• Sonuç bulunamadı

Populasyon ve Tür Düzeyinde Koruma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Populasyon ve Tür Düzeyinde Koruma"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

• Hiçbir popülasyon sonsuza kadar devam edemez. Çevresel

(3)
(4)

Tehlike altındaki bir tür için en iyi koruma planı için;

• Koruma alanı mümkün olduğu ölçüde büyük olmalıdır • Habitat yüksek nitelikli olmalı

(5)
(6)
(7)

• Küçük popülasyonların sayılarının hızla azalması ve yerel

olarak yok olmaları üzerinde tehlike yaratan ana faktörler;

• Genetik çeşitlilik kaybı ve ona bağlı olarak soyiçi çöküş ve genetik sürüklenme

• Doğum ve ölüm oranlarındaki rastgele değişimler nedeniyle nüfus dalgalanmaları

(8)

• Etkin Populasyon Büyüklüğünü Belirleyen Unsurlar

Etkin popülasyon büyüklüğü??

• Yeni doğan yavru sayısında değişim • Eşey oranında eşitsizlik

(9)

• Kurucu etkisi

(10)

Yok oluş girdapları

Referanslar

Benzer Belgeler

• Genetik sapma bir popülasyonda allel sıklığında değişime, allellerin sabitlenmesi nedeniyle genetik çeşitliliğin kaybına ve popülasyonlar arasında genetik

İş güvenliği uzmanlarının işveren işçisi olarak çalışmaları bu alandaki en büyük handikap olmakla beraber, iş güvenliği uzmanlarının OSGB’ye bağlı olarak

Bu yazdıklarımızı bir hafta sonra toplar, onların, buluş, ifade, duygu, el yazısı, imla ve noktalama işaretlerine ayrı ayrı not atar, onları toplar,

Kaynak: Levent TURAN Doç. E¤itim Fakültesi Fen Bilimleri E¤itimi Bölümü Bilim Teknik say› 361, sayfa 52.. ‹nsanda göz rengi yönünden kahverengi göz bask›n, mavi göz

Üreme mevsimi boyunca leylek, yuva yapmak için uygun yapıları olan alanları; özellikle de uzun ağaçlar, çatılar, bacalar, suni yuva platformları gibi güneşli

Populasyondaki hayvan sayısı ve yoğunluğu hakkında kesin bilgi elde etmek yaban hayatı yöneticileri için oldukça zor işlerden biridir.. Veriler tahmin ve indisler

• Genellikle, bir populasyondaki tek bir genetik lokusu çalıştığımız zaman, bu lokusa ait alel dağılımlarının farklı genotipler taşıyan bireyler.

• Teorik olarak popülasyondaki artış aritmetik veya geometrik olabilir.. • Aritmetik artış modelinde ortamdaki sayıya her seferinde belirli miktarda