Buna göre Yusuf ve Mert'in çizdiği karelerin çevre uzunlukları arasındaki fark en az kaç. santimetredir? doğal sayıdır? æ72 cm

Download (0)

Tam metin

(1)

77 8

1.

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan üç adet kare şeklindeki çerçeve aşa- ğıdaki gibi bir kenarları doğrusal olacak biçimde yan yana dizilmiştir.

A B

Çerçevelerin alanları üç basamaklı bir tam kare doğal sayı olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık en az kaç santimetredir?

A) 32 B) 33 C) 34 D) 35

2.

Eş karelerden oluşan yukarıdaki şeklin alanı 300 cm2 dir.

Buna göre tüm şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100

3.

Alanı 90 cm2 olan karenin, bir kenarının san- timetre cinsinden uzunluğu hangi iki doğal sayı arasında bulunur?

A) 8 ile 9 B) 9 ile 10 C) 10 ile 11 D) 11 ile 12

4.

Yusuf ve Mert kenar uzunlukları santimetre cin- sinden tam sayı olan birer kare çiziyor. Yusuf'un çizdiği karenin alanı, kenar uzunlukları 12 cm ve 13 cm olan bir dikdörtgenin alanından küçük;

Mert'in çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından büyüktür.

Buna göre Yusuf ve Mert'in çizdiği karelerin çevre uzunlukları arasındaki fark en az kaç santimetredir?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

5.

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir doğal sayıdır?

A) §2 . æ16 B) §5 . æ15 C) §4 . æ10 D) §3 . æ12

6.

Uzunlukları æ32 cm olan iki eş bardak aşağıdaki gibi iç içe yerleştirildiğinde yükseklik æ72 cm ol- maktadır.

æ72 cm

Buna göre aynı bardaklardan beş tane iç içe yerleştirildiğinde tüm yükseklik kaç santi- metre olur?

A) 9§2 B) 10§2 C) 12§2 D) 15§2

1

(2)

8

ÜNİTE

2

KAREKÖKLÜ İFADELER

78 7.

Aşağıda bir çerçevenin uzunluğu, genişliği ve

kalınlığının metre cinsinden ölçüleri verilmiştir.

0,0004 m

}

0,16 m

0,09 m

Buna göre çerçevenin içinde kalan dikdörtgen bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 62 B) 84 C) 100 D) 124

8.

Tuba, eşkenar üçgen şeklindeki bir masanın ke- nar uzunluğunu ölçmek için uzunluğu 149 m olan bir ipi masaya sardığında, ip aşağıdaki gibi tam yetmemektedir.

Masanın bir kenar uzunluğu metre cinsinden doğal sayı olduğuna göre en az kaç metre olur?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

9.

§8

æ27

.

æ48

æ63

.

æ28

æ32 işleminin sonucu kaçtır?

A) 1

3 B) 4

9 C) 2

3 D) 4

3

10.

æ25 cm æ25 cm

125 cm æ80 cm

Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki kartonlar aşağıdaki gibi bir kısmı üst üste gelecek biçimde birleştiriliyorlar.

§5 cm

}

Yeni oluşan kartonda, üst üste gelen kısmın genişliği §5 cm olduğuna göre tüm şeklin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 40§5 B) 100 C) 45§5 D) 200

11.

æ12 + æ18 + æ24

§6 + §9 + æ12

işleminin sonucu kaçtır?

A) §2 B) §3 C) §6 D) 2§2

12.

Aşağıda alanı 48 cm2 olan eş mavi renkli kare şeklindeki kartonlar ile alanı 108 cm2 den az olan eş yeşil renkli kare şeklindeki kartonlar, bir kenarları doğrusal olacak şekilde sıralanmıştır.

Buna göre kartonlar arasında kalan sarı renkli bölgelerden birinin alanı tam sayı cin- sinden en çok kaç santimetrekaredir?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24

Hareket

TESTİ

1

(3)

8

79 1.

233 sayısı sayı doğrusu üzerinde hangi iki

tam sayı arasındadır?

A) 13 ile 14 B) 14 ile 15 C) 15 ile 16 D) 16 ile 17

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir doğal sayı değil- dir?

A) æ56 B) æ27

C) æ112 D) æ350

3.

Aşağıdaki eşkenar çokgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en büyüktür?

A) 2§5 cm

B)

§7 cm

C) §5 cm D)

2§2 cm

4.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi rasyonel sayı- dır?

A) 7,77 B) §7

C) æ73 D) 7,71732 ...

5.

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki karton, şekil I'deki gibi iki eş parçaya bölünerek şekil II'deki gibi tekrar birleştiriliyor.

æ80 cm

2§5 cm

125 cm Şekil I

Şekil II

Kartonun kapladığı alan değişmediğine göre çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 18§5 B) 20§5 C) 22§5 D) 24§5

6.

Aşağıdaki sayılardan hangisinin §5 katının 2 fazlası 6'dan büyük 7'den küçüktür?

A) §3 B) §4 C) §5 D) §6

7.

Aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) 3§2 < 4 < 2§5 B) 2§5 < 3§3 < 6 C) 3 < 2§3 < æ10 D) §2 < 1,2 < §3

2

(4)

8

ÜNİTE KAREKÖKLÜ İFADELER

80

2

9.

I. 0,81 II. 1,21 III. 2,89

IV. 3,24

Yukarıda verilen sayılardan herhangi üç ta- nesinin toplamı 4'ten büyük 4,5'ten küçük olduğuna göre bu sayılar hangileridir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV

10.

P, R ve S sayıları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi- ler verilmiştir.

• P.R rasyonel sayıdır.

• P+R rasyonel sayıdır.

• R.S irrasyonel sayıdır.

Buna göre P, R ve S sayıları aşağıdakilerden hangileri olabilir?

P R S

A) 3§2 –2§5 §3 B) 3§3 æ45 §2

C) 4§3 –æ48 2§2

D) 5§3 æ75 §3

11.

Aşağıdaki kareler içinde yer alan A, B ve C birer sayıya karşılık gelmektedir.

Dairelerin içindeki işlemler, üstündeki kare için- de yazılı olan sayılara uygulanıp altındaki kare- nin içine yazılmalıdır.

æ15 A –æ60

45 B

C +

+ x

Buna göre C sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 48 < C < 49 B) 47 < C < 48 C) 46 < C < 47 D) 45 < C < 46

8.

0,05 dm

2,25 dm

Görselde verilen tahta bloğun yüksekliği 0,05 dm ve uzunluğu 2,25 dm'dir.

Berke, bu bloklardan yeteri kadar kullanarak aşağıda gösterilen iki kuleyi yapıyor ve aralarına oyuncak robotunu yerleştiriyor.

Buna göre oyuncak robotun boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 29 B) 30 C) 34 D) 35

Hareket

TESTİ

2

(5)

316

2. ÜNİTE / KAREKÖKLÜ İFADELER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C B D A D B B C C C A

HAREKET TESTİ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B D B A D C D B B A A C HAREKET TESTİ 1

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :