Bağımsız değişkenler?? • Esneklik, bağımsız değişkendeki %1 değişmenin bağımlı değişkeni % kaç etkilediğini gösteren kavrama denir. • Bir malın talep edilen miktarının, o miktarı belirleyen etkenlere karşı ne derece “hassas (duyarlı)” olduğunu gösterir. •

10  Download (0)

Tam metin

(1)

Esneklikler

• Bir malın talep edilen miktarının, o miktarı belirleyen etkenlere karşı ne derece “hassas (duyarlı)” olduğunu gösterir.

• Esneklik, bağımsız değişkendeki %1 değişmenin bağımlı değişkeni % kaç etkilediğini gösteren kavrama denir.

• Bağımsız değişkenler??

(2)

Esneklik

• iktisat literatüründe temelde iki esneklik türü vardır. Bunlar; talep

esnekliği ve arz esnekliğidir. talep esnekliği; talebin fiyat, talebin gelir

ve talebin çapraz fiyat esnekliği şeklinde üç kısımdan oluşurken, arz

esnekliğinde ise yalnızca arzın fiyat esnekliği vardır.

(3)

Esneklik

• Firmaların üretim kararlarını etkiler.

• Yüzdesel bir değişimi gösterir.

• Duyarlılık ölçüsüdür-bir değişken başka bir değişkene ne kadar duyarlı.

• Talep doğrusu üzerinde her noktada farklı değerlere sahiptir.

• Orta noktasında esneklik 1, orta noktasının altında

birden küçük, üstünde ise birden büyük bir değer alır.

(4)

Talebin fiyat esnekliğini neler etkiler?

• İkame edilebilir mallar ve hizmetlerin varlığı

• Mal ve hizmet için ayrılan payın bütçedeki payı

• Fiyat değişiminden sonra geçen süre

• Gelir düzeyi

• Neden negatif?

(5)

Talebin fiyat esnekliğini neler etkiler?

• E=0

• E=∞

• E=1

• E>1

• E<1

(6)

Çapraz Fiyat Esnekliği

• E

xy

(+) ikame mal

• E

xy

(-) tamamlayıcı mal

• Örnek?

(7)

Yay esnekliği

• Eğer fiyat ve miktar değişimleri büyükse esneklik değerleri arasındaki arasındaki fark da büyük olur.

• Talep eğrisi yay şeklindedir.

(8)

Talebin gelir esnekliği

• Q

d

=f(I)

• E

x,I

(+) =normal mal

• Ex,I (-)=düşük mal,giffen mal

• E>0 normal mal (lüks,zorunlu)

• E<0 giffen mal

(9)

Arzın Fiyat Esnekliği

• İkame malların varlığı (varsa esnek)

• Dayanıklı olup olmaması

• Dayanıksız esneklik düşük

• Dayanıklı esneklik yüksek

• Üretim miktarı maliyet ilişkisi

• Üretim artışı maliyetleri çok artırıyosa az esnek

• Zaman

• Kısa dönem az esnek

(10)

Örnekler:

• Petrol? Fiyat artışlarından ne kadar etkilenir?Kısa dönemde, tüketimin bir miktar azaltılması için, petrol fiyatının çok artırılması

gerekmektedir.

• Sigara?Fiyat artarsa,tüketim ne kadar etkilenir ?

• Beyaz eşya?Fiyatlardaki değişim talebi etkiler mi?Ne kadar?

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :