• Sonuç bulunamadı

Yönetim Kurulu Üyesi. Yönetim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Yönetim Kurulu Üyesi. Yönetim"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ünvanı : Arçelik A.Ş.

Kayıtlı Sermaye : 1.500.000.000.-TL Çıkarılmış Sermaye : 675.728.205.-TL

Kuruluş : 21.01.1955

Tescilli Adres : Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu/İstanbul Ticaret Sicil No : 54957

Vergi Dairesi ve No : Büyük Mükellefler V.D. 0730018000

Mersis No: : 2268495549667788

Kurumsal Web Adresi : www.arcelikas.com

Elektronik Posta Adresi : yatirimciiliskileri@arcelik.com

Yönetim Kurulu

Rahmi M.Koç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V.Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semahat S.Arsel Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer M.Koç Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y.Koç Yönetim Kurulu Üyesi O.Turgay Durak Yönetim Kurulu Üyesi Robert Sonman Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Çakıroğlu Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Kutsan Çelebican Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Tunç Uluğ Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet Barmanbek Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız K.Kaynak Küçükpınar Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız

Yönetim

Levent Çakıroğlu Genel Müdür

C. Ş. Oğuzhan Öztürk Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Tedarik Zinciri Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler

Hakan Hamdi Bulgurlu Genel Müdür Yardımcısı - Satış Avrupa, Amerika, Asya - Pasifik İsmail Hakkı Sağır Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji

Şirzat Subaşı Genel Müdür Yardımcısı – Satış Türkiye, Ortadoğu,Afrika,Türki Cumhuriyetler

Tülin Karabük Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama Ahmet İhsan Ceylan Tedarik Zinciri Direktörü

Ali Tayyar Mali İşler Direktörü - Merkez ve İşletmeler Ayşe Topçu Pazarlama Direktörü-Uluslararası

Barış Orbay Pazarlama Direktörü-Türkiye Buket Çelebiöven İnsan Kaynakları Direktörü

Cemal Can Dinçer Satış Direktörü – İştirakler, Avrupa, Amerika, Asya - Pasifik

Cem Kural Ar-Ge Direktörü

Cemil İnan Ürün Direktörü-Buzdolabı Doğan Korkmaz Finansman Direktörü

E. C. Murat Büyükerk Satış Direktörü - Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler Ercüment Gülşen Beko Satış Direktörü

(2)

Erhan Akdoğan Perakende Geliştirme Direktörü Evren Albaş Temin Ürün Direktörü

Haldun Dingeç Ürün Direktörü-Bulaşık Makinesi Hasan Ali Yardımcı Stratejik Planlama Direktörü Hüseyin Öner Bilişim Teknolojileri Direktörü

İhsan Somay Mali İşler Direktörü - Satış ve Pazarlama Kamil Uğur Kayalı Resmi ve Sektörel İlişkiler Koordinatörü

Mehmet Savaş Ürün Direktörü - Kurutucu ve Elektrik Motorları Mehmet Emin Bulak Tüketici Hizmetleri Direktörü

Melis Mutuş Kurumsal İletişim Koordinatörü Mustafa Esenlik Üretim Teknolojileri Direktörü Melis Mutuş Kurumsal İletişim Koordinatörü Nihat Bayız Ürün Yönetim Direktörü Polat Şen Satınalma Direktörü

R.C. Oğuzkan Şatıroğlu Satış Direktörü-Avrupa Direkt Satışlar Salih Arslantaş Ürün Direktörü - Çamaşır Makinesi Sibel Kesler Bütçe, Raporlama ve Analiz Direktörü Tevfik Adnan Tüfekçi Ürün Direktörü - Pişirici Cihazlar Turgut Karabulut Arçelik Satış Direktörü

ŞİRKET KURULUŞUNA AİT TARİHLER

Şirketin kuruluşuna mezuniyet veren İcra Vekilleri Heyeti Kararı : Tarih ……… 15/10/1954

No ……… 4/3737

Ticaret Vekaletince tasdiki :

Tarih ……… 9/11/1954

İstanbul Asliye 1’inci Ticaret Mahkemesi tasdiki : Tarih ………20/1/1955

No ………55/34 İstanbul Ticaret Sicili tasdiki :

Tarih ……… 21/1/1955 No ……… 54957/4388

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN YAYINLANMASINA AİT TARİHLER İlk Esas Mukavelenin neşri :

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..1/2/1955 No ……….. 8442

Sermaye tezyidi : (TL.4.000.000 ,-‘a) ve Devlet Malzeme Ofisinin iştiraki :

İstanbul Sicilli Ticaret Gazetesi Tarih ………..15/9/1956 No ………..8946

(3)

Unvan değişikliği :

İstanbul Sicillli Ticaret GazetesiTarih ………..17/5/1957 No ………..64

Türk Ticaret Kanununa intibak dolayısıyla Esas Mukavele tadilatı : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..18/6/1958

No ………..390

Sermaye tezyidi (TL 5.000.000,-a’) ve tahvil ihracı :

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..1/12/1959 No ………..824

Gayrimenkul terhin ve ipoteği suretiyle istikraz akti hususunda İdare Meclisine salahiyet itası : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..20/2/1960

No ………..892

Sermaye tezyidi: (TL 7.500.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..21/12/1960 No ………..1142

Sermaye tezyidi (TL.12.500.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..11/1/1964 No ………..2060

Sermayi tezyidi (TL.20.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..4/8/1965 No ………..2522 İdare Meclisi Azası sayısının 7’ye çıkarılması :

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..23/5/1969 No ………..3661

Sermaye tezyidi: (TL.50.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..13/5/1970 No ………..3949

Sermaye tezyidi (TL.100.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..8/9/1973 No ………..4944

Sermaye tezyidi (TL.150.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..13/4/1976 No ………..361

Sermaye tezyidi (TL.300.000.000,-‘a) ve Esas Mukavele tadilatı : Önemli tadilat : 1- Şirket Müddetinin Sınırsız olması

2-Çalışma Mevzuu Kapsamının Genişletilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..10/11/1978

No ………..19

(4)

Sermaye tezyidi: (TL.600.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..31/12/1980 No ………..155

Nama Yazılı Hisselerin Hamiline Çevrilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ……….22/4/1981 No ………..234

Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Kayıtlı Sermayenin TL 2.000.000.000,- olarak tesbiti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..26/11/1982

No ………..636

Kayıtlı Sermaye Tavanının 4.000.000.000,-‘a yükseltilmesi Sermaye tezyidi : (TL.4.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..8/12/1983 No ………..898

Kayıtlı Sermaye Tavanının 8.000.000.000,-‘a yükseltilmesi Sermaye tezyidi : (TL.5.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..8/2/1985 No ………..1197

Sermaye tezyidi : (TL.7.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..5/9/1985 No ………..1338 Tarih ………..20/9/1985 No ………..1349

Sermaye tezyidi : (TL.8.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..7/10/1985 No ………..1360

Kayıtlı Sermaye Tavanının 16.000.000.000,-‘a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..25/12/1985

No ………..1416

Sermaye tezyidi : (TL.12.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..23/7/1986 No ………..1560

Sermaye tezyidi : (TL.16.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..14/12/1987 No ………..1912

Kayıtlı Sermaye Tavanının TL. 40.000.000.000,-‘a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..28/5/1987

No ………..1775

(5)

Sermaye tezyidi : (TL.24.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..19/12/1988 No ………..2169

Kayıtlı Sermaye Tavanının TL.100.000.000.000,-‘a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..6/6/1989

No ………..2288

Sermaye tezyidi : (TL.40.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..19/12/1989 No ………..2360

Sermaye tezyidi : (TL.45.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..4/1/1990 No ………..2436

Sermaye tezyidi : (TL.90.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..25/10/1990 No ………..2638

Kayıtlı Sermaye Tavanının TL.500.000.000.000,-‘a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..27/11/1990

No ………..2660

Sermaye tezyidi : (TL.225.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..14/10/1991 No ………..2880

Kayıtlı Sermaye Tavanının TL.2.000.000.000.000,-‘a yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ……….14/08/1992

No ………..3092

Sermaye tezyidi : (TL.450.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..08/10/1992 No ………..3131

Sermaye tezyidi : (TL.540.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..18/11/1992 No ………..3159

Sermaye tezyidi : (TL.864.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..12/11/1993 No ………..3404

Sermaye tezyidi : (TL.1.600.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..21/07/1994 No ………..3578

(6)

Kayıtlı Sermaye Tavanının 8.000.000.000.000,-‘a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ……….05/09/1994

No ……….3609

Sermaye tezyidi : (TL.2.500.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..09/12/1994 No ………..3678

Sermaye tezyidi : (TL.2.517.250.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..19/04/1995 No ………..3770

Sermaye tezyidi : (TL.4.500.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..02/11/1995 No ………..3906

Sermaye tezyidi : (TL.6.750.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..07/08/1996 No ………..4097

Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000.000.000,-‘a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği-Mad.3 Amaç ve Konu

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ……….29/04/1997 No ………..4278

Sermaye tezyidi : (TL.10.125.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..22/07/1997 No ………..4337

Sermaye tezyidi : (TL.20.250.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..03/07/1998 No ………..4575

Kayıtlı Sermaye Tavanının 100.000.000.000.000,-‘a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği- Mad.5 Merkez ve Şubeler, Madde.11 Kuruluş, Mad.28 Vekaletle Temsil, Mad.29 Giriş Belgeleri, Mad.31 Genel Kuruldan Önce Hisselerin Devri, Md.35 Oy Verme Şekli, Mad.39 Karın Dağıtımı, Mad.44 Ana Sözleşmenin Basılması

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ……….05/07/1999 No ……….4826

Sermaye tezyidi : (TL.34.432.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..27/07/1999 No ………..4842

Sermaye tezyidi : (TL.40.400.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..05/01/2000 No ………..4955

(7)

Sermaye tezyidi : (TL.60.600.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..18/07/2000 No ………..5090

Sermaye tezyidi : (TL.90.900.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..03/07/2001 No ………..5330

Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000.000.000,-‘a Yükseltilmesi ve Esas Sözleşme Metni Değişikliği- Mad.3 Amaç ve Konu, Mad.39 Karın Dağıtımı

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ……….22/04/2002 No ……….5532

Sermaye tezyidi : (TL.145.440.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..15/07/2002 No ………..5591

Sermaye tezyidi : (TL.399.960.000.000.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..22/07/2003 No ………..5846 Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.3 Amaç ve Konu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..30/04/2004

No ………..6040

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.3 Amaç ve Konu, Mad.7 Kayıtlı Sermaye, Mad.27 Oy Adedi, Mad.39 Karın Dağıtımı ve Geçici Madde Eklenmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..22/04/2005 No ………..6288

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.5 Şirket Merkezinin Değişmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..19/04/2006

No ………..6538

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.3 Şirket Amaç ve Konusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..25/04/2007

No ………..6794

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.7 Kayıtlı Sermaye, Mad.9 Çıkarılmış Serm.Art., Geçici Madde Değişikliği

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..15/04/2008 No ………..7042

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Yönetim Kurulu Bölümü Mad.11 Kuruluş, Mad.14 İdare ve Tamsil, Mad.16 Ücret, Genel Kurul Bölümü Mad.22 Kuruluş, Mad.25 İlan ve Bildirim, Mad.32 Başkanlık Divanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..08/04/2009

No ………..7287

(8)

Sermaye tezyidi : (TL.659.934.000,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..24/06/2009 No ………..7339 Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.7 Kayıtlı Sermaye Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..03/07/2009

No ………..7346

Sermaye tezyidi : (TL.675.728.205,-‘a)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..17/07/2009 No ………..7356

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.3 Amaç ve Konusu, Yönetim Kurulu Bölümü Mad.12 Süre ve Seçim, Mad.16 Ücret, Genel Kurul Bölümü Mad.27 Oy Adedi ve Geçici Madde Değişikliği

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..24/03/2010 No ………..7528

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.3 Amaç ve Konusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..31/03/2011

No ………..7784

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.11 Kuruluş, Mad.12 Süre ve Seçim, Mad.15 Yönetim Kuruluna Dair Diğer Hükümler, Mad.16 Ücret, Mad.23 Toplantı Türleri, Mad.26 Nisap, Mad.34 Genel Kurulun Görevleri Değişikliği ve Mad.45 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İlave Edilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..09/04/2012 No ………..8044

Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Şirket Esas Sözleşmesi’nin; Şirketin Ünvanı başlıklı 2. Maddesi, Bölüm 1 Esas Hükümler; Amaç ve Konusu başlıklı 3.Maddesi, Gayrimenkullere ve Diğer Ayni Haklara Tasarruf başlıklı 4.Maddesi, Merkez ve Şubeler başlıklı 5. Maddesi, Süre başlıklı 6.Maddesi, Bölüm 2 Sermaye, Hisse Senetleri ve Tahvilat; Kayıtlı Sermaye başlıklı 7.Maddesi, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması başlıklı 8.Maddesi, Çıkarılmış Sermayenin Artırılması başlıklı 9.Maddesi, Tahvil, Finansman Bonosu, Kar Ortaklığı Belgeleri ve İntifa Senedi Çıkarılması başlıklı 10.Maddesi, Bölüm 3 Yönetim Kurulu;

Kuruluş başlıklı 11.Maddesi, Süre ve Seçim başlıklı 12.Maddesi, Toplantılar başlıklı 13.Maddesi, İdare ve Temsil başlıklı 14.Maddesi, Yönetim Kuruluna Dair Diğer Hükümler başlıklı 15.Maddesi, Ücret başlıklı 16.Maddesi, Bölüm 4 Denetçiler; Seçim başlıklı 17.Maddesi, Görev ve Yetkileri başlıklı 18.Maddesi, Denetçilerin Sorumluluğu başlıklı 19.Maddesi, Toplantılara Katılma başlıklı 20.Maddesi, Ücret başlıklı 21.Maddesinin tadil edilmesi; ve Bölüm 5 Genel Kurul; Kuruluş başlıklı 22.Maddesi, Toplantı Türleri başlıklı 23.Maddesi, Toplantı Yeri başlıklı 24.Maddesi, İlan ve Bildirim başlıklı 25.Maddesi, Nisap başlıklı 26.Maddesi, Oy Adedi başlıklı 27.Maddesi, Vekaletle Temsil başlıklı 28.Maddesi, Giriş Belgeleri başlıklı 29.Maddesi, Hazır Bulunanlar Cetveli başlıklı 30.Maddesi, Genel Kuruldan Önce Hisselerin Devri başlıklı 31.Maddesi, Başkanlık Divanı başlıklı 32.Maddesi, Tutanak başlıklı 33.Maddesi, Genel Kurulun Görevleri başlıklı 34.Maddesi, Oy Verme Şekli başlıklı 35.Maddesi, Tutanak ve Eklerinin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi ve İlanı başlıklı 36.Maddesi, Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 37.Maddesi, Bölüm 6 Hesaplar, Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı; Hesap Yılı başlıklı 38.Maddesi, Karın Dağıtımı başlıklı 39.Maddesi, Bölüm 7 Şirketin Fesih ve Tasfiyesi; Fesih ve İnfisah Sebepleri başlıklı 40.Maddesi, Tasfiye Memurları başlıklı 41.Maddesi, Bölüm 8 Çeşitli Hükümler; Yetkili Mahkeme başlıklı 42.Maddesi, İlanlar başlıklı 43.Maddesi, Ana Sözleşmenin Basılması başlıklı 44.Maddesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 45.Maddesi ile Geçici Maddesinin iptal edilmesi

(9)

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..09/04/2013 No ………..8296 Esas Sözleşme Metni Değişikliği – Mad.3 Amaç ve Konu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ………..10/04/2014

No ………..8547

Referanslar

Benzer Belgeler

Sinirsel (neural) hesaplamanın merkezinde dağıtılmış, adaptif ve doğrusal olmayan işlem kavramları vardır. YSA'lar, geleneksel işlemcilerden farklı şekilde işlem

* Tam parçalanmaya uğramamış organik madde toprak canlıları (mikroorganizmalar) için enerji ve besin kaynağıdır.. * Toprakta mikroorganizma populasyonunun artmasına

5199 sayılı sokak hayvanları kanunun maddeleri gereğince, sokak hayvanları bakım ve rehabilite etme görevi belediyelere verilmiştir.Toplumun sosyal bir konusu olan sokak

Bu kararla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Erkan Aydoğdu, Yönetim Kurulu’nun 25.12.2014 tarih, 2014/21 no.lu kararı ile, 01.01.2015 tarihinden

Personelimize yılda 4 maaş ikramiye,yakacak yardımı, bayram harçlığı, çocuk yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı yapılmakta olup yemek,

Madde 13-Şirketin yönetimi veya dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Esas sözleşmenin 12. fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar

madenciliği için çalışmaların başladığına dikkat çeken Akdemir, AKP iktidarı süresince sadece altın madenciliği değil termik ve nükleer santraller, HES projeleri,

e) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs