• Sonuç bulunamadı

ÜÇGENDE AÇI (RUHİ HOCA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÜÇGENDE AÇI (RUHİ HOCA)"

Copied!
8
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

1 Testin çözümü İçin YOUTUBE/Ruhi Hoca İle Matematik ABC üçgen, m BAC

( )

=89 , m ACD

( )

=129 ,

B, C, D doğrusal.

Buna göre, ABD açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

2.

ABC üçgen, m EBF

( )

=140 , m FAD

( )

=120

Buna göre, DCE açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 100 B) 110 C) 130 D) 140 E) 150

ABC ve ADC üçgen, m BAD

( )

=45 ,

( )

30

m ABC =  , m BCD

( )

=35

Buna göre, ADC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 125 E) 130

4.

ABC dik üçgen, m BAD

( ) ( )

=m DAC ,

( ) ( )

m BCD =m DCA , AB ⊥ BC

Buna göre, ADC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 125 E) 135

1-E 2-A 3-B 4-E

(2)

2 Testin çözümü İçin YOUTUBE/Ruhi Hoca İle Matematik ABC üçgen, m EBF

( ) ( )

=m FBC ,

( ) ( )

m FCB =m FCD , m BFC

( )

=60

Buna göre, EAD açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50

6.

ABC ikizkenar üçgen, |AB| = |AC|

( )

113

m ACD =  , B, C, D doğrusal.

Buna göre, BAC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) 50

ABC ve EBA ikizkenar üçgen, |AB| = |AC|,

|EB| = |EA|,m ACD

( )

=53 , m BEA

( )

=72

C, B, D doğrusal.

Buna göre, DBE açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 74 B) 73 C) 72 D) 71 E) 70

8.

ABC üçgen, |AB| = |AD| = |DC|,

( )

2

m BAD = x, m ACB

( )

= +x 15

Buna göre, ADC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 125 E) 135

5-D 6-C 7-B 8-B

(3)

3 Testin çözümü İçin YOUTUBE/Ruhi Hoca İle Matematik ABC ikizkenar üçgen, |AB| = |AC| = |DC|,

( )

15

m BAD =

Buna göre, DAC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

2.

ABC ikizkenar üçgen, |AB| = |AC|,

( )

60

m CDA =

Buna göre, BAC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

ABC ve ADB ikizkenar üçgen, |AB| = |AC|,

|DA| = |DB|,m DBC

( )

=17 ,m DAC

( )

=22 ,

Buna göre, BDA açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 52 B) 55 C) 58 D) 64 E) 67

4.

ABC ikizkenar üçgen, |CA| = |CB|,

|DA| = |AE| = |EB|, m CBD

( )

=40

Buna göre, ACB açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 26 B) 30 C) 38 D) 40 E) 44

1-C 2-A 3-A 4-B

(4)

4 Testin çözümü İçin YOUTUBE/Ruhi Hoca İle Matematik AD // BC, [AC] [BD] = {E}, ABC ikizkenar üçgen,

|AB| = |AC|, m EAB

( )

=70 , m BDF

( )

=140

Buna göre, DEC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

6.

ABC üçgen, |BD| = |DC|, AD ⊥ BC

( )

24

m BAD = +x  ,m DAC

( )

=2x

Buna göre, ABC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 52 B) 48 C) 44 D) 42 E) 38

ABC üçgen, ED ⊥ BC, |BD| = |DC|,

|AB| = |EC|,m BAC

( )

=80

Buna göre, DEC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

8. |AB| = |AC| olmak üzere, Şekil – 1 deki ABC ikizkenar üçgeni şeklindeki kartonun [AC] kenarı [CD] boyunca katlandığında A noktası Şekil – 2 deki gibi [BC] üzerindeki A noktasına gelmekte- dir.

( )

42

m DBC =  olduğuna göre, BDA açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 54 B) 48 C) 44 D) 42 E) 38

5-B 6-D 7-C 8-A

(5)

5 Testin çözümü İçin YOUTUBE/Ruhi Hoca İle Matematik ABC üçgen, |AD| = |BD| = |DC|,

E, A, C doğrusal.

Buna göre, EAB açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 100

2.

|AB| = |BC| = |CD|, m BCD

( )

=60 ,

( )

66

m BAD =

Buna göre, ABC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 106 B) 108 C) 110 D) 112 E) 114

( )

38

m BAF =  , m AFE

( )

=136 ,m FED

( )

=80 ,

( )

117

m EDC =  , m DCB

( )

=27

Buna göre, ABC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 106 B) 108 C) 110 D) 112 E) 114

4.

( )

107

m EAD =  , m FDC

( )

=82 ,

( ) ( )

m EAF =m FBC

Buna göre, ACB açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 57 B) 59 C) 61 D) 63 E) 65

1-D 2-B 3-B 4-A

(6)

6 Testin çözümü İçin YOUTUBE/Ruhi Hoca İle Matematik

( )

63

m ABD =

Buna göre, ADB açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 97 B) 99 C) 101 D) 103 E) 105

6.

ABC üçgen, m EBF

( ) ( )

=m FBC ,

( ) ( )

m FCB =m FCD , m FAD

( )

=28

Buna göre, EAF açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 28 B) 26 C) 24 D) 22 E) 20

( ) ( )

m ACE =m ECD , m BAC

( )

=70

Buna göre, BEC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

8.

ABC üçgen, m ABD

( ) ( )

=m DBK ,

( ) ( )

m ACF =m BCF , m ACD

( ) ( )

=m DCK ,

( )

120

m BFC =

Buna göre, BDC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

5-B 6-A 7-C 8-B

(7)

7 Testin çözümü İçin YOUTUBE/Ruhi Hoca İle Matematik ABC üçgen, m ABD

( ) ( )

=m DBK ,

( ) ( )

m ACD =m DCK ,m DAC

( )

=60 ,

B, A, F ve B, C, K doğrusal.

Buna göre, BDC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

2.

ABC dik üçgen, BA ⊥ CA, |BD| = |CD|,

( )

48

m ABC = 

Buna göre, DAC açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 42 B) 44 C) 48 D) 50 E) 52

ABC üçgen, BA ⊥ EC, |BD| = |DC| = |EA|,

( )

29

m BAD = 

Buna göre, ADB açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 85 B) 87 C) 89 D) 91 E) 93

4.

ABC dik üçgen, ADE üçgen, AB ⊥ AC,

|DB| = |DC| = |AE|,m BAD

( )

=29 ,

( )

35

m AED = 

Buna göre, CAE açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 51 B) 49 C) 47 D) 45 E) 43

1-B 2-A 3-E 4-B

(8)

8 Testin çözümü İçin YOUTUBE/Ruhi Hoca İle Matematik ABC ikizkenar üçgen, |CA| = |CB|, |BF| = |AD|,

|EA| = |DB|, m ACB

( )

=50

Buna göre, EDF açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

6.

ABC eşkenar üçgen, |DB| = |DC|,

( )

3

m BAD = y, m DAC

( )

=2x

Buna göre, x

y oranı kaçtır?

A) 5

2 B) 3

2 C) 3 D) 2 E) 4 3

ABC üçgen, m BAE

( ) ( )

=m EAD ,

( ) ( )

m ABC =m CAD ,m AEC

( )

=74

Buna göre, ACB açısının ölçüsü kaç derece- dir?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 42

8.

ABC ikizkenar üçgen, |AB| = |BC|,

|BD| = |DE| = |EA| = |AC|,

Buna göre,

( ) ( )

m EDA m EAC

oranı kaçtır?

A) 5

2 B) 3

2 C) 3 D) 2 E) 4 3

5-C 6-B 7-A 8-D

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Model yılı Ocak 2007. Km

Ekspertiz raporunu yine ekim ayında yaptırdım.</span></p><p><span style="font-size: 10.5pt; font-family: arial, sans-serif; color: black;">Motor

AC, dC veya ACdC olacak şekilde ayarlanabilir. 5Hnt seçilmesi durumunda cihazın 60mV girişi kullanılacaktır. Giriş tipi 5Hnt seçilir ise tUrn tur sayısı parametresi görünmez. ve

Adet / Kutu SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N K‹L‹TLEME TAKIMI (YILDIZ ÜÇGEN KULLANIM ‹Ç‹N).. (Elektriksel

• DC kıyıcı prensip olarak bir kontrollü güç elemanı (transistör, aktif eleman) ve bir kontrolsüz güç elemanı (diyot, pasif eleman) ile elde edilir. • Enerji

Yan kenar uçlarındaki iç açıortaylar orta taban üzerinde

Şekildeki levha, farklı metallerden yapılmış dikdörtgen bi- çimli, ince, düzgün ve türdeş K, L, M, N parçalarından oluşmuştur. Bu levhanın kütle merkezi O

Kömür geçmiş zamanlarda bitki kalıntılarının biyolojik ve fiziksel olarak değişimleri sonucunda önce linyit kömür sonra taş kömürü ve son olarak Antrasit kömür

Belirteç (Strobe) kontrol giriĢlerini lojik anahtarlara bağlayarak bu anahtarlardan katalog bilgisine göre uygun değerleri veriniz. Seçici olarak seçtiğiniz x ve y

Çalışmamızdaki KOAH‟lı hastalarda, 8 haftalık üst ekstremite kuvvet eğitimi sonrası solunum kas kuvveti ve yüzdesi değerlerindeki gruplardaki zaman içindeki

Olumlu tutum, yüksek motivasyon ve düşük kaygı gibi duyuşsal özelliklere sahip öğrencilerden oluşacak bir sınıf ortamı daha fazla başarıyı da beraberinde getirecektir

Anac›n üzerinde aç›lan yerlerin tipi- ne göre, kalem afl›lar›n›z›n da tipi orta- ya ç›k›yor: kabuk, yarma, kakma gibi.. Kalem afl›lar› içerisinde uygulamas›

Ulnar arterin yokluğunda önkol dolaşımını radial ve interosseöz arterler ya da bizim olgumuzda olduğu gibi büyük bir median arter kompanse etmektedir..

1.. 8) Bir P düzlemi ile Bu düzlem dışında A,B,C noktaları veriliyor.ABC düzlemi dışında alınan bir O noktası ile A,B,C noktaları birleştiriliyor. OA,OB,OC doğrularının P

N noktalarında kestiğine göre MN doğrusunun sabit bir noktadan geçtiğini ispatlayınız. 6) Birbirini kesen ve aynı düzlem içinde olmayan Ox,Oy,Oz doğruları

AB  AC olacak şekilde ABC ikizkenar üçgeninde NOT : İkizkenarlarda Yardımcı Elemanların

İkizkenar üçgenlerde taban üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşit kenarlardan birinin uzunluğuna eşittir.. İkizkenar

• Fazlar arası geçmek zorunda olan akımlar, ancak tristörler üzerinden devreyi tamamlayabileceğinden, aynı kontrol sağlanır. • Burada da amaç,

A) EF ile GH doğruları paraleldir. B) Üç doğru en fazla üç noktada kesişir. C) KL ile MN doğruları paraleldir. D) AB ile CD doğruları dik kesişmektedir. “Bir tek yönde

[r]

 Ferroşelataz enzimleridir. ALA-dehidrataz’ın inhibisyonu sonucunda -ALA → PBG’ye dönüşemez. Ferroşelatazın inhibisyonu ile sitoplazmadaki Fe +2 iyonu