Türkiye’nin yönetim yapısını oluşturan ana ve yardımcı hizmet birimlerin yapısı ve işleyişi, Türk sporunun gelişimiyle olan ilişkisi.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi SYB 313 Türkiye’nin Yönetim Yapısı Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Oğuz ÖZBEK

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Kredisi 2

Dersin Türü Zorunlu

Dersin İçeriği Türkiye’nin yönetim yapısını oluşturan ana ve yardımcı hizmet birimlerin yapısı ve işleyişi, Türk sporunun gelişimiyle olan ilişkisi.

Dersin Amacı

Türkiye’nin yönetim yapısını oluşturan ana ve yardımcı hizmet birimlerinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinmek ve bu birimlerin Türk sporunun gelişimiyle olan ilişkisi açıklamak.

Dersin Süresi 1 saat 30 dk

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul -

Önerilen Kaynaklar

(1982) T. C. Anayasası.

Doğar Y., (1997). Spor Yönetimi.

Gözübüyük Ş., (20010). Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Ankara:Turhan Kitabevi

Dersin Kredisi (AKTS) 3

Laboratuvar -

Diğer-1 -

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :