1. KAMU İHALE HUKUKU KONGRESİ

Tam metin

(1)
(2)

1. KAMU İHALE HUKUKU KONGRESİ

PROJENİN ADI

1. Kamu İhale Hukuku Kongresi

PROJE TARİHİ

27-28 Mart 2014

PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ ADRES

Doğuş Üniversitesi Acıbadem Kampüsü Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi

PROJE RESMİ WEB SİTESİ

www.kihk2014.com

PROJE BİLGİSİ

Bu yıl 27-28 Mart 2014 tarihlerinde ilki düzenlenecek olan Kamu İhale Hukuku Kongresi, Kamu İhale Hukuku Enstitüsü ve Doğuş Üniversitesi organizatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Kongre tarihine kadar üniversitelerle, çeşitli kamu kurumlarıyla, barolarla ve STK’larla işbirliği yapılacaktır.

ORGANİZASYON KOMİTESİ

AKADEMİK KURUL

Prof. Dr. Zehreddin ASLAN / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Metin GÜNDAY / Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Adnan DEYNEKLİ / Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. Üyesi Prof. Dr. Vahit DOĞAN / Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY / İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK / Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK / Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Yargıtay E. Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Sedat ÇAL / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sn. Hakim Çetin AKKAYA / Yargıtay 5. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Sn. Hakim Şahin ÇİL / Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Sn. Erkan YARDIMCI / Rekabet Kurumu Baş Danışmanı

Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL / Kamu İhale Hukuku Enstitüsü Genel Başkanı Av. Murat ÖZSUNAY / İstanbul ve Frankfurt/M Baroları Üyesi

Av. Volkan SIRABAŞI / Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Kamu İhale Kurumu E. Uzmanı Sn. Murat ARAPGİRLİ / Kamu İhale Kurumu E. Uzmanı

(3)

27 - 28 MART 2014

TEBLİĞ KONULARI

A. İdare Hukuku Kaynaklı Tebliğ Konuları

• Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar

• Mal Alım İhalelerinde Güncel Sorunlar

• Hizmet Alımı İhalelerinde Güncel Sorunlar

• Yapım İşleri İhalelerinde Güncel Sorunlar

• Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Güncel Sorunlar

• İhalenin İptali Kararlarının (Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Alınan İptal Kararları) Hukuki Niteliği ve Bu Kararlara Karşı İdari Başvuru Yolları

• KİK Kararlarının Hukuki Niteliği ve KİK Kararlarına Karşı Açılacak İptal Davaları ile Yargılama Usulü

• İhale Hukukundan Kaynaklanan Tam Yargı Davaları ve Yargılama Usulü

• İhalelerin, Doğrudan İdarece İptali ve Bu Kararlara Karşı Başvuru Yolları

• Yaklaşık Maliyetlerin Hesaplanması ve Yaşanan Sorunlar (Yaklaşık Maliyetlerin Üzerindeki Tekliflerin Durumu)

• Teknik Şartnamelerden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Tip Teknik Şartname Önerisi)

• Kamu İhalelerinde Tebligat Esasları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar

• Muayene ve Kabul İşlemlerinde Usul ve Yaşanan Sorunlar

• İş Deneyim ve Bitirme Belgeleri (Düzenlenmesi-Değerlendirilmesi)

• İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararlarının Değerlendirilmesi

• Aşırı Düşük Teklifler ve Değerlendirilmesi B. Özel Hukuk Kaynaklı Tebliğ Konuları

• İhale Sözleşmelerinin Feshi ve Feshinden Doğan Uyuşmazlıklarda Yargılama Usulü

• İhale Sözleşmelerinin İmzalanması Sonrasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Tazminat

• Davaları ve Yargılama Usulü

• Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler / Teminat Mektuplarının Şekli ve İadesi

• Kamu İhale Sözleşmelerinin Devri

• Kamu İhalelerine Ortak Girişim ve Konsorsiyum Olarak Katılım ve Yaşanan Sorunlar C. Rekabet Hukuku Kaynaklı Tebliğ Konuları

• İhale Sürecinde Rekabetin Sağlanması

• Rekabete Aykırılığın Değerlendirilmesi D. İş Hukuku Kaynaklı Tebliğ Konuları

• Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde, İdarelerin ve Yüklenicilerin İşçi Alacakları

• Yönünden Sorumluluklarının Değerlendirilmesi

• Yargıtay İçtihatlarında Kamu İhalelerinden Doğan Asıl –Alt İşverenlik İlişkileri E. Ceza Hukuku Kaynaklı Tebliğ Konuları

• Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen İhale Sürecine İlişkin Suçlar (TCK 235, 236, 238, 240, 242)

• İhaleye Fesat Karıştırma

• Edimin İfasına Fesat Karıştırma

• İhale Sürecinde Görev Alan Devlet Memurlarının Sorumlulukları ve Bilgi-Belge Açıklama Yasağı F. Mukayeseli Hukuka İlişkin Tebliğ Konuları

• Kamu İhale Kanunu’nun Değişim Süreci ve Geleceği

• Almanya’da Kamu İhalelerinde Yaşanan Sorunlar ve Getirilen Çözümler

(4)

1. KAMU İHALE HUKUKU KONGRESİ

SPONSORLUK BEDELLERİ

Ana Sponsorluk : 45.000 TL + KDV (1 Kuruluş) Resmi Sponsorluk : 30.000 TL + KDV (3 Kuruluş) Bilimsel Sponsorluk : 20.000 TL + KDV (6 Kuruluş)

Oturum Sponsorluğu : 10.000 TL + KDV (Oturum Sayısınca)

Destekçi Sponsor : 2.500 TL + KDV (Aynı sektörlerden de destekçi sponsor olunabilir) Medya Sponsorluğu : Barter usulü temin edilecektir. Resmi sponsor hakları verilecektir.

Stand Sponsorluğu : 5.000 TL + KDV (6 metrekare)

SPONSORLUK HAKLARI

ANA SPONSOR HAKLARI

• 30 kişi/akademisyen ücretsiz katılım hakkı

• 3 birim (18 metrekare) stand kurulum hakkı

• Bütün kongre materyallerinde Ana Sponsor logo kullanım hakkı

• Başka bir rakip şirketten Ana Sponsorluk alınmaması

• Kongre neticesinde “Kamu İhale Hukuku’na Katkı 2014” plaketi verilmesi

• İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında ilgili şehirlerde yayımlanacak olan billboardlarda Ana Sponsor olarak logo kullanımı

• Kongre sonucunda basılacak olan kitap ve DVD’lerde Ana Sponsor olarak logo kullanımı

• Medya Sponsorları vasıtası ile TV/Radyo/Gazete/İnternette yer alacak kongre afiş ve bilgilerinde Ana Sponsor olarak logo kullanımı

• Ana Sponsor olarak logonuza vurgu yapılmış şekilde, talep ettiğiniz afiş ve benzeri dokümanların reklamlarınızda kullanmanız için size özel hazırlanması

• Yapılacak mailing ve diğer bütün reklam ve ilanlarda Ana Sponsor olarak logo kullanımı

• Kongre başlangıç, ara ve sonlarında fuaye alanlarında devamlı olmak üzere sponsor tanıtım filminizin gösterimi

• Bundan sonraki senelerde yapılacak olan kongrelerde ve Enstitü’nün yaptığı faaliyetlerde sponsorluk için öncelik sahibi olunması

RESMİ SPONSOR HAKLARI

• 15 kişi/akademisyen ücretsiz katılım hakkı

• 2 birim (12 metrekare) stand kurulum hakkı

• Bütün kongre materyallerinde Resmi Sponsor logo kullanım hakkı

• Başka bir rakip şirketten Resmi Sponsorluk alınmaması

• Kongre neticesinde “Kamu İhale Hukuku’na Katkı 2014” plaketi verilmesi

• İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında ilgili şehirlerde yayımlanacak olan billboardlarda Resmi Sponsor olarak logo kullanımı

• Kongre sonucunda basılacak olan kitap ve DVD’lerde Resmi Sponsor olarak logo kullanımı

• Medya Sponsorları vasıtası ile TV/Radyo/Gazete/İnternette yer alacak kongre afiş ve bilgilerinde Resmi Sponsor olarak logo kullanımı

• Resmi Sponsor olarak logonuza vurgu yapılmış şekilde, talep ettiğiniz afiş ve benzeri dokümanların reklamlarınızda kullanmanız için size özel hazırlanması

• Yapılacak mailing ve diğer bütün reklam ve ilanlarda Resmi Sponsor olarak logo kullanımı

• Kongre başlangıç, ara ve sonlarında fuaye alanlarında devamlı olmak üzere sponsor tanıtım filminizin gösterimi

• Bundan sonraki senelerde yapılacak olan kongrelerde ve Enstitü’nün yaptığı faaliyetlerde sponsorluk için öncelik sahibi olunması

(5)

27 - 28 MART 2014

BİLİMSEL SPONSOR HAKLARI

• 10 kişi/akademisyen ücretsiz katılım hakkı

• 1 birim (6 metrekare) stand kurulum hakkı

• Bütün kongre materyallerinde Bilimsel Sponsor logo kullanım hakkı

• Başka bir rakip şirketten Bilimsel Sponsorluk alınmaması

• Kongre neticesinde “Kamu İhale Hukuku’na Katkı 2014” plaketi verilmesi

• İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında ilgili şehirlerde yayımlanacak olan billboardlarda Bilimsel Sponsor olarak logo kullanımı

• Kongre sonucunda basılacak olan kitap ve DVD’lerde Bilimsel Sponsor olarak logo kullanımı

• Medya Sponsorları vasıtası ile TV/Radyo/Gazete/İnternette yer alacak kongre afiş ve bilgilerinde Bilimsel Sponsor olarak logo kullanımı

• Bilimsel Sponsor olarak logonuza vurgu yapılmış şekilde, talep ettiğiniz afiş ve benzeri dokümanların reklamlarınızda kullanmanız için size özel hazırlanması

• Yapılacak mailing ve diğer bütün reklam ve ilanlarda Bilimsel Sponsor olarak logo kullanımı

• Kongre başlangıç, ara ve sonlarında fuaye alanlarında devamlı olmak üzere sponsor tanıtım filminizin gösterimi

• Bundan sonraki senelerde yapılacak olan kongrelerde ve Enstitü’nün yaptığı faaliyetlerde sponsorluk için öncelik sahibi olunması

OTURUM SPONSORLUĞU HAKLARI

• 5 kişi/akademisyen ücretsiz katılım hakkı

• 1 birim (6 metrekare) stand kurulum hakkı

• İlgili oturum esnasında sahneye sponsor logosu içeren görsellerin konulması ve oturum sponsoru olduğunun belirtilmesi

• Kongre program kitapçığına ilgili oturum kısmına Oturum Sponsoru olarak isim ve logo kullanılması

• Başka bir rakip şirketten oturum sponsorluğu alınmaması

• Kongre sonucunda basılacak olan kitap ve DVD’lerde Oturum Sponsoru olarak logo kullanımı

• Bundan sonraki senelerde yapılacak olan kongrelerde ve Enstitü’nün yaptığı faaliyetlerde sponsorluk için öncelik sahibi olunması

DESTEKÇİ SPONSOR HAKLARI

• 3 kişi/akademisyen ücretsiz katılım hakkı

• Bütün kongre materyallerinde Destekçi Sponsor logo kullanım hakkı

• İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında ilgili şehirlerde yayımlanacak olan billboardlarda Destekçi Sponsor olarak logo kullanımı

• Kongre sonucunda basılacak olan kitap ve DVD’lerde Destekçi Sponsor olarak logo kullanımı

• Medya Sponsorları vasıtası ile TV/Radyo/Gazete/İnternette yer alacak kongre afiş ve bilgilerinde Destekçi Sponsor olarak logo kullanımı

• Destekçi Sponsor olarak logonuza vurgu yapılmış şekilde, talep ettiğiniz afiş ve benzeri dokümanların reklamlarınızda kullanmanız için size özel hazırlanması

• Yapılacak mailing ve diğer bütün reklam ve ilanlarda Destekçi Sponsor olarak logo kullanımı STAND SPONSOR HAKLARI

• 1 birim (6 metrekare) stand kurulum hakkı

(6)

1. KAMU İHALE HUKUKU KONGRESİ

KONGRENİN HEDEFİ NEDİR?

Kongrenin her yıl Mart ayının son haftası düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. Nihai hedef olarak, Kamu İhale Hukuku uygulayıcılarını bir araya getirmek, Kamu İhale Hukukunda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koymak, uluslararası alandaki Kamu İhale Hukuku uygulamalarını Türkiye’deki uygulayıcılarla paylaşmak ve son olarak alınan kararları ve görüşleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Kamu İhale Kurumu’na sunmak.

KİMLER KATILIYOR? BU KATILIMCILAR NEDEN ÖNEMLİ?

Kongre organizasyon komitesinde, Kamu İhale Hukuku Enstitüsü, TBMM, Rekabet Kurumu ve Doğuş Üniversitesi bulunmaktadır. Bunların haricinde, belediyeler ve diğer kamu kurumları Kongrenin destekleyicileri arasındadır.

Kongreye 500 kişinin üzerinde katılım beklenmektedir. Kamu İhale Hukuku’nun tüm uygulayıcılarına yapılan davet ile kamu kurumları temsilcileri, bürokratlar, ihalelere iştirak eden şirketlerin temsilcileri, akademisyenler, hakimler, avukatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri yer alacaklardır. Kamu İhale Hukuku’na yön verecek kişilerin, özellikle bürokratların, akademisyenlerin, yüksek yargı hakimlerinin Kongreye katılımı ile Kamu İhale Hukuku alanında yaşanan sıkıntıların doğrudan dile getirilebilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca Kongre, gerek web sitesi, gerek materyalleri, gerekse de anlaşmalı kuruluşları ile tüm Türkiye’ye duyurulacak, afişleri, görselleri, toplu taşıma araçlarında, billboardlarda, medyada yer alacaktır. Sponsorların Kamu İhale Hukuku yararına faaliyetlerde bulunduğu, Kamu İhale Hukukunun gelişmesini sağladığı herkesçe bilinecek/öğrenilecektir.

BU SPONSORLUKLA GEREK İTİBAR VE GEREK İŞ HEDEFİ OLARAK SAĞLANACAK FAYDALAR NELERDİR?

Bu Kongre bugüne kadar Kamu İhale Hukuku alanında yapılmış en büyük organizasyon olup, Kamu İhale Hukuku’nun tüm uygulayıcılarını (yargı/kamu kurumları/şirketler/avukatlar/akademisyenler) bir araya getirmesi hasebiyle büyük ilgi gören bir yapıya sahiptir. Ayrıca, destekçi/sponsor kuruluşları sayesinde ve sanal ortamlarda devamlı olarak reklamı yapılan afişleri ve el ilanları her yere dağıtılacak olan, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile anlaşmaları gereği billboardlarda afişinin asılacağı, medya sponsorları vasıtası ile TV/Radyo/Gazete/İnternette Kongre bilgilerine yer verileceği, sonunda bastırılacak kitap ve DVD’lerde yer alacak logolar ile uzun vadeli olarak Kongreye verilen desteğin unutturulmayacağı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, bir reklam kampanyasından çok daha az maliyetle, sponsorun Kamu İhale Hukuku’na olan desteği Kongre tarihine kadar bütün Türkiye’ye duyurulmuş olacaktır. Kamu İhale Hukuku’nun gelişiminde bu destek unutulmayacak ve herkesçe hatırlanacaktır.

(7)

27 - 28 MART 2014

SPONSORLUK İLKELERİ

• Proje kapsamında, sponsorumuza toplum veya tabanımızın inisiyatiflerinde yer alma fırsatı sunuyoruz.

• Sponsorlarımız, ek bir ücret ödemeden projemizin videolarını ve fotoğraflarını kullanabilecektir.

• Sponsorlarımız, ek bir ücret ödemeden projemizin isimlerini ve ticari markalarını kullanabilecektir.

• Sponsorlarımız, ek olarak telif ücreti vermeden projemizin ismi ve logosu bulunan materyaller üretebilecektir.

• Projemiz tuzak pazarlama hedefi olamaz.

• Projemiz; TV, Yazılı Basın, Radyo, İnternet ve Sosyal Medya dahilinde KÜRESEL olarak yer alacaktır.

• Kongremizde hukuki olmayan, rahatsız edici üsluplara izin verilmeyecektir.

SEMPOZYUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Av. Seyyid Ahmet HAKKAKUL Kamu İhale Hukuku Enstitüsü

Adres : Nuhkuyusu Cad. 151 / 3 - 34664 Üsküdar / İstanbul Tel : 0216 334 69 65

Faks : 0216 334 59 15

E-mail: sahakkakul@kamuihalehukuku.org.tr

Caner UZEKEN

Genel Müdür / Protocol Kongre Ltd. Şti.

Adres : İçerenköy Mah. G-84 Sok. No:6/3 Ataşehir - İSTANBUL Tel : 0216 469 44 11

Faks : 0216 469 16 93

E-mail : info@protokolturizm.com.tr

(8)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :