• Sonuç bulunamadı

7. Sözlük maddesi ve maddenin öğeleri 7.1 Sözlük maddesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "7. Sözlük maddesi ve maddenin öğeleri 7.1 Sözlük maddesi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

© Özgür Aydın, Sözcükbilim ve Sözlükçülük 32

7. Sözlük maddesi ve maddenin öğeleri

7.1 Sözlük maddesi

(1)

7.2 Sözlük maddesinin öğeleri

kontrol listesi

1. Sesbilim: bir sözcüğün ve değişkelerinin söylenişi

2. Biçimbilim: bir sözcüğün biçimbirim bileşimi ve düzensiz çekimleri 3. Sözdizimi: sözcük türü ve göründüğü özel yapılar

4. Anlambilim: bir sözcüğün anlamı ve göründüğü anlambilimsel yapılar

5. Bağlam: bir sözcüğün kullanıldığı toplumsal bağlam ve biçem üzerine kısıtlamaları 6. Yazılışı: bir sözcüğün normal ve herhangi bir değişkeli yazılışı

7. Kökenbilgisi: bir sözcüğün kökeni ve tarihi

8. Kullanım: kullanım sıklığı, eğer varsa hakkındaki tabular.

cam is. Far. cām 1. Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşle eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim: “Güneş gibi geldin vurdun cama sen / Değersin güzelim kaç akşama sen.” –F.Halıcı. 2. s. Tümü veya bir bölümü bu meddeden yapılmış sırça: “Tıraşa başlarken biri büyük, biri küçük örtü alırdı cam dolabından.” – N.Cumalı. 3. Pencere: “Camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturup kalıyorum.” –S.F.Abasıyanık. 4. esk. Kadeh, içki. cam gibi 1. arkası görünen, saydam, şeffaf. 2. (göz için) donuk, cansız. cam. çerçeveyi indirmek etrafı kırıp, her şeyi parçalayıp dağıtmak: “Neden soğuk değil bu su, diye hır çıkarıp cam çerçeveyi indiriyor.” –Ç.Altan. maddebaşı

üstmadde

Referanslar

Benzer Belgeler

Teorik İlaç Etken Madde Tasarımı Sentezi YENİ İLAÇ ETKEN MADDESİ Biyolojik Etkinin Gözlenmesi *** Esin AKI BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLAÇ TASARIMI

Selçuklulardan sonra kurulan Beylikler devrinde din dili olan Arap- ça'ya çok önem verilerek Kur'an-ı Kerim tercümesi yapılmış, önce kısa. stırelerin tercümesi

Belge Yöneticisi (Records Manager): Belgelerin üretimi, dosyalanması, düzenlenmesi, erişimi, kullanımı ve tasfiye sürecini içeren ‘belge yönetimi’

çöktürücü etkileri sonucu biriken genellikle ince yapılı ve çoğunlukla kolloidal tabiatlı materyalin oluşturduğu düzlüğe. delta

Ancak, Anadolu‟da yerleşik yaşam sürmüş olan birçok medeniyet cam boncukları takı yapımında değerli taşların yanında kullanmış olmasına rağmen; Osmanlı Döneminde

When table 6 was studied, the majority of the teacher canditates (51) reported positive opinions, whereas 9 of them reported negative opinions. The candidate teachers

Disk kuvvetinin vertebra gövdesinin kuvvetinden daha büyük olması nedeniyle, vertebral fraktürler disk rüptürü olmaksızın meydana gelir.. Eğer üçlü artikulasyon

1. Anadili konuşanlar için hazırlanan sözlükler, o dilin tüm sözvarlığını, tüm farklılıkları ve nitelikleri ile vermeyi amaçlarlar; yabancı dil öğrencileri