2 . 8 = 16 5 . 5 5 + 5 + 5 + 5 + 5 4 . 25 2 + 2 + 2 + 2 8 2 . 32 . (-2) 27 . 9 = 3

Download (0)

Full text

(1)

8 MATEMATİK

TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR TEST 1

8. SINIF

sayisalsinifi.com

2

-7

. 32

2

. (-2)

2

İşleminin sonucu kaçtır?

2

4

+

2

4

+

2

4

+

2

4

İşleminin sonucu kaçtır?

5

2

+

5

2

+ 5

2

+ 5

2

+ 5

2

İşleminin sonucu kaçtır?

4

15

.

25

16

İşleminin sonucu kaç basamaklıdır?

A) -25 B) -21 C) 21 D) 25

A) 216 B) 210 C) 26 D) 24

A) 23 B) 27 C) 44 D) 47 A) 6 B) 8 C) -6 D) -8

A) 43 B) 45 C) 47 D) 49

A) 5-1 B) 5-4 C) 54 D) 56

A) 6 B) 4 C) -4 D) -6

A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 1.

2.

3.

4.

7.

6.

5.

643 cm

16-2 cm

A B

C D

ABCD dikdörtgenin alanı kaç cm2 ‘dir

eşitliğine göre x kaçtır?

2

x

. 8

4

= 16

2

27

4

. 9

-3

= 3

x

eşitliğine göre x kaçtır?

8

3 sayısının çeyreği kaçtır?

5

2

. 5

2

8.

642 adet fındık 32 kişiye eşit olarak paylaştırı- lırsa her birine kaçar adet fındık düşer?

9.

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27

(2)

ÜSLÜ SAYILAR TEST 1

sayisalsinifi.com

SAYISAL SINIFI SAYISAL SINIFI

sayisalsinifi.com

A) 6 B) 7 C) 15 D) 16

10.

11.

15.

16.

14.

13.

12.

A) 4 B) 45 C) 2-5 D) 2-10

A) B) C) D)

A) 34 B) 32 C) 3-2 D) 3-4

A) 59 B) 510 C) 511 D) 512 A) 42 B) 82 C) 28 D) 216

A) 63 B) 66 C) 612 D) 618 işleminin sonucu kaçtır?

Buna göre X : Y kaçtır?

İşleminin sonucu kaçtır?

8 tane

8 tane

X = 8 + 8 + 8 ... + 8

Y = 4.4.4 ...4

9

. 64 . 125

2

İşleminin sonucu kaç basamaklıdır?

ABCD karesinin alanının KLMN dikdörtgeninin alanına oranı kaçtır?

6253 kg’lık elma 125 kg’lık çuvallara doldurulup çuvalı 25 TL’den satılacaktır.

Tüm elmalar satıldığında kaç TL gelir elde edilir?

Yukarıda verilen karesel bölgenin çevresi 322 cm olduğuna göre alanı kaç cm2’dir?

812 cm 93 cm

274 cm

A B K L

C M

D N

Figure

Updating...

References

Related subjects :