• Sonuç bulunamadı

2 . 8 = 16 5 . 5 5 + 5 + 5 + 5 + 5 4 . 25 2 + 2 + 2 + 2 8 2 . 32 . (-2) 27 . 9 = 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2 . 8 = 16 5 . 5 5 + 5 + 5 + 5 + 5 4 . 25 2 + 2 + 2 + 2 8 2 . 32 . (-2) 27 . 9 = 3"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

8 MATEMATİK

TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR TEST 1

8. SINIF

sayisalsinifi.com

2

-7

. 32

2

. (-2)

2

İşleminin sonucu kaçtır?

2

4

+

2

4

+

2

4

+

2

4

İşleminin sonucu kaçtır?

5

2

+

5

2

+ 5

2

+ 5

2

+ 5

2

İşleminin sonucu kaçtır?

4

15

.

25

16

İşleminin sonucu kaç basamaklıdır?

A) -25 B) -21 C) 21 D) 25

A) 216 B) 210 C) 26 D) 24

A) 23 B) 27 C) 44 D) 47 A) 6 B) 8 C) -6 D) -8

A) 43 B) 45 C) 47 D) 49

A) 5-1 B) 5-4 C) 54 D) 56

A) 6 B) 4 C) -4 D) -6

A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 1.

2.

3.

4.

7.

6.

5.

643 cm

16-2 cm

A B

C D

ABCD dikdörtgenin alanı kaç cm2 ‘dir

eşitliğine göre x kaçtır?

2

x

. 8

4

= 16

2

27

4

. 9

-3

= 3

x

eşitliğine göre x kaçtır?

8

3 sayısının çeyreği kaçtır?

5

2

. 5

2

8.

642 adet fındık 32 kişiye eşit olarak paylaştırı- lırsa her birine kaçar adet fındık düşer?

9.

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27

(2)

ÜSLÜ SAYILAR TEST 1

sayisalsinifi.com

SAYISAL SINIFI SAYISAL SINIFI

sayisalsinifi.com

A) 6 B) 7 C) 15 D) 16

10.

11.

15.

16.

14.

13.

12.

A) 4 B) 45 C) 2-5 D) 2-10

A) B) C) D)

A) 34 B) 32 C) 3-2 D) 3-4

A) 59 B) 510 C) 511 D) 512 A) 42 B) 82 C) 28 D) 216

A) 63 B) 66 C) 612 D) 618 işleminin sonucu kaçtır?

Buna göre X : Y kaçtır?

İşleminin sonucu kaçtır?

8 tane

8 tane

X = 8 + 8 + 8 ... + 8

Y = 4.4.4 ...4

9

. 64 . 125

2

İşleminin sonucu kaç basamaklıdır?

ABCD karesinin alanının KLMN dikdörtgeninin alanına oranı kaçtır?

6253 kg’lık elma 125 kg’lık çuvallara doldurulup çuvalı 25 TL’den satılacaktır.

Tüm elmalar satıldığında kaç TL gelir elde edilir?

Yukarıda verilen karesel bölgenin çevresi 322 cm olduğuna göre alanı kaç cm2’dir?

812 cm 93 cm

274 cm

A B K L

C M

D N

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu maddeler ile Mustafa Kemal Paşa daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?. A) Ordunun ihtiyaçlarını sağlayarak savaş gücünü artırmayı B) Askeri

Bakkala 10

Dörtte bir Üçte iki Onda altı Yirmide beş Otuzda on Altıda altı. Yüzde bir Yüzde on Yüzde kırk Yüzde elli Yüzde yirmi

Aşağıda 1'den 10'a kadar verilen sayıların İngilizcelerini altlarına yazınız.. İngilizceleri verilmiş olan sayıları

Aşağıda 1'den 10'a kadar verilen sayıların İngilizcelerini altlarına yazınız.. İngilizceleri verilmiş olan sayıları

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ A.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.. T.C. Mustafa Kemal, Sofya’da Osmanlı

Bir markette turşular küçük ve büyük boy ka- vanozlarda satılmaktadır. Küçük boy kavanoz- larda 650 gram turşu vardır. Büyük boy kava- nozlarda ise küçük

Aşağıdaki tabloda görsellerle ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Kan; acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kan üretilemeyen bir dokudur ve hâlâ tek kaynağı