• Sonuç bulunamadı

ETİK DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ETİK DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ"

Copied!
12
0
0

Tam metin

(1)

ETİK DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ

ESKİ YUNAN’DA ERDEM ETİĞİ

(2)

B.C. 428-347 B.C. 469-399 B.C. 384-322

(3)

Sokratik Yöntem Daimon

To find yourself, think for yourself Wisdom

Krítōn

(4)

Krítōn Diyaloğundaki Temel Belirlemeler 1. Duygulara Karşı Aklın Gücü

2. Genel Düşünme Biçimlerini Sorgulama 3. Sorgulayıcı Aklın Rehberliği

Erdemin Üç Temel Dayanağı 4. Bağımsızlık

5. Eylemlerin Haklılaştırılması 6. Toplumsal Sorumluluk

(5)

La Mort de Socrate

(Jacques-Louis David, 1787)

(6)

Apology

(Socrates’in Savunması) Republic (Devlet)

Academia

En büyük erdem: Adalet

* Ölçülü Olma

* Cesaret

* Bilgelik

(7)
(8)

Lyceum

Eudemos’a Etik Nikomakhos’a Etik

Golden Mean (Altın Oran)

Virtue: between excess (vice) and deficiency (vice) Başlıca İyi – Amaç Olarak İyi: Eudaimonia

(9)

Ahlak içseldir. Ahlak yasası “bunu yap”

biçiminde değil, “bu ol” biçiminde ifade edilmelidir. Gerçek ahlak yasası, “öldürme”

demek yerine “nefret etme” der. Ahlak yasasını ifade etmenin tek şekli, bu yasayı bir

karakter kuralı gibi ifade etmek olmalıdır.

Leslie Stephen

(10)
(11)

“İnsanlar, ev yapa yapa mimar, lir çala çala lirist olurlar; aynı şekilde Adil şeyleri yapa yapa adil, ölçülü davrana davrana ölçülü, yiğitçe davrana davrana yiğit insanlar oluyoruz.”

“Eylemde bulunan, eylemde bulunduğu zaman birtakım şartlara haiz olmalıdır: ilkin, bilerek davranmalı, sonra eylemleri tercih ederek ve kendileri için tercih ederek yapmalı, üçüncü olarak da eylemleri emin ve sarsılmaz bir karakterden sökün etmelidir.”

(12)

Yerel bir haber kuruluşunda çalışıyorsunuz. Telsizden, tek bir arabanın karıştığı kötü bir trafik kazası haberi geldi ve bir lise öğrencinin kazada öldüğü söylendi. Haber merkezi olay yerine bir fotoğrafçı gönderdi ve çok çeşitli görüntüler elde edildi (ürpertici, kan revan içindeki ceset görüntülerinden yalnızca olay yerinde bekleşen polisleri, sağlık görevlilerini vs. gösteren sıradan olay yeri görüntülerine kadar).

Siz ve meslektaşlarınız ertesi günün baskısı için bunlar arasından seçim yapmak, haber sitesine de fotoğraflar yüklemek durumundasınız.

Her olayda olduğu gibi bu olayın da bir arkaplanı var: Son 30 gün içinde gazetenin çıkarıldığı şehirde dört lise öğrencisinin daha araba kazasında öldüğü ve hepsinin de yasal yaşın altında alkol almış olduğu tespit edilmiş durumda. Polis, alkol alımının kazada bir etmen olabileceğini söylüyor. Şehir halkı bu durum nedeniyle oldukça endişeli.

Dolayısıyla münferit bir olaydan değil, yerel topluluk için önemli bir sorun haline gelmekte olan bir durumdan söz ediyoruz. Haberciliğin gereği olarak kendinizi durumun vahametini de dile getirmek konusunda sorumlu hissediyorsunuz.

Altın Oran doktrini, hangi fotoğrafların siteye konabileceği, ya da nasıl bir video yüklemenin uygun olacağı ve nasıl bir haber kurgulanması gerektiği konusunda size nasıl yol gösterebilir?

Referanslar

Benzer Belgeler

Iste Amerikali madam (Duruni Fanfid Fishernn (Cocuk Evi)nde gordugu (Muntesuri)usultinde yazi-okuma ogretis bu suretle basliyor. Cocuk her gun bu talimleri yapa yapa bir

[r]

Gayri maddi özellik kombinasyonu nedeniyle, çelik ve bunun gibi materyallerin, gri demir gibi döküm kolay malzemelere kıyasla daha yumuşak şekiller (yani geniş

1. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ilköğretim okullarına ayrılan pay 2006 yılından günümüze sürekli düşmektedir. Fakat ilköğretime ayrılan payın GSYH

Sükûtu müteakıb profesör A li Nihad kürsüye gelerek Akifin edebî şahsiyeti hakkında çok güzel bir hitabede bulu - muştur.. Fikretin elinde mühim bir

Hem bütün bunlardan daha doğru olan bir şey var: Bir ressam resim yapa yapa, çevresine baka baka ye­!. tişir; onun için asıl olan

• ADSL internet hizmetini IP VAE/ATM VAE/YAPA modeli kullanarak sunan tüm İSS’lerin “VAE trafik teslim noktasında/YAPA kapsamında paylaşıma açılan santral

Rivayetlerden ikisi Kırım'da Radloff (Proben C. VII) ve Molla Mehmet Osmanof tarafından derlenmiştir. Diğeri ise, Zarif Taşkendi tarafından derlenen

[r]

Bunun içindir ki bu asrın başında Alman Maden İşçi­ leri Sendikası pnömokonyozda maluliyet tâyini için şahsın çalışma gününü ölçmenin lüzumu üzerinde durmuşlar

MADDE 10 – (1) Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu, vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınan diğer memurlar ile rapor değerlendirme komisyonları

A Tehlikeli addelerde ir arada yükle e yasağı yoktur, çü kü farklı sı ıflardaki tehlikeli addeleri farklı tehlikeleri vardır. D) Bir arada yükle e yasağı, tehlikeli

4) Pragmatik teoriye göre ise, geniş bir alan hukukla ilgili yapılacak çalışmalarda kolaylık sağlamak bakımından bir ayrıma tutulmasının pratik faydalı

Sonuç olarak Denizli ve ekibi, daha burada sö- zünü etmedi¤imiz de¤iflik hastal›klar›n teflhis ve tedavisine, biyoteknoloji, çevre teknolojisi gibi pek çok konuya destek

İlk olarak resimdeki düz kırmızı hat üzerinde ok yönünde ilerleyerek her bir sayının tahtada kendisinden sonra ge- len ve aynı zamanda kendisinden küçük olan kaç

Fırat Tıp Dergisinin 2018 yılı sayılarında hakem olarak görev yapan akademisyenlere teşekkür ederiz.. Many thanks to our referees for their kindly contribution to Firat Medical

Çalışmamıza konu olan bu serbest ölçülü iki yeni Türküye kaynak olan kişiler Ahmet Ali ÇAVUŞ 1960 ve Ahmet BÜLBÜL 1976 yılında ses kayıtları yapılarak

Bu mahkûm kadınlar dışında romanda önemli bir yere sahip olan gardiyan Ayşe kadın ve gardiyan Şefika da vardır.. Ayşe kadın, yıllarca kocasından, o ölünce de

The variation of the chromium and iron concentrations released from S2 as a function of contact time and concentration of complex forming substances (s: citric acid, œ: ascorbic

Hannover Sığır Hastalıkları Kliniğinde yapılan bir çalışma­ da (7) uygulanan tüm tedaviterin dökümanı çıkartılmış ve buna göre cerrahi sağaltımların % 43.70'i

Oturu u sağ tarafı da kayda aşla uto u a tıklayarak kayda aşlaya ilir ya da Oturu e üsü de Kayda Başla uto u u da kulla arak ilgili dersi izi kaydet eye aşlaya

Böyle derin konkav sokaklar ancak uzun oldukları zaman, bir enginlik hissi uyandırmak hesabile, iyi bir çözüm verebilirler (Şek. A z ve pürüzsüz bir konkavlık ise

Sahne kısmının üst ve alt katlarında mecmuan 1 2 artist odasını birbirine rapteden dahilî devvar bir merdiven iki banyo müteaddit helâ ve duş yerleri ve bir de projeksiyon