finns ett

stort intresse i Närsjukvården för

lära mer om patientsäkerhet…

(13)

DIVISION

Närsjukvård

Tack för oss!

Patientsäkerhetskonferens 2015, Birgitta Andersson & Rose-Marie Näslund

Şekil

Updating...

Benzer konular :