Jens Sundström, rapport CPMR BSC styrelsemöte 19-21 mars 2013

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

24 MAJ 2013

1

Jens Sundström, rapport CPMR BSC styrelsemöte 19-21 mars 2013

CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) är en interregional samarbetsorganisation för regioner i Europa, bestående av geografiska kommissioner där landstingsstyrelseledamoten Jens Sundström är ordfö- rande för Östersjökommissionen, BSC.

BSC styrelsemöte gick igenom arbetet i de olika kommittéerna och funde- rade kring representanter i CPMRs interkom grupper. Jens Sundström lyfte fram att han gärna ser en koppling mellan arbetet i BSC arbetsgrupper och CPMRs interkom grupper. På initiativ från Jens Sundström togs det även beslut om att ordförande i arbetsgrupperna ska vara representerade på fram- tida styrelsemöten.

I anslutning till CPMR Baltic Sea Commissions styrelsemöte anordnades en resa till St. Petersburg för att samtala med potentiella medlemsregioner samt att delta på ”The baltic sea region: common territory-common interest com- mon projects”. Detta var ett evenemang som anordnades under ryska presi- dentskapet i Council of the Baltic Sea States. Programmet var fokuserat på samarbete mellan EU och nationell nivå angående Östersjön. Jens Sund- ström begärde ordet från åskådarbänken och lyfte vikten av samarbetet med regional och lokal nivå. Vilket ledde till att de på eftermiddagen styrde om i programmet för att ge honom utrymme att presentera Norrbotten, CPMR och varför vi är viktiga i genomförandet av Östersjöstrategin.

Jens Sundström

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :